PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


เช็ค browser ด้วย javascript ได้ทั้ง IE Firefox Opera Chrome

26 October 2008 By Ninenik Narkdee
opera browser chrome javascript firefox ie

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ opera browser chrome javascript firefox ieสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เช็ค browser ด้วย javascript ได้ทั้ง IE Firefox Opera Chrome

Javascript code

<script type="text/javascript">
	var mybrowser=navigator.userAgent;
	if(mybrowser.indexOf('MSIE')>0){
		alert("IE");
	}
	if(mybrowser.indexOf('Firefox')>0){
		alert("Firefox");
	}	
	if(mybrowser.indexOf('Presto')>0){
		alert("Opera");
	}			
	if(mybrowser.indexOf('Chrome')>0){
		alert("Chrome");
	}		
</script>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: firefox ie opera javascript browser chromeURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ