สร้างลิ้งค์เมนู 2 ภาษา กรณี ไทย อังกฤษ ด้วย php อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เมนู php ภาษา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เมนู php ภาษากรณีตัวอย่างนี้ อยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไขต่อไปนี้
1.ชื่อไฟล์ทั้งสองภาษาเหมือนกัน ตัวอย่าง
http://www.example.com/profile.php ------ ภาษาไทย
http://www.example.com/en/profile.php ------- ภาษาอังกฤษ

2.หน้าหลักเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษอยู่ในโฟลเดอร์ /en ตัวอย่าง
http://www.example.com ------ ภาษาไทย
http://www.example.com/en ------- ภาษาอังกฤษ
หรือจะประยุกต์ หน้าหลักเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยอยู่ในโฟลเดอร์ /th ก็ได้

การใช้งาน PHP Code สามารถสร้างเป็นไฟล์ lang-switch.php แล้วเรียกใช้งานด้วยการ include ในหน้าที่ต้องการ

<?php
$WebProtocal=($_SERVER['HTTPS']=="on")?"https://":"http://";
if(preg_match("/\/en\//",$_SERVER['REQUEST_URI'])){ // ตรวจสอบว่าอยู่ในโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษหรือไม่
	$ThaiPath=$WebProtocal.$_SERVER['SERVER_NAME'].preg_replace("/\/en\//","/",$_SERVER['REQUEST_URI']); 
	$EnglishPath=$WebProtocal.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']; 
}else{ // 
	$ThaiPath=$WebProtocal.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']; 
	$EnglishPath=$WebProtocal.$_SERVER['SERVER_NAME']."/en".$_SERVER['REQUEST_URI']; 
}
?>
<a id="ThFlag" href="<?=$ThaiPath?>">ภาษาไทย</a>
<a id="EnFlag" href="<?=$EnglishPath?>">ภาษาอังกฤษ</a>

สำหรับรูปแบบการแสดง จะใช้เป็นลิ้งค์ข้อความธรรมดา หรือ กำหนดเป็นลิ้งค์แบบรูปภาพก็ได้กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ