เพิ่มการปรับแต่ง ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1 ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditor

ดูแล้ว 6,551 ครั้ง


จากหัวข้อก่อนหน้า แนะนำการใช้งาน ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1
 
แนะนำ ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1 
 
ในส่วนนี้จะแนะนำเพิ่มเติม กับการปรับแต่ง ckeditor
โดยเราจะมีการใช้ไฟล์ javascript เพิ่มเข้ามา ชื่อ
cke_config.js

// JavaScript Document
var toolbar_full=[
		{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Preview', 'Print', '-', 'Templates' ] },
		{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
		{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll', '-', 'Scayt' ] },
		{ name: 'forms', items: [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ] },
		{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote', 'CreateDiv', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock', '-', 'BidiLtr', 'BidiRtl', 'Language' ] },
		{ name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
		{ name: 'insert', items: [ 'Image', 'Flash', 'Table', 'HorizontalRule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'PageBreak', 'Iframe' ] },
		'/',
		{ name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'Font', 'FontSize' ] },
		{ name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor' ] },
		{ name: 'tools', items: [ 'Maximize', 'ShowBlocks' ] },
		{ name: 'others', items: [ '-' ] },
		{ name: 'about', items: [ 'About' ] }		
];
var toolbar_basic=[
		[ 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Link', 'Unlink' ],
		[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor' ]
	]

var toolbar_set=[
		{ name: 'document', items: [ 'Source', '-', 'NewPage', 'Preview', '-', 'Templates' ] },	// Defines toolbar group with name (used to create voice label) and items in 3 subgroups.
		[ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ],	// Defines toolbar group without name.
		'/',		// Line break - next group will be placed in new line.
		{ name: 'basicstyles', items: [ 'Bold', 'Italic' ] }
];
var my_toolbar_group = [
	{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },
	{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
	{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },
	{ name: 'forms' },
	'/',
	{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
	{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
	{ name: 'links' },
	{ name: 'insert' },
	'/',
	{ name: 'styles' },
	{ name: 'colors' },
	{ name: 'tools' },
	{ name: 'others' },
	{ name: 'about' }
];
var cke_config={
	language: 'th',	//กำหนดภาษา เช่น th en us de
	uiColor: '#A1CFF3',
	toolbar:toolbar_basic
//	toolbarGroups:my_toolbar_group
}

 
ดาวน์โหลด คลิกขวา แล้ว บันทึกที่ไฟล์นี้
 
เมื่อมีการใช้งาน เราจะเรียกใช้ไฟล์นี้ด้วย
 
<script src="cke_config.js"></script>
 
จากนั้นในส่วนของ การใช้งาน ckeditor จะใช้ค่าตัวแปร จากไฟล์ กกก
มากำหนด รูปแบบของ ckeditor อีกที
 
จะได้เป็น

<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#message").ckeditor(cke_config);
});
</script>

 
โค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
</head>

<body>

<div style="margin:auto;width:75%;">

 <form id="form5" name="form5" method="post" action="">
  <textarea name="message" id="message" cols="45" rows="5"></textarea>
 </form>
 <br />
</div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
<script src="cke_config.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#message").ckeditor(cke_config);
//	บรรทัดล่างที่ comment ไว้ลบออกได้
//	var editor = $("#message").ckeditor().editor;	
//	$(".emoticon").click(function(){
//		var imgIns=$(this).attr("src");
//		var imgHTML="<img src="+imgIns+" />";
//		editor.insertHtml(imgHTML);
//	});
});
</script>
</body>
</html>


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 22-05-2018


อัพเดท 22-05-2018 รูปแบบการกำหนดข้างต้น ยังใช้งานได้กับ ckeditor เวอร์ชั่น 4


เพิ่มเติมรูปแบบของ toolbar ที่ ใช้บ่อย สามารถเอาไปเพิ่ม และเรียกใช้ผ่านชื่อ my_toolbar_set ได้
// JavaScript Document
var toolbar_full=[
    { name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Preview', 'Print', '-', 'Templates' ] },
    { name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
    { name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll', '-', 'Scayt' ] },
    { name: 'forms', items: [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
    '/',
    { name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ] },
    { name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote', 'CreateDiv', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock', '-', 'BidiLtr', 'BidiRtl', 'Language' ] },
    { name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
    { name: 'insert', items: [ 'Image', 'Flash', 'Table', 'HorizontalRule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'PageBreak', 'Iframe' ] },
    '/',
    { name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'Font', 'FontSize' ] },
    { name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor' ] },
    { name: 'tools', items: [ 'Maximize', 'ShowBlocks' ] },
    { name: 'others', items: [ '-' ] },
    { name: 'about', items: [ 'About' ] }    
];
var toolbar_basic=[
    [ 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Link', 'Unlink' ],
    [ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor' ]
];
var my_toolbar_set=[
    { name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles'], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike' ] },
    { name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'align','undo'], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock' ,'-', 'Undo', 'Redo'] },
    { name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
    '/',
    { name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'FontSize' ] },
    { name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor', 'Image','Table','Source' ] }
];
var toolbar_set=[
    { name: 'document', items: [ 'Source', '-', 'NewPage', 'Preview', '-', 'Templates' ] }, // Defines toolbar group with name (used to create voice label) and items in 3 subgroups.
    [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ], // Defines toolbar group without name.
    '/',    // Line break - next group will be placed in new line.
    { name: 'basicstyles', items: [ 'Bold', 'Italic' ] }
];
var my_toolbar_group = [
  { name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },
  { name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
  { name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },
  { name: 'forms' },
  '/',
  { name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
  { name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
  { name: 'links' },
  { name: 'insert' },
  '/',
  { name: 'styles' },
  { name: 'colors' },
  { name: 'tools' },
  { name: 'others' },
  { name: 'about' }
];
var cke_config={
/*  language: 'th', //กำหนดภาษา เช่น th en us de
  uiColor: '#A1CFF3',*/
  toolbar:my_toolbar_set
// toolbarGroups:my_toolbar_group
}
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ckeditorURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ