สร้างฟังก์ชันในการหาจำนวนวัน ชั่วโมง นาที และวินาทีที่ผ่านมาแล้ว

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ชั่วโมงที่ผ่าน นาทีที่ผ่าน เวลาที่ผ่าน php ฟังก์ชัน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ชั่วโมงที่ผ่าน นาทีที่ผ่าน เวลาที่ผ่าน php ฟังก์ชันฟังก์ชันในการหาจำนวนวัน ชั่วโมง นาที และวินาทีที่ผ่านมาแล้ว
ของระัยะเวลาสองระยะเวลาเช่น

ตั้งแต่วันที่ 2008-01-01 00:00:01 จนถึงวันนี้ จำนวนวัน ชั่วโมง
นาที และวินาทีที่ผ่านมาแล้วนั้นเป็นเท่าไร

<?php
function duration($begin,$end){
	$remain=intval(strtotime($end)-strtotime($begin));
	$wan=floor($remain/86400);
	$l_wan=$remain%86400;
	$hour=floor($l_wan/3600);
	$l_hour=$l_wan%3600;
	$minute=floor($l_hour/60);
	$second=$l_hour%60;
	return "ผ่านมาแล้ว ".$wan." วัน ".$hour." ชั่วโมง ".$minute." นาที ".$second." วินาที";
}
?>

การใช้งาน

<?php
	echo duration("2008-01-01 00:00:01",date("Y-m-d H:i:s"));
?>

รูปแบบวันที่จะ้ต้องอยู่ในรูปแบบ 0000-00-00 00:00:00 คือ ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที
เช่น 2008-01-01 00:00:01

หรือเขียนเป็นตัวแปรไว้ แล้วค่อยเรียกใฃ้ฟังก์ชั่นก็ได้ ดังนี้

<?php
	$begin="2008-01-01 00:00:01"; //  วันที่เริ่มนับ
	$end=date("Y-m-d H:i:s"); // วันที่สิ้นสุด
	echo duration($begin,$end); // แสดงผล
?>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ