สร้าง ซ่อน แสดงแถวใน ตาราง ด้วย jQuery อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ซ่อน แสดง jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ซ่อน แสดง jquery สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการซ่อนเนื้อหา ในตาราง และจะแสดง

เมื่อคลิกที่หัวข้อรายการนั้นๆ ดูตัวอย่าง พร้อมโค้ดด้านล่างประกอบ 
 
ตัวอย่าง
 
# Topic
1 หัวข้อรายการที่ 1
2 หัวข้อรายการที่ 2
3 หัวข้อรายการที่ 3
4 หัวข้อรายการที่ 4
5 หัวข้อรายการที่ 5
 
โค้ดตัวอย่างทั้งหมด
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
 <tr>
  <td width="50" align="center" bgcolor="#FF99CC">#</td>
  <td height="20" bgcolor="#FF99CC">Topic</td>
 </tr>

<?php
for($i=1;$i<=5;$i++){
?> 
 <tr bgcolor="#CCCC99" style="cursor:pointer;" onclick="$('#tr_toggle<?=$i?>').toggle();" >
  <td align="center" bgcolor="#EBEBD8"><?=$i?></td>
  <td height="20" bgcolor="#EBEBD8">หัวข้อรายการที่ <?=$i?></td>
 </tr>
 <tr style="display:none;" id="tr_toggle<?=$i?>">
  <td height="20" colspan="2" align="left" bgcolor="#F8F8EF">
  ข้อความที่ถูกซ่อน <?=$i?>
  </td>
 </tr> 
<?php } ?> 
</table>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 
</body>
</html>
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ