สร้างวงกลม circle รัศมี 1 กิโลเมตร บน google map v3 อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
circle google map วงกลม รัศมี javascript jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ circle google map วงกลม รัศมี javascript jquery ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการสร้าง overlays รูปแบบวงกลม

ในแผนที่ google map v3 โดยกำหนด ภายใต้เงื่อนไขอย่างง่าย
คือ ต้องการแสดงบริเวณโดยรอบ พิกัดที่กำหนด เป็นระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร
สามารถ ไปประยุกต์ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 
ตัวอย่าง
 
 
 
คำอธิบายแสดงในโค้ดแบบเต็มด้านล่าง
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:100px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var mapCircle; // กำหนดตัวแปร สำหรับ เก็บ circle 
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var infowindow; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	// เริ่มส่วนของการสร้าง marker
	my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
//		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
//		title:"คลิกเพื่อดูรายละเอียดของสถานที่!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});
	
	// เริ่มส่วนของการส้ราง circle
	mapCircle = new GGM.Circle({ // สร้างตัว circle
   strokeColor: "#CC0000", // สีของเส้นสัมผัส หรือสีขอบโดยรอบ
   strokeOpacity: 0.8, // ความโปร่งใส ของสีขอบโดยรอบ กำหนดจาก 0.0 - 0.1
   strokeWeight: 1, // ความหนาของสีขอบโดยรอบ เป็นหน่วย pixel
   fillColor: "#FF0000", // สีของวงกลม circle
   fillOpacity: 0.35, // ความโปร่งใส กำหนดจาก 0.0 - 0.1
   map: map, // กำหนดว่า circle นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
   center: my_Latlng, // ตำแหน่งศูนย์กลางของวลกลม ในที่นี้ใช้ตำแหน่งเดียวกับ ศูนย์กลางแผนที่
   radius: 1000 // รัศมีวงกลม circle ทีสร้าง หน่ายเป็น เมตร
	});	
	


	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() {
//		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งที่เปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 21-08-2017


กรณี circle ไม่แสดง ให้เพิ่ม API Key ต่อ้ทายเข้าไป เช่น
 
  $("<script/>", {
   "type": "text/javascript",
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize&key=YOUR_API_KEY"
  }).appendTo("body");  
 
เปลี่ยน YOUR_API_KEY เป็น ค่า API Key ของเรา
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API Key ได้ที่บทความ
 
แนวทางแก้ปัญหา Google map ไม่แสดง และการใช้งาน API Key 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ