สร้างรูปแบบข้อความ เบอร์โทร เลขที่บัตรประชาชน เวลา ด้วย javascript

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript ข้อความ บัตรประชาชน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript ข้อความ บัตรประชาชนJavascript Code

<script type="text/javascript">
function autoTab(obj){
	/* กำหนดรูปแบบข้อความโดยให้ _ แทนค่าอะไรก็ได้ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย
	หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่ง เช่นกำหนดเป็น  รูปแบบเลขที่บัตรประชาชน
	4-2215-54125-6-12 ก็สามารถกำหนดเป็น  _-____-_____-_-__
	รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ 08-4521-6521 กำหนดเป็น __-____-____
	หรือกำหนดเวลาเช่น 12:45:30 กำหนดเป็น __:__:__
	ตัวอย่างข้างล่างเป็นการกำหนดรูปแบบเลขบัตรประชาชน
	*/
		var pattern=new String("_-____-_____-_-__"); // กำหนดรูปแบบในนี้
		var pattern_ex=new String("-"); // กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งในนี้
		var returnText=new String("");
		var obj_l=obj.value.length;
		var obj_l2=obj_l-1;
		for(i=0;i<pattern.length;i++){			
			if(obj_l2==i && pattern.charAt(i+1)==pattern_ex){
				returnText+=obj.value+pattern_ex;
				obj.value=returnText;
			}
		}
		if(obj_l>=pattern.length){
			obj.value=obj.value.substr(0,pattern.length);			
		}
}
</script>

HTML Code

<!--แทรก onkeyup="autoTab(this)"  ไว้ใน input text ที่ต้องการ-->
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <input name="data" type="text" id="data" onkeyup="autoTab(this)"  />
</form>

ตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้แบบกำหนดรูปแบบ หลายรูปแบบ สามารถเพิ่มได้

 

 

<script type="text/javascript">
function autoTab2(obj,typeCheck){
	/* กำหนดรูปแบบข้อความโดยให้ _ แทนค่าอะไรก็ได้ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย
	หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่ง เช่นกำหนดเป็น  รูปแบบเลขที่บัตรประชาชน
	4-2215-54125-6-12 ก็สามารถกำหนดเป็น  _-____-_____-_-__
	รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ 08-4521-6521 กำหนดเป็น __-____-____
	หรือกำหนดเวลาเช่น 12:45:30 กำหนดเป็น __:__:__
	ตัวอย่างข้างล่างเป็นการกำหนดรูปแบบเลขบัตรประชาชน
	*/
		if(typeCheck==1){
			var pattern=new String("_-____-_____-_-__"); // กำหนดรูปแบบในนี้
			var pattern_ex=new String("-"); // กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งในนี้		
		}else{
			var pattern=new String("__-____-____"); // กำหนดรูปแบบในนี้
			var pattern_ex=new String("-"); // กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งในนี้					
		}
		var returnText=new String("");
		var obj_l=obj.value.length;
		var obj_l2=obj_l-1;
		for(i=0;i<pattern.length;i++){			
			if(obj_l2==i && pattern.charAt(i+1)==pattern_ex){
				returnText+=obj.value+pattern_ex;
				obj.value=returnText;
			}
		}
		if(obj_l>=pattern.length){
			obj.value=obj.value.substr(0,pattern.length);			
		}
}
</script>

การใช้งาน

<form id="form2" name="form2" method="post" action="">
  Citizen ID: <input name="data1" type="text" id="data1" onkeyup="autoTab2(this,1)" /><br>
   Tel: <input name="data2" type="text" id="data2" onkeyup="autoTab2(this,2)" /><br>
</form>

ตัวอย่าง

Citizen ID:
Tel:

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ