เพิ่มข้อความหน้าหรือหลังตัวเลขหรือข้อความด้วยฟังก์ชัน str_pad

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เพิ่มข้อความด้านหลัง เพิ่มข้อความด้านหนัา php str pad

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เพิ่มข้อความด้านหลัง เพิ่มข้อความด้านหนัา php str_padตัวอย่างการใช้งาน str_pad() ฟังก์ชัน

<?php 
$input = "Alien"; 
print str_pad($input, 10);           // จะได้ "Alien   " 
print str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT); // จะได้ "-=-=-Alien" 
print str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_RIGHT); // จะได้ "Alien-=-=-" 
print str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);  // จะได้ "__Alien___" 
print str_pad($input, 6 , "___");        // จะได้ "Alien_" 
?>

เช่นเรามีตัวเลขคือ 1 แต่ต้องการแสดงเป็น 000001
สามารถเขียนได้ว่า

<?php
	$digi=1;
	echo str_pad($digi,6,"0",STR_PAD_LEFT);
	// $digi คือ ค่าเริ่มต้นในที่คือ 1
	// 6 คือ จำนวนความยาวของข้อความที่ต้องการ
	// 0 คือ ตัวเลขหรือย้อความที่นำไปต่อ
	// STR_PAD_LEFT คือ ลักษณะการต่อ สำหรับตัวนี้คือต่อฝั่งซ้าย	
	// อธิบายการทำงานโปรแกรม คือ นำเลข 0 มาต่อทางฝั่งซ้ายของเลข 1<br />
	// จำกระทั้งความยาวของข้อความที่ต่อแล้วเท่ากับ 6
?>
 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ