เทคนิค php ใช้ fgets และ javascript วนลูป loop อ่านไฟล์ ขนาดใหญ่

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php javascript fgets อ่านไฟล์

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php javascript fgets อ่านไฟล์ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี เป็นเทคนิค วิธีการสำหรับ อ่าน text ไฟล์ ขนาดใหญ่
(จากตัวทดสอบ มีขนาดไฟล์ประมาณ 1.5 MB) เพื่อนำค่าข้อมูล ของแต่ละบรรทัด ไปใช้งาน
โดยสามารถกำหนด จำนวนบรรทัด ที่เหมาะสม ในการ ประมวลผล แต่ละครั้ง
สมมติ ข้อมูลมี 1000 บรรทัด แต่การประมวลผลที่เหมาะสม อยู่ที่ 50 บรรทัด
หรือ หมายถึง ต้องการนำมาใช้งานครั้งละ 50 บรรทัด เป็นต้น

ตัวอย่างการทำงาน
http://www.ninenik.com/demo/loop_query.php

ตัวอย่างโค้ด
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>php read text loop</title>
</head>

<body>

<input type="button" name="button" id="button" value="Start Query" 
onclick="window.location='?page=0'" />
<br />
<?php
if(isset($_GET['page'])){ // รับค่า เพิ่อเริ่มการทำงาน
?>
<?php
	$loop_step=50; // กำหนดจำนวน บรรทัดที่ต้องการ ใฃ้แต่ละครั้ง
	if(!isset($_GET['page'])){
		$step_page=1;
		$point_start=0;
		$point_end=$loop_step;		
	}else{
		$step_page=$_GET['page']+1;
		$point_start=$_GET['page']*$loop_step;
		$point_end=$point_start+$loop_step;			
	}
  $f = fopen ("gen_large_text.txt", "r");
  $ln= 0;
	$running=0; // กำหนดสถานะ การทำงาน ให้ javascript
  while ($line= fgets ($f)) {
		++$ln;
		if($ln>$point_start && $ln<=$point_end){			
			if($line===FALSE){
				print ("FALSE\n");
			}else{
				// ส่วนของคำสั่งสำหรับทำงาน
				print ($ln." -- ".$line);
			}
			echo "<hr>";    
			$running=1; // เท่ากับ 1 ให้ javascript ทำงานต่อ
		}
  }
  fclose ($f);
?> 
<?php if($running==1){ // เท่ากับ 1 javascript ทำงานต่อ // หากทำงานเสร็จ จะเป็น 0 ?>
<script type="text/javascript">
setInterval(function(){
	window.location='loop_query.php?page=<?=$step_page?>';
},5000);
</script>
<?php } ?>
<?php } ?>
</body>
</html>

สามารถ นำไปประยุกต์ กับการใช้งาน กับฐานข้อมูล เช่น การอัพเดทข้อมูล
ในฐานข้อมูลจำนวนมาก ก็สามารถที่จะกำหนด ให้ทำการอัพเดทข้อมูล ตามจำนวนที่ต้องการ
ในแต่ละครั้งได้

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ