ออกรายงานเป็น Excel ไฟล์ ด้วย PhpSpreadsheet เบื้องต้น ตอนที่ 1

12 July 2019 By Ninenik Narkdee
phpspreadsheet

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ phpspreadsheetเนื้อหานี้จะเป็นเริ่มต้นการใช้งาน PhpSpreadsheet สำหรับการออกรายงานหรือสร้าง
ไฟล์ excel  โดย PhpSpreadsheet เป็น PHP Library ที่พัฒนาใหม่มาใช้แทน PHPExcel ซึ่งปัจจุบัน
ไม่ได้มีการพัฒนาต่อแล้ว เนื้อหา PHPExcel ในเว็บไซต์ของเราก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่แนะนำ
ให้เปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่แทน
 

ความต้องการของโปรแกรม

    สิ่งที่จะเป็นจะต้องมีเมื่อมีจะนำ PhpSpreadsheet ไปใช้งาน มีดังนี้้
  •     เป็น PHP เวอร์ชั่น 5.6 ขึ้นไป
  •     เปิดใช้งาน php_zip extension 
  •     เปิดใช้งาน php_xml extension 
  •     เปิดใช้งาน php_gd2 extension 
 
สามารถดูแนวทางการเปิดใช้งาน extension กรณีพัฒนาที่เครื่องด้วยโปรแกรมจำลอง server เช่น xampp ได้ที่บทความ
ตามลิ้งค์ http://niik.in/633 โดยดูตอนท้ายของบทความ
 
 

การติดตั้ง PhpSpreadsheet

เราจะใช้ composer เพื่อทำการติดตั้ง PhpSpreadsheet  มาใช้งานในโปรเจ็คของเรา ด้วยคำสั่ง ด้านล่างผ่าน command line
 
composer require phpoffice/phpspreadsheet
 

ทดสอบการทำงานเบื้องต้น

ให้เราสร้างไฟล์ชื่อ test.php แล้วกำหนดโค้ดดังนี้
 
<?php
// include composer autoload
require 'vendor/autoload.php';

// import the PhpSpreadsheet Class
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

$spreadsheet = new Spreadsheet();
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

$sheet->setCellValue('A1', 'Hello World !'); // กำหนดค่าใน cell A1
$sheet->setCellValue('B1', 'ทดสอบข้อความภาษาไทย !'); // กำหนดค่าใน cell B1

$writer = new Xlsx($spreadsheet);
$output_file = "hello_world.xlsx"; // กำหนดชื่อไฟล์ excel ที่ต้องการ
$writer->save($output_file); // สร้าง excel 

if(file_exists($output_file)){ // ตรวจสอบว่ามีไฟล์ หรือมีการสร้างไฟล์ แล้วหรือไม่
    echo '<a href="'.$output_file.'" target="_blank">Download</a>';
}
 
รันไฟล์ test.php โดยเมื่อรันไฟล์ผ่านบราวเซอร์แล้ว หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ตัว PhpSpreadsheet จะทำการ
สร้างไฟล์ชื่อ hello_world.xlsx ไว้ที่ path เดียวกับไฟล์ test.php ดังรูป
 
 
ผลลัพธ์เมื่อรันผ่านบราเซอร์
 
 
ไฟล์ hello_world.xlsx
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: phpspreadsheetURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ