สร้างฟังก์ชั่น javascript บวกวัน เดือน หรือปี อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
บวกวัน datetimepicker บวกเดือน javascript บวกปี

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ บวกวัน datetimepicker บวกเดือน javascript บวกปี

ดูแล้ว 12,655 ครั้ง


เราเคยวมีแนวทางการสร้างฟังก์ชั่นบวกวันใน javascript มาแล้วในหัวข้อ
 
บวกวันใน javascript ด้วยฟังก์ชัน day add อย่างง่าย 
 
สำหรับเนื้อหาตอนนี้ เราจะมาประยุกต์ ให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้
สามารถที่จะเลือกบวก วัน หรือเดือน หรือปี หรือ ใช้งานแบบรวมกัน เช่นบวกทั้ง
วัน เดือน และปี รองรับให้สามารถนำค่าใปใช้งานแสดงทันทีหรือแสดงผลใน element อื่นได้
หรือหากต้องการประยุกต์ใช้เพิ่มเติม ก็สามารถนำไปดัดแปลงปรับเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
 
var date_add = function(date1,separate,format,targetObj,
addDate,addMonth,addYear
){}
 
date1 คือ วันที่เริ่มต้น 
separate คือ ตัวแบ่ง วัน เดือน ปี ยึดตาม date1
format คือ รูปแบบวันที่ dmy ยึดตาม date1
targetObj คือ id ของ element ที่เราต้องการแสดงค่าผลบวกของวันที่ ไม่มีให้เป็น null
addDate คือ จำนวนวัน ที่ต้องการบวก ไม่มีให้เป็น null
addMonth คือ จำนวนเดือน ที่ต้องการบวก ไม่มีให้เป็น null
addYear คือ จำนวนปี ที่ต้องการบวก ไม่มีให้เป็น null
 
หมายเหตู: ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สำหรับแปลงรูปบบของวันที่ ดังนั้นวันที่เริ่มต้น กับวันที่ผลลัพธ์
จะมีรูปแบบวันที่เดียวกัน และการกำหนด separate กับ format ก็จะยึดตาม date1 หรือวันที่เริ่มต้น
 

วิธีใช้งานเบื้องต้น

 
<script type="text/javascript">
var date_add = function(date1,separate,format,targetObj,
addDate,addMonth,addYear
){
  separate = typeof separate !== 'undefined' ? separate : '-';
  format = typeof format !== 'undefined' ? format : 'dmy';
  targetObj = typeof targetObj !== 'undefined' ? targetObj : null;
  addDate = typeof addDate !== 'undefined' ? addDate : null;
  addMonth = typeof addMonth !== 'undefined' ? addMonth : null;
  addYear = typeof addYear !== 'undefined' ? addYear : null;
  var s_date=date1;
  var arr_s_date = s_date.split(separate);
  var new_s_date = arr_s_date[format.indexOf('m')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('d')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('y')];
  var e_date = new Date(new_s_date);
  if(addDate){
    e_date.setDate(e_date.getDate() + addDate);
  }
  if(addMonth){
    e_date.setMonth(e_date.getMonth() + addMonth);
  }
  if(addYear){
    e_date.setFullYear(e_date.getFullYear() + addYear);
  }    
  function pad(s) { return (s < 10) ? '0' + s : s; }
  var new_t_date = [];
  new_t_date[0]=(format.charAt(0)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(0)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[1]=(format.charAt(1)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(1)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[2]=(format.charAt(2)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(2)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  var returnValue=[new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);  
  if(targetObj){
    document.getElementById(targetObj).value = returnValue;
  }else{
    return returnValue;
  }
  return [new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);       
} 

var test_date='17-10-2015';
// ต้องการบวกเพิ่มวันที่ อีก 6 เดือน 
var end_date1 = date_add(test_date,'-','dmy',null,null,6,null);
console.log(end_date1); // จะได้เป็น 17-04-2016
  
// ต้องการบวกเพิ่มวันที่ อีก 5 วัน 6 เดือน และ 2 ปี
var end_date1 = date_add(test_date,'-','dmy',null,1,6,2);
console.log(end_date1); // จะได้เป็น 18-04-2018
  
// ต้องการบวกเพิ่มวันที่ อีก 1 เดือน และให้ผลลัพธ์แสดงใน element ที่มี id เท่ากับ end_date
var end_date1 = date_add(test_date,'-','dmy','end_date',null,1,null);
console.log(end_date1); // จะได้เป็น 17-11-2015 
  
</script>   
 

ตัวอย่างโค้ดการประยุกต์กับการใช้งาน datetimepicker 

เมื่อเลือกวันที่เริ่มต้น และให้แสดงวันที่สิ้นสุดตาม จำนวนเดือนที่ต้องการบวกเพิ่ม
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="js/datetimepicker/jquery.datetimepicker.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
  <script src="js/datetimepicker/jquery.datetimepicker.full.min.js"></script>   
</head>
<body>

<br>
<br>
<br>
<div class="container" style="width:750px;">
<form action="" class="form-inline" method="post"> 
<table class="table">
  <tr>
    <td>
      Start:: 
      <input type="text" name="begin_date" id="begin_date" 
      class="form-control input-sm" onchange="date_add(this.value,'-','dmy','end_date',null,6)">
      End:: 
      <input type="text" name="end_date" id="end_date" 
      class="form-control input-sm">
    </td>
  </tr>
</table>  
</form>   
</div>  
 
<script type="text/javascript">
var date_add = function(date1,separate,format,targetObj,
addDate,addMonth,addYear
){
  separate = typeof separate !== 'undefined' ? separate : '-';
  format = typeof format !== 'undefined' ? format : 'dmy';
  targetObj = typeof targetObj !== 'undefined' ? targetObj : null;
  addDate = typeof addDate !== 'undefined' ? addDate : null;
  addMonth = typeof addMonth !== 'undefined' ? addMonth : null;
  addYear = typeof addYear !== 'undefined' ? addYear : null;
  var s_date=date1;
  var arr_s_date = s_date.split(separate);
  var new_s_date = arr_s_date[format.indexOf('m')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('d')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('y')];
  var e_date = new Date(new_s_date);
  if(addDate){
    e_date.setDate(e_date.getDate() + addDate);
  }
  if(addMonth){
    e_date.setMonth(e_date.getMonth() + addMonth);
  }
  if(addYear){
    e_date.setFullYear(e_date.getFullYear() + addYear);
  }    
  function pad(s) { return (s < 10) ? '0' + s : s; }
  var new_t_date = [];
  new_t_date[0]=(format.charAt(0)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(0)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[1]=(format.charAt(1)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(1)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[2]=(format.charAt(2)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(2)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  var returnValue=[new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);  
  if(targetObj){
    document.getElementById(targetObj).value = returnValue;
  }else{
    return returnValue;
  }
  return [new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);       
} 

  
$(function(){
  
  $("#begin_date,#end_date").datetimepicker({  
    format:'d-m-Y', // รูปแบบวันที่  
    formatDate:'d-m-Y', 
    timepicker:false,   
    closeOnDateSelect:true, 
  }); 
  
});
</script>    
</body>
</html>
 
 
ตาวโหลดไฟล์
jquery.datetimepicker.css 
jquery.datetimepicker.full.min.js
 
 
ตัวอย่างผลลัพธ์ เมื่อเลือกวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดจะทำการบวกเพิ่มอีก 6 เดือนพร้อมกับแสดง
 

Start:: End::


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ