PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สร้างฟังก์ชัน PHP กำหนดเวลาหมดอายุให้ัตัวแปร SESSION อย่างง่าย

18 March 2009 By Ninenik Narkdee
session เวลา php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ session เวลา phpPHP Code

<?php
/*
เราสามารถกำหนดเวลาให้ ตัวแปร SESSION หมดอายุได้ ด้วย ฟังก์ชัน
ini_set(’session.gc_maxlifetime’, 1800);
1800 คือจำนวนวินาทีของตัวแปร SESSION ว่าต้องการ
ให้ตัวแปร SESSION นั้นอยู่ได้นานแค่ไหน
หาก ฟังก์ชันข้างต้นไม่สามารถทำงานได้ เราสามารถ
สร้างฟังก์ชันไว้ใช้งานเองแบบง่ายๆ ได้ ดังนี้
*/
function setSessionTime($_timeSecond){
 if(!isset($_SESSION['ses_time_life'])){
  $_SESSION['ses_time_life']=time();
 }
 if(isset($_SESSION['ses_time_life']) && time()-$_SESSION['ses_time_life']>$_timeSecond){
  if(count($_SESSION)>0){
   foreach($_SESSION as $key=>$value){
    unset($$key);
    unset($_SESSION[$key]);
   }
  }
 }
}
// การใช้งาน
setSessionTime(10);
// 10 คือจำนวนวินาทีที่ต้องการให้ตัวแปร SESSION หมดอายุ
// สามารถกำหนดเป็น 30*60
// หมายถึงกำหนดให้ตัวแปร SESSION หมดอายุภายใน 30 นาที
// เช่น  setSessionTime(30*60);
// ฟังก์ชันนี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดเวลาว่าให้ user ต้องทำการล็อกอิน
// ใหม่ทุกๆ กี่นาทีหรือกี่วินาที หรือกี่ชั่วโมงก็ได้
?>อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: php เวลา sessionURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ