เทคนิค วนลูปแสดงรายการ ด้วย ajax ตามกำหนดเวลา ด้วย jquery

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
แสดง วนลูป กำหนดเวลา ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แสดง วนลูป กำหนดเวลา ajax

ดูแล้ว 9,190 ครั้ง


โค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทางการประยุกต์การใช้งาน jquery ในการดึงข้อมูลมาแสดง บางส่วนในเว็บไซต์
แบบกำหนดให้ดึงข้อมูลมาเป็นส่วนๆ เช่น เรามีข่าว และต้องการ ให้วนลูปแสดงข่าวนั้น ครั้งละ 4-5 หัวข้อ
โดยดึงจากฐานข้อมูล วนไปเรื่อยๆ จนครบ แบบนี้เป็นต้น
 
ก่อนอื่น ให้กำหนดส่วนของตำแหน่งข้อมูลที่เราต้องการแสดง ด้วย id เช่นตัวอย่่าง
 
  <div id="place-data">
  </div> 

 
เรากำหนด div มี id เท่ากับ place-data ส่วนนี้ ก็คือส่วนที่เราจะอ้างอิง และดึงข้อมูลมาแสดง
 
โค้ดไฟล์ ทดสอบ ajax_autoload.php  คำอธิบายแสดงในโค้ด
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
<!--  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">-->
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">  
</head>
<body>
<br><br>
<div style="width:80%;margin:auto;">
<div class="container-fluid">
  <div id="place-data">
  </div> 
</div>
</div>
  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  var per_page=7; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดงต่อหน้า
  var start_page=0; // ค่าเริ่มต้นของหน้าแรก
  var step_page=0; // ค่าสำหรับคำนวนการกำหนดหน้าแรก
  var loadData; // กำหนดสำหรับเป็นชื่อตัวแปร ฟังก์ชั่น
  var interValID=null; // เก็บค่าการวนทำงานของเวลา
  function loadData(){
    start_page=parseInt(step_page)*per_page;
    step_page++;
    $.get("load_data.php",{
      per_page:per_page,
      start_page:start_page
    },function(data){
      
      var numData = $(data).find(".data-return").length; // มีรายการหรือไม่ นับจำนวน
      if(numData>0){ // ถ้ามีมากกว่า 0 
        $("#place-data").html(data); // นำข้อมูลมาแสดงใน div 
        if(numData<per_page){ // ถ้ารายการที่แสดงถึงหน้าสุดท้าย 
          // หากต้องการให้วนลูปไปเริ่มต้นนับใหม่ ให้ตั้งค่า step_page=0; 
          step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
          // หากต้องการหลุดการทำงานเมื่อถึงหน้าสุดท้าย เปิด ใช้งาน คำสั่งด้านล่าง
          // clearInterval(interValID); 
        }
      }else{
        step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
        clearInterval(interValID);       
        loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันทีอีกครั้ง 
        interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานลูปอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
      }
      
    }); 
  };  
  loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันที 1 ครั้ง
  interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
  
});
</script>      
</body>
</html>
 
ต่อไป สร้างไฟล์ load_data.php สำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ให้จัดรูปแบบโค้ดตามต้องการ 
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล   
?>
<table class="table table-striped table-condensed">
<?php
$q="
SELECT * FROM province_th 
LIMIT ".$_GET['start_page'].",".$_GET['per_page']."
";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_assoc($qr)){
?>
  <tr class="data-return">
    <td><?=$rs['province_name']?></td>
  </tr>
<?php } ?>  
 
 
สังเกตในโค้ต ในลูปการวนแสดงข้อมูล เราต้องใส่ class ให้กับ tr ในที่นี้ใช้ชื่อว่า data-return 
หากรูปแบบการแสดงของเราไม่ได้เป็นแบบตาราง เช่น ใช้ div ก็ให้ใส่ class เข้าไปใน div แทน tr 
css class นี้เราจะเอาไว้ใช้ในการนับจำนวนข้อมูล เช่น ถ้าถึงหน้าสุดท้าย แสดงว่า 
จำนวนก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการวนลูป หรือหยุดการทำงาน
 
จากโค้ดด้านบนของไฟล์ ajax_autoload.php จะเป็นคำสั่งในการทำงานแบบวนลูป 
หากต้องการให้หยุดทำงาน เมื่อถึงหน้าสุดท้ายแล้ว สามารถปรับบางส่วนของโค้ดได้ดังนี้
 
      var numData = $(data).find(".data-return").length; // มีรายการหรือไม่ นับจำนวน
      if(numData>0){ // ถ้ามีมากกว่า 0 
        $("#place-data").html(data); // นำข้อมูลมาแสดงใน div 
        if(numData<per_page){ // ถ้ารายการที่แสดงถึงหน้าสุดท้าย 
          // หากต้องการให้วนลูปไปเริ่มต้นนับใหม่ ให้ตั้งค่า step_page=0; 
//          step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
          // หากต้องการหลุดการทำงานเมื่อถึงหน้าสุดท้าย เปิด ใช้งาน คำสั่งด้านล่าง
           clearInterval(interValID); 
        }
      }else{
        step_page=0; // วนมาเริ่มต้นใหม่ หรือใส่คำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
        clearInterval(interValID);       
//        loadData(); // ทำงานครั้งแรกทันทีอีกครั้ง 
//        interValID = setInterval(loadData,5000); // ทำงานลูปอีกครั้ง และต่อไปทุก 5 วินาที    
      }


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ