สร้าง ซ่อน แสดงแถวใน ตาราง ด้วย jQuery อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery ซ่อน แสดง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery ซ่อน แสดง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการซ่อนเนื้อหา ในตาราง และจะแสดง

เมื่อคลิกที่หัวข้อรายการนั้นๆ ดูตัวอย่าง พร้อมโค้ดด้านล่างประกอบ 
 
ตัวอย่าง
 
# Topic
1 หัวข้อรายการที่ 1
2 หัวข้อรายการที่ 2
3 หัวข้อรายการที่ 3
4 หัวข้อรายการที่ 4
5 หัวข้อรายการที่ 5
 
โค้ดตัวอย่างทั้งหมด
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
 <tr>
  <td width="50" align="center" bgcolor="#FF99CC">#</td>
  <td height="20" bgcolor="#FF99CC">Topic</td>
 </tr>

<?php
for($i=1;$i<=5;$i++){
?> 
 <tr bgcolor="#CCCC99" style="cursor:pointer;" onclick="$('#tr_toggle<?=$i?>').toggle();" >
  <td align="center" bgcolor="#EBEBD8"><?=$i?></td>
  <td height="20" bgcolor="#EBEBD8">หัวข้อรายการที่ <?=$i?></td>
 </tr>
 <tr style="display:none;" id="tr_toggle<?=$i?>">
  <td height="20" colspan="2" align="left" bgcolor="#F8F8EF">
  ข้อความที่ถูกซ่อน <?=$i?>
  </td>
 </tr> 
<?php } ?> 
</table>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 
</body>
</html>
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ