เพิ่ม Youtube Plugin ให้กับ ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditorเนื้อหาการเพิ่ม Youtube Plugin จะศึกษาต่อจากบทความก่อนหน้า คือ
เพิ่มการปรับแต่ง ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1 ด้วย jQuery 
 
ดังนั้น เราจะมีไฟล์ cke_config.js ด้วย 
 
เริ่มต้น ดาวน์โหลดไฟล์ Youtube Plugin ได้ที่
ตัวที่ดาวน์โหลด คือ Version: 1.0.10 
 
ดาวน์โหลด แล้วแตกไฟล์ zip จากนั้น copy โฟลเดอร์ youtube
ทั้งหมดไปไว้ใน โฟลเดอร์ ckeditor > plugins
 
แล้วมาปรับแต่งที่ไฟล์ cke_config.js เพื่อเปิดใช้งาน
 
โค้ด ไฟล์ cke_config.js ที่ปรับแต่งแล้ว

// JavaScript Document
var toolbar_full=[
		{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Preview', 'Print', '-', 'Templates' ] },
		{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
		{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll', '-', 'Scayt' ] },
		{ name: 'forms', items: [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ] },
		{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote', 'CreateDiv', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock', '-', 'BidiLtr', 'BidiRtl', 'Language' ] },
		{ name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
		{ name: 'insert', items: [ 'Image', 'Flash', 'Table', 'HorizontalRule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'PageBreak', 'Iframe' ] },
		'/',
		{ name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'Font', 'FontSize' ] },
		{ name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor' ] },
		{ name: 'tools', items: [ 'Maximize', 'ShowBlocks' ] },
		{ name: 'others', items: [ '-' ] },
		{ name: 'about', items: [ 'About' ] }		
];
var toolbar_basic=[
		[ 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Link', 'Unlink' ],
		[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor', 'Youtube' ]
	]

var toolbar_set=[
		{ name: 'document', items: [ 'Source', '-', 'NewPage', 'Preview', '-', 'Templates' ] },	// Defines toolbar group with name (used to create voice label) and items in 3 subgroups.
		[ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ],	// Defines toolbar group without name.
		'/',		// Line break - next group will be placed in new line.
		{ name: 'basicstyles', items: [ 'Bold', 'Italic' ] }
];
var my_toolbar_group = [
	{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },
	{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
	{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },
	{ name: 'forms' },
	'/',
	{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
	{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
	{ name: 'links' },
	{ name: 'insert' },
	'/',
	{ name: 'styles' },
	{ name: 'colors' },
	{ name: 'tools' },
	{ name: 'others' },
	{ name: 'about' }
];
var cke_config={
	language: 'th',	//กำหนดภาษา เช่น th en us de
	extraPlugins:'youtube',
	uiColor: '#A1CFF3',
	toolbar:toolbar_basic
//	toolbarGroups:my_toolbar_group
}
 
จะมีอยู่สองส่วนคือ 
เปิดใช้ plugin ตามบรรทัดที่ 49 จากโค้ด

extraPlugins:'youtube',
 
และส่วนที่สอง การแสดง icon ใน toolbar ตามบรรทัดที่ 21 จากโค้ด

[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor', 'Youtube' ]
 
ตามตัวอย่างเราจะเพิ่ม ต่อท้ายของ icon กำหนดสีพื้นหลัง ดูตัวอย่างท้าบบทความด้านล่าง
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
</head>

<body>

<div style="margin:auto;width:85%;">

  <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
    <textarea name="message" id="message" cols="45" rows="5"></textarea>
  </form>
  <br />
</div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
<script src="cke_config.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#message").ckeditor(cke_config);  
//	บรรทัดล่างที่ comment ไว้ลบออกได้
//	var editor = $("#message").ckeditor().editor;	
//	$(".emoticon").click(function(){
//		var imgIns=$(this).attr("src");
//		var imgHTML="<img src="+imgIns+" />";
//		editor.insertHtml(imgHTML);
//	});
});
</script>
</body>
</html>
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ckeditorURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ