PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สร้างฟังก์ชัน กรอกข้อความได้เฉพาะภาษาไทยด้วย javascript

13 March 2009 By Ninenik Narkdee
ภาษาไทย ข้อความ javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ภาษาไทย ข้อความ javascript

Javascript Code
 

<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var orgi_text="ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var str_length=str.length;
	var str_length_end=str_length-1;
	var isThai=true;
	var Char_At="";
	for(i=0;i<str_length;i++){
		Char_At=str.charAt(i);
		if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){
			isThai=false;
		}  
	}
	if(str_length>=1){
		if(isThai==false){
			obj.value=str.substr(0,str_length_end);
		}
	}
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด
}
</script>

ตัวอย่างการใช้งาน

โค้ดตัวอย่างการใช้งาน
 

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <input name="data_text" type="text" id="data_text" size="40" onkeyup="isThaichar(this.value,this)" />
</form>
<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var orgi_text="ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var str_length=str.length;
	var str_length_end=str_length-1;
	var isThai=true;
	var Char_At="";
	for(i=0;i<str_length;i++){
		Char_At=str.charAt(i);
		if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){
			isThai=false;
		}  
	}
	if(str_length>=1){
		if(isThai==false){
			obj.value=str.substr(0,str_length_end);
		}
	}
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด
}
</script>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 22-05-2017


ปรับแต่งโค้ดเดิมให้อัพเดท และรองรับมากขึ้นจากเดิม
กรณีต้องการให้สามารถใช้ตัวขระใดๆ เพิ่มเติมได้ เช่น สมมติให้สามารถเคาะเว้นวรรคได้ 
ให้เพิ่มเว้นวรรคหรือ เคาะช่องว่างเข้าไปในส่วนด้านหน้าของค่าตัวแปร orgi_text ดังนี้

var orgi_text=" ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";

ตัวปรับแต่งเพิ่มเติมรองรับให้มีการตรวจสอบการกดแช่ซ้ำ
 
ตัวอย่าง
 
 
โค้ดปรับแต่ง

<form id="form2" name="form2" method="post" action="">
 <input name="data_text2" type="text" id="data_text2" size="40" onkeyup="isThaichar(this.value,this)" />
</form>
<script type="text/javascript">
function isThaichar(str,obj){
	var isThai=true;
  var orgi_text=" ๅภถุึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฃฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ๑๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๐ฎฑธํ๊ณฯญฐฅฤฆฏโฌ็๋ษศซฉฮฺ์ฒฬฦ";
	var chk_text=str.split("");
	chk_text.filter(function(s){		
    if(orgi_text.indexOf(s)==-1){
      isThai=false;
			obj.value=str.replace(RegExp(s, "g"),'');
    }  		
	});	
	return isThai; // ถ้าเป็น true แสดงว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมด*/
}
</script>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ข้อความ javascript ภาษาไทยURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ