สร้างเส้นทาง จากการ คลิกกำหนด waypoints จุดผ่านเส้นทาง ใน google map

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
สร้างเส้นทาง waypoints google map

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ สร้างเส้นทาง waypoints google mapอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้งาน google map api เวอร์ฃั่น 3 เพิ่มเติมได้ที่
http://www.ninenik.com/Google_map_API_v.3_กับ_jQuery_ลากจุดหา_พิกัด_ค่า_latitude_และ_longitude_-326.html
http://www.ninenik.com/ค้นหา_พิกัด_ค่า_latitude_และ_longitude_ใน_Google_Map_จากฃื่อสถานที่-327.html
http://www.ninenik.com/การแสดง_ข้อมูลใน_infowindows_ของ_google_map_ด้วย_ajax_ใน_jQuery-328.html
http://www.ninenik.com/กำหนด_แก้ไข_เปลี่ยนแปลง_รูปแบบ_ประเภท_ของ_แผนที่_map_types_ใน_google_map-329.html
http://www.ninenik.com/สร้างคำสั่ง_สำหรับปุ่มควบคุม_กำหนดเอง_ใน_google_map-347.html
http://www.ninenik.com/สร้าง_animation_แนะนำเส้นทาง_ใน_google_map_อย่างง่าย-349.html
http://www.ninenik.com/DirectionsService_DirectionsRenderer_ค้นหา_และสร้าง_เส้นทางใน_google_map_-340.html
http://www.ninenik.com/แสดงข้อมูลตัวเลือก_ด้านข้าง_google_map_กับการใช้งาน_event.trigger-350.html
เป็นต้น หรือค้นหาคำว่า google map ในช่องค้นหาบทความ ด้านบน

ตัวอย่างโค้ดต่อนี้เป็นการแสดงวิธีการสร้างเส้นทาง ในแผนที่ google ด้วยการคลิกเลือกตำแหน่ง
waypoints หรือจุดผ่านของเส้นทาง โดยจะทำการสร้างเส้นทางจากจุดผ่านที่กำหนด

ทดสอบโดยการคลิกเพื่อสร้างจุดผ่านเส้นทางบนแผนที่ แล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างเส้นทาง คำอธิบายแสดงในโค้ด

 
From : To:
 

 

คำอธิบายแสดงในโค้ด
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
}
/* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
#contain_map{
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;	
}
/* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
#showDD{
	position:absolute;
	bottom:0px;
	height:30px;
	padding-top:5px;
	background-color:#FDF4D7;
}
/* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
#directionsPanel{
	width:550px;
	margin:auto;
	clear:both;	
/*	background-color:#F1FEE9;*/
}
/* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
.adp-placemark{
/*	background-color:#9C3;*/
}
.adp-summary{
	
}
.adp-directions{
	
}
</style>


</head>

<body>

<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->

<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="สร้างเส้นทาง" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="ล้างค่า" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>


<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของแผนที่เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
var origin = null; // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
var destination = null; // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บจุดหมายปลายทางของเส้นทาง
var waypoints = []; // กำหนดตัวแปร array สำหรับเก็บจุดของเส้นทางที่ผ่าน
var markers = []; // กำหนดตัวแปร array สำหรับเก็บตัว marker ที่สร้างจากการคลิกที่แผนที่
var addMarker; // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บฟังก์ชัน เพิ่มตัว marker จากการคลิกที่แผนที่

function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
	directionsService = new GGM.DirectionsService();
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
	// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
	directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
	
	// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
		var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
	});

	// กำหนด event ให้กับแผนที่ เมื่อมีการคลิกที่แผนที่ให้สร้างตัว marker 
  GGM.event.addListener(map,'click', function(event) {
   if(origin==null){ // ตรวจสอบถ้ายังไม่ได้กำหนดจุดเริ่มต้นเส้นทาง
    origin=event.latLng; // ให้ตำแหน่งจุดเริ่มต้น เท่ากับจุดที่คลิกในแผนที่
    addMarker(origin); // เพิ่มตัว marker ที่ตำแหน่งนี้
   }else if(destination==null){ // ตรวจสอบว่าถ้ายังไม่กำหนดปลายทาง
    destination=event.latLng; // ให้ตำแหน่งจุดปลายทาง เท่ากับจุดที่คลิกในแผนที่
    addMarker(destination); // เพิ่มตัว marker ที่ตำแหน่งนี้
   }else{ // ถ้ามีการเพิ่มหลายจุด
    if(waypoints.length < 9){ // กำหนดเงื่อนไขห้ามเกิน 9 จุด เพื่อไม่ให้ทำงานช้าเกินไป
     waypoints.push({ location: destination, stopover: true }); // กำหนดจุดผ่านเส้นทาง
     destination = event.latLng; // เพิ่มปลายทาง 
     addMarker(destination); // เพิ่มตัว marker ที่ตำแหน่งนี้
    }else{
     alert("จุดผ่านเส้นทางมากสุด ไม่เกิน 9 จุด");
    }
   }
  });

}
$(function(){

	// ส่วนของฟังก์ชันเพิ่มตัว marker
	addMarker=function(latlng){
		markers.push(new GGM.Marker({
		 position: latlng, 
		 map: map,
		 icon: "//maps.google.com/mapfiles/marker" + String.fromCharCode(markers.length + 65) + ".png"
		}));  
	}		
	// ส่วนของฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
	searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
		if(origin==null || destination==null){ // 
		 return false;
		}
		if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
			if($("#namePlace").val()=="" && $("#toPlace").val()==""){ // ถ้าค่าค้นหาเป็นว่าง
				if(origin==null || destination==null){ // ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดปลายทาง
				 	return false;
				}else{ // มีการกำหนดจุดเริ่มต้นเส้นทาง และ จุดปลายทาง
					var FromPlace=origin;// รับค่าจากจุดเริ่มต้นเส้นทาง
					var ToPlace=destination; // รับค่าจากจุดปลายทาง				
				}				
			}else{
				var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
				var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง				
			}
		}
		// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล	
		var request={
			origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
			destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
			waypoints: waypoints, // // ส่งค่าจุดผ่านเส้นทาง
			travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
		};
		// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
		directionsService.route(request, function(results, status){
			if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
				directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
				for (var i = 0; i < markers.length; i++) { // วนลูปล้างค่าตัว marker
				 markers[i].setMap(null);
				}		
				markers = []; // ล้างค่าตัวแปร array ตัว marker				
			}else{
				// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
				// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
			}
		});
	}
	
	// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
		searchRoute();	// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
	});

	$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
			searchRoute();		// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		}		
	});
	
	$("#iClear").click(function(){
		for (var i = 0; i < markers.length; i++) { // วนลูปล้างค่าตัว marker
		 markers[i].setMap(null);
		}		
		markers = []; // ล้างค่าตัวแปร array ตัว marker
		origin = null; // กำหนดเป็นค่าว่าง เพื่อเริ่มต้นใหม่
		destination = null; /// กำหนดเป็นค่าว่าง เพื่อเริ่มต้นใหม่
		waypoints = []; // ล้างค่าตัวแปร array ตัว waypoints		
		$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
		directionShow.setMap(null); // ล้างค่าเส้นทางออกจากแผนที่
		directionShow.setPanel(null);	 // ล้างค่าส่วนแนะนำเส้นทาง	
		// กำหนดส่วนสำหรับใช้กับแผนที่ ใหม่อีกครั้ง
		directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
		directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
		// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
		directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 				
	});
	
});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ