สร้างไฟล์ word จาก html ด้วย php class ได้อย่างง่าย

18 December 2009 By Ninenik Narkdee
สร้างไฟล์ php word

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ สร้างไฟล์ php wordดาวโหลดไฟล์ php class - html2doc.php คลิก
http://www.ninenik.com/download/html2doc.zip

ทดสอบสร้างไฟล์ word จาก html tag

<?php
include 'html2doc.php';
$htmltodoc= new HTML_TO_DOC();
$html="<font size=2>Hello World</font>";
$htmltodoc->createDoc($html,'test');

//	กำหนดชื่อไฟล์ว่า test
//	ผลลัพธ์ code จะทำการสร้างไฟล์ชื่อ test.doc ที่มีข้อความว่า Hello World 
//	ไว้ใน path เดียวกับไฟล์ code 
//	การใช้งานใน server จำเป็นต้องเปิด permission โฟลเดอร์ที่มีการเรียกใช้เพื่อ ให้สามารถสร้างไฟล์ได้
//	หากต้องการให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์หลังจากสร้างไฟล์แล้ว
//	สามารถกำหนดเป็นดังนี้
//	$htmltodoc->createDoc($html,'test',true);
//	การกำหนดขนาดตัวอักษรใน html ให้เหมาะกับเอกสาร word ควรกำหนดเป็น html tag เป็น <font size="2"></font>
//	เหมาะกับ html ไฟล์ที่มีลักษณะเป็นตาราง
//	ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ
//	หากจะใช้รูปภาพ จะต้องกำหนดตำ path ของรูปภาพ เช่น http://www.example.com/image/test.jpg
?>

การใช้งาน สร้างไฟล์ word จาก url

<?php
include 'html2doc.php';
$htmltodoc= new HTML_TO_DOC();
$htmltodoc->createDocFromURL('http://www.ninenik.com/','test');
?>

การใช้งาน สร้างไฟล์ word จาก html ไฟล์

<?php
include 'html2doc.php';
$htmltodoc= new HTML_TO_DOC();
$html=file_get_contents("form.html");
$htmltodoc->createDoc($html,'test');
?>

ตัวอย่างไฟล์ ที่สร้างจาก html2doc class

Test.doc

เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: word สร้างไฟล์ phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ