เทคนิค การเพิ่ม ลบ แถว ในตาราง รายการข้อมูล ด้วย jQuery อย่างง่าย

21 July 2010 By Ninenik Narkdee
ตาราง jquery เพิ่มแถว

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ตาราง jquery เพิ่มแถว

ในกรณี ที่ต้องการสร้างฟอร์ม สำหรับการบันทึกข้อมูล โดยให้สามารถทำการเพิ่มรายข้อมูล ได้หลายๆ รายการในครั้งเดียว
สามารถประยุกต์ใช้ method .clone() ของ jQuery ในการเพิ่มแถวของรายการ สำหรับเพิ่มข้อมูล ได้

HTML โค้ดฟอร์มตัวอย่าง
 

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr id="firstTr">
  <td width="119"><select name="data1[]" id="data1[]">
   <option value="1">data1</option>
   <option value="2">data2</option>
  </select></td>
  <td width="519"><input type="text" name="data2[]" id="data2[]" /></td>
  </tr>
</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  &nbsp;
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
	&nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  <button id="Submit" type="submit">Submit</button>  
  </td>
 </tr>
</table>
</form>

จากโค้ดด้านบน สิ่งที่ต้องกำหนด มีอยู่ 2 ที่ คือ id ของ table และ id ของ tr เพื่อใช้ในการอ้างอิงการทำงาน
 

<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr id="firstTr">
// table id="myTbl" 
// tr id="firstTr"
.............

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#addRow").click(function(){
		$("#myTbl").append($("#firstTr").clone());
	});
	$("#removeRow").click(function(){
		if($("#myTbl tr").size()>1){
			$("#myTbl tr:last").remove();
		}else{
			alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
		}
	});			
});
</script>

ตัวอย่าง


       

หรือคลิก http://www.ninenik.com/demo/jquery_add_tr.php   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้ที่


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ตาราง jquery เพิ่มแถวURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ