PHP Ionic Angular Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สร้างฟังก์ชัน แสดงการสุ่มเลือกตัวอักษร random ด้วย php อย่างง่าย

05 June 2009 By
random สุ่มเลือก php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ random สุ่มเลือก phpสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับสร้างรหัสผ่านแบบสุ่ม หรือใช้ในการกำหนด captcha

PHP Code ตัวอย่างฟังก์ชัน

<?php
function random_char($len){
		$chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
		$ret_char = "";
		$num = strlen($chars);
		for($i = 0; $i < $len; $i++)	{
			$ret_char.= $chars[rand()%$num];
			$ret_char.=""; 
		}
		return $ret_char; 
}
// การใช้งาน เรียกใช้ฟังก์ชัน และกำหนดจำนวนความยาวข้อความที่ต้องการ
echo random_char(5);	
?>


Tags:: php random สุ่มเลือก


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง