สร้างฟังก์ชัน PHP แยกตัวเลขจากข้อความ อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ข้อความ แยกตัเลข php แสดงเฉพาะตัวเลข

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ข้อความ แยกตัเลข php แสดงเฉพาะตัวเลขแบบที่หนึ่ง สำหรับตัวเลขจำนวนเต็มบวก

<?php
// สร้างฟังก์ชั้นแยกตัวเลข ออกจากตัวแปรข้อความ
function extract_int($str){
	 preg_match('/[^0-9]*([0-9]+)[^0-9]*/', $str, $regs);
	 return (intval($regs[1]));
}
$a="บทความที่ 45";
echo extract_int($a);
// จะได้ 45
?>

แบบที่สอง รองรับ จุดทศนิยม ( . ) เครื่องหมาย คอมม่า ( , )

<?php
// สร้างฟังก์ชั้นแยกตัวเลข ออกจากตัวแปรข้อความ  
function extract_int($str){  
	$str=str_replace(",","",$str);
	 preg_match('/[[:digit:]]+\.?[[:digit:]]*/', $str, $regs);  
	 return (doubleval($regs[0]));  
}  
$a="สินค้านี้ราคา 4,500.25 บาท   ";  
echo extract_int($a);  
// จะได้ 4500.25 
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ