สร้าง widget เสริม datepicker ใน jqueryui รองรับปี พ.ศ.

18 March 2017 By Ninenik Narkdee
jqueryui jquery plugin datepicker thai

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jqueryui jquery_plugin datepicker_thaiวันนี้ เอา widget เสริม datepicker ใน jqueryui มาฝาก เป็นตัว widget ที่สร้างขึ้นมาใหม่
ปรับปรุงจาก plugin ตัวเดิมที่เคยแนะนำไปในบทความ
 
(บทความเนื้อหาเก่า)
สร้าง jquery plugin แสดง ปฏิทิน วัน เดือน พ.ศ. ภาษาไทย สำหรับ datepicker 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=469 via @ninenik
 
รูปประกอบ datepicker_thai widget 
 
 
ดูตัวอย่างได้ท้ายบทความ
ก่อนอื่นให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ jqueryui_datepicker_thai_min.js
ได้ที่ลิ้งค๋ด้านล่างนี้
ดาวน์โหลด https://goo.gl/T8RJlE
 
ในไฟล์ดาวน์โหลดจะมีไฟล์ jqueryui_datepicker_thai_min.js และไฟล์ตัวอย่าง
demo_datepickerui.php อยู่ด้านใน
 
widget ตัวนี้ใช้ชื่อว่า datepicker_thai
จะมีการเรียกใช้งาน datepicker ของ jqueryui อีกที ดังนั้น การตั้งค่าก็จะยังคง
ใช้รูปแบบเดิม ซึ่สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติม ถ้าต้องการได้ที่
 
http://api.jqueryui.com/datepicker
 
หรือถ้าต้องการดาวน์โหลด หรือสร้าง theme เอง ก็สามารถเข้าไปสร้าง
และโหลดลงมาใช้ได้ที่
 
http://jqueryui.com/themeroller/
 
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะมีอยู่สองอย่างก็ การกำหนด
langTh และ yearTh
 

ตัวอย่างโค้ดการเรียกใช้งาน

 
	$("#dateInput2").datepicker_thai({
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
    changeMonth: false,
    changeYear: true,		
		numberOfMonths: 2,
		langTh:true,
		yearTh:true,
	});	
 
 

ตัาอย่างโค้ดไฟล์ demo_datepickerui.php

 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Document</title>
	<?php 
  $jquery_ui_v="1.8.5"; 
  $theme=array("0"=>"base","1"=>"black-tie","2"=>"blitzer","3"=>"cupertino","4"=>"dark-hive","5"=>"dot-luv", 
		"6"=>"eggplant", "7"=>"excite-bike","8"=>"flick","9"=>"hot-sneaks","10"=>"humanity","11"=>"le-frog", 
		"12"=>"mint-choc","13"=>"overcast","14"=>"pepper-grinder","15"=>"redmond","16"=>"smoothness", 
		"17"=>"south-street","18"=>"start","19"=>"sunny","20"=>"swanky-purse","21"=>"trontastic","22"=>"ui-darkness", 
		"23"=>"ui-lightness","24"=>"vader"); 
  $jquery_ui_theme=$theme[14]; 
  ?> 
  <link type="text/css" rel="stylesheet"
   href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" /> 
  <style type="text/css">
  /* Overide css code กำหนดความกว้างของปฏิทินและอื่นๆ */
	#ui-datepicker-div {display: none;}
  .ui-datepicker{
    width:220px;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
    text-align:center;
  }
/*	css กำหนดปุ่ม ถ้ามีแสดง*/
	.ui-datepicker-trigger{
		border: 1px solid #cccccc;
		background: #ececec !important;	
		padding:3px;
	}	
  </style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<div class="container" style="margin:auto;width:500px;">

http://api.jqueryui.com/datepicker<br>
http://jqueryui.com/themeroller/<br>
https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery-ui<br>
<br>
<a href="demo_datepickerui.php">reload</a><br>
<br>
   <input name="dateInput" type="text" id="dateInput" value="" readonly />
   <input type="hidden" name="h_dateinput" value="" id="h_dateinput">
<br>
<br>
   <input name="dateInput2" type="text" id="dateInput2" value="" readonly />
<br>
<br>
<div id="inline_date"></div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="jqueryui_datepicker_thai_min.js?1"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

	$("#dateInput").datepicker_thai({
		dateFormat: 'dd-mm-yy',
		showOn: 'button',
		buttonText: "เลือกวันที่",
		buttonImage: "", // ใส่ path รุป
		buttonImageOnly: false,
		currentText: "วันนี้",
		closeText: "ปิด",
		showButtonPanel: true,
		showOn: "both",
		altField:"#h_dateinput",
		altFormat: "yy-mm-dd",
		langTh:true,
		yearTh:true,
		numberOfMonths: 3,
	});	
	
	
	$("#dateInput2").datepicker_thai({
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
    changeMonth: false,
    changeYear: true,		
		numberOfMonths: 2,
		langTh:true,
		yearTh:true,
	});	
	
	$("#inline_date").datepicker_thai({
		dateFormat: 'dd-mm-yy',
		changeMonth: true,
		changeYear: true,	
		langTh:true,
    yearTh: true,		
	});
   
   
});
</script>
</body>
</html>

 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 04-04-2017


อัพเดทกรณีมีการกำหนดค่าเริ่มต้น ก่อนเรียกใช้งาน
พร้อมตัวอย่าง DEMO 2 ประกอบตอนท้ายเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ ดาวน์โหลด https://goo.gl/T8RJlE

กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: jquery plugin jqueryui datepicker thaiURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ