เพิ่ม Youtube Plugin ให้กับ ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1

09 June 2014 By Ninenik Narkdee
ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditorเนื้อหาการเพิ่ม Youtube Plugin จะศึกษาต่อจากบทความก่อนหน้า คือ
เพิ่มการปรับแต่ง ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1 ด้วย jQuery 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=502 via @ninenik
 
ดังนั้น เราจะมีไฟล์ cke_config.js ด้วย 
 
เริ่มต้น ดาวน์โหลดไฟล์ Youtube Plugin ได้ที่
http://ckeditor.com/addon/youtube
ตัวที่ดาวน์โหลด คือ Version: 1.0.10 
 
ดาวน์โหลด แล้วแตกไฟล์ zip จากนั้น copy โฟลเดอร์ youtube
ทั้งหมดไปไว้ใน โฟลเดอร์ ckeditor > plugins
 
แล้วมาปรับแต่งที่ไฟล์ cke_config.js เพื่อเปิดใช้งาน
 
โค้ด ไฟล์ cke_config.js ที่ปรับแต่งแล้ว

// JavaScript Document
var toolbar_full=[
		{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Preview', 'Print', '-', 'Templates' ] },
		{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
		{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll', '-', 'Scayt' ] },
		{ name: 'forms', items: [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ] },
		{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote', 'CreateDiv', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock', '-', 'BidiLtr', 'BidiRtl', 'Language' ] },
		{ name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
		{ name: 'insert', items: [ 'Image', 'Flash', 'Table', 'HorizontalRule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'PageBreak', 'Iframe' ] },
		'/',
		{ name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'Font', 'FontSize' ] },
		{ name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor' ] },
		{ name: 'tools', items: [ 'Maximize', 'ShowBlocks' ] },
		{ name: 'others', items: [ '-' ] },
		{ name: 'about', items: [ 'About' ] }		
];
var toolbar_basic=[
		[ 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Link', 'Unlink' ],
		[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor', 'Youtube' ]
	]

var toolbar_set=[
		{ name: 'document', items: [ 'Source', '-', 'NewPage', 'Preview', '-', 'Templates' ] },	// Defines toolbar group with name (used to create voice label) and items in 3 subgroups.
		[ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ],	// Defines toolbar group without name.
		'/',		// Line break - next group will be placed in new line.
		{ name: 'basicstyles', items: [ 'Bold', 'Italic' ] }
];
var my_toolbar_group = [
	{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },
	{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
	{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },
	{ name: 'forms' },
	'/',
	{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
	{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
	{ name: 'links' },
	{ name: 'insert' },
	'/',
	{ name: 'styles' },
	{ name: 'colors' },
	{ name: 'tools' },
	{ name: 'others' },
	{ name: 'about' }
];
var cke_config={
	language: 'th',	//กำหนดภาษา เช่น th en us de
	extraPlugins:'youtube',
	uiColor: '#A1CFF3',
	toolbar:toolbar_basic
//	toolbarGroups:my_toolbar_group
}
 
จะมีอยู่สองส่วนคือ 
เปิดใช้ plugin ตามบรรทัดที่ 49 จากโค้ด

extraPlugins:'youtube',
 
และส่วนที่สอง การแสดง icon ใน toolbar ตามบรรทัดที่ 21 จากโค้ด

[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor', 'Youtube' ]
 
ตามตัวอย่างเราจะเพิ่ม ต่อท้ายของ icon กำหนดสีพื้นหลัง ดูตัวอย่างท้าบบทความด้านล่าง
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
</head>

<body>

<div style="margin:auto;width:85%;">

  <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
    <textarea name="message" id="message" cols="45" rows="5"></textarea>
  </form>
  <br />
</div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
<script src="cke_config.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#message").ckeditor(cke_config);  
//	บรรทัดล่างที่ comment ไว้ลบออกได้
//	var editor = $("#message").ckeditor().editor;	
//	$(".emoticon").click(function(){
//		var imgIns=$(this).attr("src");
//		var imgHTML="<img src="+imgIns+" />";
//		editor.insertHtml(imgHTML);
//	});
});
</script>
</body>
</html>
อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: ckeditorURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ