สร้าง popup message ด้วย jquery อย่างง่าย

27 January 2014 By Ninenik Narkdee
popup jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ popup jqueryเนื้อหานี้เป็นแนวทางอย่างง่าย สามารถประยุกร์หรือดัดแปลง
ได้ตามความเหมาะสม 
เป็นดัดแปลงเพิ่มเติมจาก เนื้อหา
 
การทำให้หน้าเว็บของเราสามารถดูได้อย่างเดียว 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=56 via @ninenik

โค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<style type="text/css"> 
 html {  
    height: 100%;  
    }  
body {  
  background: #FFF;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
  width: 100%;  
  height: 100%; 
 } 
#overlay {  
 	background:#000;
	width:100%;
	height:100%;
	z-index:80000;
	top:0px;
	left:0px;
	position:fixed;
  opacity: .5;  
  filter: alpha(opacity=50);  
  -moz-opacity: .5; 
	display:none;
}  
.msg_show{
	position:fixed;
	z-index:90000;
	margin:auto;
	width:500px;
	height:150px;
	top: 50%;
	left: 50%;
	margin-top: -100px;
	margin-left: -250px;
	border-radius: 36px 36px 36px 36px;
	-moz-border-radius: 36px 36px 36px 36px;
	-webkit-border-radius: 36px 36px 36px 36px;
	border: 0px solid #000000;	
	background-color:#9C9;
	text-align:center;
	display:none;
}
</style> 
</head>

<body> 
<div style="margin:auto;width:1000px;">
<a class="show_box" href="javascript:void(0);">show</a>
<!--เนื้อหาภายในเว็บ--> <br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
test test<br />test test<br />
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$(".show_box").click(function(){
		$("#overlay").fadeToggle("",function(){ // แสดงส่วนของ overlay
			$(".msg_show").slideToggle("",function(){ // แสดงส่วนของ เนื้อหา popup
				if($(this).css("display")=="block"){		// ถ้าเป็นกรณีแสดงข้อมูล 
				//	หากต้องการดึงข้อมูลมาแสดง แบบ ajax
				//	สามารถดัดแปลงจากโค้ดนี้ได้		
				//	$(".msg_data").load("data.php");	
				//		หรือ
				//	$.post("data.php",{},function(data){
				//		$(".msg_data").html(data);
				//	});
				}
			});
		});
	});
});
</script>
<div class="msg_show">
<a class="show_box" href="javascript:void(0);">Close</a>
<div class="msg_data">
<!--เนื้อหาใน popup message-->
</div>
</div>
<div id="overlay"></div> 
</body> 
</html>


ตัวอย่าง

show
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
test test
 
 
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: popup jqueryURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ