อักขระคั่น (Delimiters) ในการใช้งาน Regular Expressions ของ PHP

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php regular expression

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php regular expressionเมื่อมีการใช้งาน ฟังก์ชัน Regular Expressions รูปแบบ pattern จะต้องปิดด้วย อักขระคั่นเสมอ
โดยอักขระคั่นที่สามารถกำหนดได้ เป็นดังนี้
- ไม่เป็นตัวอักษร
- ไม่เป็น  เครื่องหมาย  backslash  ( \ )
- ไม่เป็นช่องว่าง

โดยทั่วไปจะใช้เครื่องหมาย forward slashes ( / ) ,hash signs (#) และ tildes (~)

ตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน อักขระคั่น ที่มีรูปแบบถูกต้อง

/foo bar/   --- ใช้ /
#^[^0-9]$#   --- ใช้ #
+php+   --- ใช้ +
%[a-zA-Z0-9_-]%  --- ใช้ %

ในกรณีมีการใช้ตัวอักขระคั่นใน pattern สามารถเลี่ยงการเกิด error โดยการใช้เครื่องหมาย backslash ( \ ) เช่น

มีการใช้ตัวอักขระคั่นคือ /  กับคำว่า http://
รูปแบบ pattern ที่ยังไม่ถูกต้อง จะเป็น

/http:///

จะเห็นว่ามีการใช้ / ซี่งเป็นอักขระคั่นใน pattern คือในข้อความว่า http:// ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบ pattern ถูกต้อง
จึงต้องใช้เครื่องหมาย backslash ( \ ) 
จะได้รูปแบบ pattern ที่ถูกต้องดังนี้คือ

/http:\/\//

ได้จากการเปลี่ยน // ใน pattern เป็น \/\/

หรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวอักขระคั่นอื่นแทน เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น เช่นใช้เครื่องหมาย hash sign ( # ) แทน
จะได้เป็น

#http://#

นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน preg_quote() ใน php เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การกำหนด ตัวอักขระพิเศษใน
pattern ซื่งได้แก่ 

. \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

รวมถึงตัวอักขระคั่น ที่ใช้ใน pattern ด้วย

ตัวอย่าง

<?php
$data_test2="http://www.google.com";
$my_pattern="http://";
$my_pattern=preg_quote($my_pattern,'/');
echo preg_match('/'.$my_pattern.'/',$data_test2); // ผลลัพธ์ เท่ากับ 1
// กรณีรูปแบบไม่ซับซ้อน เราสามารถเขียนเข้าไปในส่วนใช้งานโดยตรงได้
// โดยตัดบรรทัดที่ 3 กับ 4 ออก
// แล้วเปลี่บน บรรทัดที่ 5 เป็น
// echo preg_match('/http\:\/\//',$data_test2); // ผลลัพธ์ เท่ากับ 1
?>

อธิบาย
จากตัวอย่าง ต้องการหาว่า ตัวแปร $data_test2 มีรูปแบบข้อความ http://
ตามตัวแปร $my_pattern อยู่หรือไม่

แต่เนื่องจากตัวแปร $my_pattern มีตัวขระพิเศษ คือ : (colon) และตัวอักขระคั่น คือ //
อยู่ จึงจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบ pattern ให้ถูกต้องก่อน

โดยการใช้ ฟังก์ชัน preg_quote ตามโค้ดด้านบน  บรรทัดที่ 4
ซึ่งจะทำให้ได้รูปแบบ pattern  เป็น http://

เมื่อทำการทดสอบ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1 คือหมายถึง มีคำว่า http:// อยุ่
หากต้องการทดสอบว่า ถ้าไม่ใช้คำสั่ง preg_quote จะมีผลอย่างไร? ให้ทำการ comment บรรทัดที่ 4
แล้วทดสอบ รันผลลัพธ์ดู

เราสามารถกำหนด เงื่อนไขการตรวจสอบรูปแบบ pattern โดยการเพิ่ม pattern modifiers เช่น
ตัวอย่างเบื้องต้นในที่นี้ คือตัวอักษร i เงื่อนไขคือ เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ ก็ได้ ซึ่งจะได้
รูปแบบ pattern ดังนี้

/http\:\/\//i

ตัวอย่างการใช้งานใน php

<?php
$data_test2="HTTP://www.google.com";
echo preg_match('/http\:\/\//i',$data_test2);  // ผลลัพธ์ เท่ากับ 1
?>


สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองที่
http://www.php.net/manual/en/regexp.introduction.php


หมายเหตุ::
เนื้อหาข้างต้นเป็นการอธิบายตามความเข้าใจของผู้เขียน ซึ่งเพิ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ
Regular Expressions ของ PHP  โดยอ้างอิงจากลิ้งค์

http://www.php.net/manual/en/regexp.reference.delimiters.php

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แนะนำให้ศึกษาจาก ลิ้งค์ดังกล่าวโดยตรง
ส่วนใคร ที่ต้องการศึกษาไปพร้อมๆ กับผู้เขียน ก็ติดตามเนื้อหา เกี่ยวกับ
Regular Expressions ของ PHP ได้ที่นี้ www.ninenik.com ได้เลยกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ