สร้างฟังก์ชัน แสดงการสุ่มเลือกตัวอักษร random ด้วย php อย่างง่าย

05 June 2009 By Ninenik Narkdee
php สุ่มเลือก random

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php สุ่มเลือก randomสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับสร้างรหัสผ่านแบบสุ่ม หรือใช้ในการกำหนด captcha

PHP Code ตัวอย่างฟังก์ชัน

<?php
function random_char($len){
		$chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
		$ret_char = "";
		$num = strlen($chars);
		for($i = 0; $i < $len; $i++)	{
			$ret_char.= $chars[rand()%$num];
			$ret_char.=""; 
		}
		return $ret_char; 
}
// การใช้งาน เรียกใช้ฟังก์ชัน และกำหนดจำนวนความยาวข้อความที่ต้องการ
echo random_char(5);	
?>


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php สุ่มเลือก randomURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ