สร้างเส้นทาง เพื่อ หาระยะทาง ใน google map ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เส้นทาง google map ระยะทาง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เส้นทาง google map ระยะทาง

ตัวอย่าง พร้อมโค้ดด้านล่าง เป็นการสร้างแผนที่ ให้สามารถหาเส้นทาง โดยการลากตัว mark ในแผนที่
เมื่อมีการลาก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ตัว mark ตำแหน่งในแผนที่ จะมีการสร้าง เส้นทาง จากตำแหน่งตัว mark
เริ่มต้น กับ ตำแหน่งตัว mark ที่เลื่อน แล้วให้ส่งค่า ระยะทางเป็น กิโลเมตร มาเก็บไว้ใน textbox เพื่อนำไปบันทึก
ลงฐานข้อมูล หรือประยุกต์ใช้อื่นๆ ต่อไป และหากต้องการหาระยะทางของตำแหน่งใหม่ ให้กดที่ปุ่ม ยกเลิก
เพื่อกำหนดจุดใหม่

 
ระยะทาง กม.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<style type="text/css">
html{
	padding:0px;
	margin:0px;
}
div#map_canvas{
	margin:auto;
	width:600px;
	height:550px;
	overflow:hidden;
}
div#route{
	width: 250px;
	height:380px;
	border:1px solid black;
	position:relative;
	float:left;
	font-size:12px;
	background-color:#F4F4F4;	
	overflow:auto;
	display:none;
}
</style>

</head>

<body>

<div id="map_canvas">
</div> 

<script src="//maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=AIzaSyCSTujeM64MyA3QnjwKF_SnXmaiyTItWOM&amp;hl=th" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"> 
var directions; // สร้างตัวแปรสำหรับกำหนดเส้นทาง
function initialize() { 
 if (GBrowserIsCompatible()) { 
	var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 	
	var center = new GLatLng(13.77436,100.53458); // การกำหนดจุดเริ่มต้น
	map.setCenter(center, 13); // เลข 13 คือค่า zoom สามารถปรับตามต้องการ 
	map.setUIToDefault(); 
	
	var marker = new GMarker(center, {draggable: false}); // สร้างตัว mark เริ่มต้น
  map.addOverlay(marker);
	
	var markerGoTo = new GMarker(center, {draggable: true}); // สร้างตัว mark อีกอัน
	map.addOverlay(markerGoTo);
	directions = new GDirections(map);	
	var directOpt= { "preserveViewport": true, "getSteps": true ,"getPolyline":true};	// กำหนดรูปแบบของส้นทาง

	GEvent.addListener(markerGoTo, "dragend", function() {
		var point = markerGoTo.getPoint(); // หาตำแหน่างเมื่อหยุดการลากตัว mark
		directions.load("from: "+point+" to:13.77436,100.53458 ",directOpt); // สร้างเส้นทาง
	});
	GEvent.addListener(directions, "load", function() {
		var drivingDistanceKilometers = directions.getDistance().meters / 1000;		// หาระยะทางเป็น กิโลเมตร
		$("#distanceDrive").val(drivingDistanceKilometers); // นำค่าที่ได้ไปใส่ใน textbox 
	});		 	
	 
 } 
} 
</script> 
<script type="text/javascript" src="../jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	initialize();
	$(document.body).unload(function(){
			GUnload();
	});
	$("#Reset").click(function(){
		directions.clear(); // ลบเส้นทางจากแผนที่
	});	
});
</script>
<div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:600px;">
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">
  ระยะทาง
  <input name="distanceDrive" type="text" id="distanceDrive" value="0" />
  กม.
  <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />
  <input type="button" name="Reset" id="Reset" value="ยกเลิก เพื่อกำหนดจุดใหม่" />
 </form>
</div>
</body>
</html>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


หมายเหตุ: บทความในลำดับต่อไปที่เกี่ยวกับ google map จะเรียกใช้งานร่วมกับ jQuery เสมอ

เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นเนื้อหาเก่า ใช้งานกับ google map api v2
แนะนำให้อ่านเนื้อหาใหม่ ที่ใช้งาน google map api v3 ได้ที่ 
 

 

-------------------------------------

DirectionsService DirectionsRenderer ค้นหา และสร้าง เส้นทางใน google mapกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ