สร้าง RSS บทความหรือข่าวสาร ด้วย PHP

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
rss php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ rss phpสามารถประยุกต์ใช้กับเว็บบทความหรือข่าวสาร สามารถดึงข้อมูลผ่านโปรแกรม rss reader ได้

<?php
header("Content-Type: application/xml; charset=windows-874");   // ส่งค่าเป็น xml
?>
<?php
print "<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>";
print "<rss version="2.0">";
print  "<channel>";
print	 "<title>หัวข้อ rss ของคุณ</title>"; // หัวข้อ rss
print	 "<link>http://www.yourwebsite.com</link>"; // เว็บไซต์
print	 "<description>คำอธิบาย rss ของคุณ</description>"; // คำอธิบาย rss
print	 "<language>th-TH</language>";
print	 "<lastBuildDate>".date("r")."</lastBuildDate>"; // วันที่ปัจจุบัน
print	 "<copyright>Copyright yourwebsite.com</copyright>"; // copyright
print	 "<image>";
print	 "<title>หัวข้อสำหรับรูปภาพโลโก้</title>";  // หัวข้อสำหรับรูปภาพโลโก้
print	 "<url>http://www.yourwebsite.com/images/logo.gif</url>"; //  url โลโก้
print	 "<link>http://www.yourwebsite.com</link>"; // ลิ้งจากโลโก้
print	 "</image>";
for($i=1;$i<=15;$i++){ // ตัวย่างนี้จะสมมติ สามารถนำไปใช้ในการ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้
print	 "<item>";
print	 "<title>หัวข้อบทความที่ ".$i."</title>"; // หัวข้อบทความ 
print	 "<link>http://www.yourwebsite.com/content-arti_id-".$i.".html</link>"; // ลิ้งบทความ
print	 "<description><![CDATA[";
print "รายละเอียดอย่างย่อที่ ".$i; // รายละเอียดบทความอย่างย่อ
print	 "]]></description>";
print	 "<pubDate>".date("r")."</pubDate>"; // วันที่ของบทความ
print	 "</item>";
} // ปิด loop
print	 "</channel>";
print	 "</rss>";
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: rss phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ