เทคนิค วนลูปแสดงรายการ ด้วย ajax ตามกำหนดเวลา ด้วย jquery

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
วนลูป ajax แสดง กำหนดเวลา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ วนลูป ajax แสดง กำหนดเวลาโค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทางการประยุกต์การใช้งาน jquery ในการดึงข้อมูลมาแสดง บางส่วนในเว็บไซต์
แบบกำหนดให้ดึงข้อมูลมาเป็นส่วนๆ เช่น เรามีข่าว และต้องการ ให้วนลูปแสดงข่าวนั้น ครั้งละ 4-5 หัวข้อ
โดยดึงจากฐานข้อมูล วนไปเรื่อยๆ จนครบ แบบนี้เป็นต้น
 
ก่อนอื่น ให้กำหนดส่วนของตำแหน่งข้อมูลที่เราต้องการแสดง ด้วย id เช่นตัวอย่่าง
 
  <div id="place-data">
  </div> 

 
เรากำหนด div มี id เท่ากับ place-data ส่วนนี้ ก็คือส่วนที่เราจะอ้างอิง และดึงข้อมูลมาแสดง
 
โค้ดไฟล์ ทดสอบ ajax_autoload.php  คำอธิบายแสดงในโค้ด
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
<!--  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">-->
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">  
</head>
<body>
<br><br>
<div style="width:80%;margin:auto;">
<div class="container-fluid">
  <div id="place-data">
  </div> 
</div>
</div>
  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  var per_page=7; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดงต่อหน้า
  var start_page=0; // ค่าเริ่มต้นของหน้าแรก
  var step_page=0; // ค่าสำหรับคำนวนการกำหนดหน้าแรก
  var loadData; // กำหนดสำหรับเป็นชื่อตัวแปร ฟังก์ชั่น
  var interValID=null; // เก็บค่าการวนทำงานของเวลา
  function loadData(){
    start_page=parseInt(step_page)*per_page;
    step_page++;
    $.get("load_data.php",{
      per_page:per_page,
      start_page:start_page
    },function(data){
      
      var numData = $(data).find(".data-return").length; // มีรายการหรือไม่ นับจำนวน
      if(numData>0){ // ถ้ามีมากกว่า 0 
        $("#place-data").html(data); // นำข้อมูลมาแสดงใน div 
        if(numData<per_page){ // ถ้ารายการที่แสดงถึงหน้าสุดท้าย 
          // หากต้องการให้วนลูปไปเริ่มต้นนับใหม่ ให้ตั้งค่า step_page=0; 
          step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
          // หากต้องการหลุดการทำงานเมื่อถึงหน้าสุดท้าย เปิด ใช้งาน คำสั่งด้านล่าง
          // clearInterval(interValID); 
        }
      }else{
        step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
        clearInterval(interValID);       
        loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันทีอีกครั้ง 
        interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานลูปอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
      }
      
    }); 
  };  
  loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันที 1 ครั้ง
  interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
  
});
</script>      
</body>
</html>
 
ต่อไป สร้างไฟล์ load_data.php สำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ให้จัดรูปแบบโค้ดตามต้องการ 
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล   
?>
<table class="table table-striped table-condensed">
<?php
$q="
SELECT * FROM province_th 
LIMIT ".$_GET['start_page'].",".$_GET['per_page']."
";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_assoc($qr)){
?>
  <tr class="data-return">
    <td><?=$rs['province_name']?></td>
  </tr>
<?php } ?>  
 
 
สังเกตในโค้ต ในลูปการวนแสดงข้อมูล เราต้องใส่ class ให้กับ tr ในที่นี้ใช้ชื่อว่า data-return 
หากรูปแบบการแสดงของเราไม่ได้เป็นแบบตาราง เช่น ใช้ div ก็ให้ใส่ class เข้าไปใน div แทน tr 
css class นี้เราจะเอาไว้ใช้ในการนับจำนวนข้อมูล เช่น ถ้าถึงหน้าสุดท้าย แสดงว่า 
จำนวนก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการวนลูป หรือหยุดการทำงาน
 
จากโค้ดด้านบนของไฟล์ ajax_autoload.php จะเป็นคำสั่งในการทำงานแบบวนลูป 
หากต้องการให้หยุดทำงาน เมื่อถึงหน้าสุดท้ายแล้ว สามารถปรับบางส่วนของโค้ดได้ดังนี้
 
      var numData = $(data).find(".data-return").length; // มีรายการหรือไม่ นับจำนวน
      if(numData>0){ // ถ้ามีมากกว่า 0 
        $("#place-data").html(data); // นำข้อมูลมาแสดงใน div 
        if(numData<per_page){ // ถ้ารายการที่แสดงถึงหน้าสุดท้าย 
          // หากต้องการให้วนลูปไปเริ่มต้นนับใหม่ ให้ตั้งค่า step_page=0; 
//          step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
          // หากต้องการหลุดการทำงานเมื่อถึงหน้าสุดท้าย เปิด ใช้งาน คำสั่งด้านล่าง
           clearInterval(interValID); 
        }
      }else{
        step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
        clearInterval(interValID);       
//        loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันทีอีกครั้ง 
//        interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานลูปอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
      }


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ