สร้างฟังก์ชัน กรอกข้อความได้เฉพาะภาษาไทยด้วย javascript

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ข้อความ ภาษาไทย javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ข้อความ ภาษาไทย javascript

Javascript Code
 

<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var orgi_text="ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var str_length=str.length;
	var str_length_end=str_length-1;
	var isThai=true;
	var Char_At="";
	for(i=0;i<str_length;i++){
		Char_At=str.charAt(i);
		if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){
			isThai=false;
		}   
	}
	if(str_length>=1){
		if(isThai==false){
			obj.value=str.substr(0,str_length_end);
		}
	}
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด
}
</script>

ตัวอย่างการใช้งาน

โค้ดตัวอย่างการใช้งาน
 

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <input name="data_text" type="text" id="data_text" size="40" onkeyup="isThaichar(this.value,this)" />
</form>
<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var orgi_text="ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var str_length=str.length;
	var str_length_end=str_length-1;
	var isThai=true;
	var Char_At="";
	for(i=0;i<str_length;i++){
		Char_At=str.charAt(i);
		if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){
			isThai=false;
		}   
	}
	if(str_length>=1){
		if(isThai==false){
			obj.value=str.substr(0,str_length_end);
		}
	}
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด
}
</script>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 22-05-2017


ปรับแต่งโค้ดเดิมให้อัพเดท และรองรับมากขึ้นจากเดิม
กรณีต้องการให้สามารถใช้ตัวขระใดๆ เพิ่มเติมได้ เช่น สมมติให้สามารถเคาะเว้นวรรคได้ 
ให้เพิ่มเว้นวรรคหรือ เคาะช่องว่างเข้าไปในส่วนด้านหน้าของค่าตัวแปร orgi_text ดังนี้

var orgi_text=" ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";

ตัวปรับแต่งเพิ่มเติมรองรับให้มีการตรวจสอบการกดแช่ซ้ำ
 
ตัวอย่าง
 
 
โค้ดปรับแต่ง

<form id="form2" name="form2" method="post" action="">
  <input name="data_text2" type="text" id="data_text2" size="40" onkeyup="isThaichar(this.value,this)" />
</form>
<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var isThai=true;
    var orgi_text=" ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var chk_text=str.split("");
	chk_text.filter(function(s){		
        if(orgi_text.indexOf(s)==-1){
            isThai=false;
			obj.value=str.replace(RegExp(s, "g"),'');
        }   		
	});	
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด*/
}
</script>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ