สอน jQuery เพิ่มรูปภาพ ให้ตัวเลือก ใน listbox

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery รูปภาพ listbox

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery รูปภาพ listboxตัวอย่าง

 • Nokia 5235
 • Nokia 2710
 • Nokia 7230
 • Nokia 6700
 • Nokia 5330
 • Nokia 2690

HTML Code

<div style="margin:auto;width:400px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <select name="my_select" id="my_select">
  <option value="">เลือกข้อมูล</option>
 </select>
<ul class="myUL1"> 
<li title="Nokia 5235" ref="http://www.siamphone.com/picture/nokia/5235/nokia_5235_thumb.jpg">Nokia 5235</li>  
<li title="Nokia 2710" ref="http://www.siamphone.com/picture/nokia/2710_navigation/nokia_2710_navigation_thumb.jpg">Nokia 2710</li> 
<li title="Nokia 7230" ref="http://www.siamphone.com/picture/nokia/7230/nokia_7230_thumb.jpg">Nokia 7230</li>  
<li title="Nokia 6700" ref="http://www.siamphone.com/picture/nokia/6700_slide/nokia_6700_slide_thumb2.jpg">Nokia 6700</li>  
<li title="Nokia 5330" ref="http://www.siamphone.com/picture/nokia/5330_mobiletvedition/nokia_5330_mobiletvedition_thumb.jpg">Nokia 5330</li>  
<li value="Nokia 2690" title="http://www.siamphone.com/picture/nokia/2690/nokia_2690_thumb.jpg">Nokia 2690</li> 
</ul> 
<div class="myPic">
<img src="" />
</div>  
</form>
</div>

 

CSS Code

<style type="text/css">
select#my_select{
	width:200px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
select#my_select option{
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
ul.myUL1{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  font-size:12px;  
  width:200px;  
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
  position:absolute;  
  display:none;  
  list-style:none;  
	z-index:100;
/* ถ้ารายการตัวเลือกมีมาก สามารถกำหนดความสูง แล้วให้มีมี scroll เลื่อนดูข้อมูล 
โดยเอา comment สองบรรทัดล่างนี้ออก */   
 	height:80px; 
  overflow:auto; 
}  
ul.myUL1 li{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  text-indent:80px; 
  list-style:none;  
}  
ul.myUL1 li:hover{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  background-color:#666666;  
  color:#FFFFFF;  
}
div.myPic{
	display:block;
	width:75px;
	height:80px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
	border-right-width:0px;
	z-index:110;	
	position:absolute; 
	display:none;
	text-align:center;
}
div.myPic img{
	width:35px;
	height:70px;
	border:0;
	display:none;
}
</style>

 

Javascript Code

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  var obj1="select#my_select"; // กำหนด object เป้าหมาย  
  var obj2="ul.myUL1"; // กำหนด object รายการตัวเลือก  
	var obj3="div.myPic"; // กำหนด object สำหรับส่วนแสดงภาพ
  $(obj1).focus(function(){  
    var nX=$(this).offset().left;  
    var nY=$(this).offset().top+($(this).height()+3);  
		$(this).html("");
    $(obj2).show().css({  
			"width":$(this).width()+"px",
      "left":nX,  
      "top":nY  
    });  
		$(obj3).show().css({  
      "left":nX,  
      "top":nY  
    }); 
		$(obj1).html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").blur();  
  });  
  $(obj2).hover(function(){  
    $(this).show();  
		$(this).find("li").hover(function(){  
			$(obj3).find("img").show().attr("src",$(this).attr("ref"));
		});	
		$(this).find("li").click(function(){ 	
			var setValue=$(this).attr("title");
			var setText=$(this).text();
			setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล";
			$(obj2).hide();  
			$(obj1).html("<option value=\""+setValue+"\">"+setText+"</option>").blur();  
			$(obj3).hide(); 			
		});
  },function(){  
		if($(obj1).val()==""){
			var setValue="";
			var setText="";
			setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล";
			$(this).hide();  
			$(obj1).html("<option value=\""+setValue+"\">"+setText+"</option>").blur();  
			$(obj3).hide(); 		
		}
  }); 
});
</script>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ