เพิ่ม office2013 skin ให้กับ ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditor

ดูแล้ว 6,024 ครั้ง


เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก บทความ
เพิ่ม Youtube Plugin ให้กับ ckeditor เวอร์ชั่น 4.4.1  
 
โดยจะมาประยุกต์เพิ่มเติม 
 
โค้ดในไฟล์ cke_config.js ปรับแต่งแล้ว
 
// JavaScript Document
var toolbar_full=[
		{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Preview', 'Print', '-', 'Templates' ] },
		{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
		{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll', '-', 'Scayt' ] },
		{ name: 'forms', items: [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ] },
		{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote', 'CreateDiv', '-', 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock', '-', 'BidiLtr', 'BidiRtl', 'Language' ] },
		{ name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
		{ name: 'insert', items: [ 'Image', 'Flash', 'Table', 'HorizontalRule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'PageBreak', 'Iframe' ] },
		'/',
		{ name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format', 'Font', 'FontSize' ] },
		{ name: 'colors', items: [ 'TextColor', 'BGColor' ] },
		{ name: 'tools', items: [ 'Maximize', 'ShowBlocks' ] },
		{ name: 'others', items: [ '-' ] },
		{ name: 'about', items: [ 'About' ] }		
];
var toolbar_basic=[
		[ 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Link', 'Unlink' ],
		[ 'FontSize', 'TextColor', 'BGColor', 'Youtube' ]
	]

var toolbar_set=[
		{ name: 'document', items: [ 'Source', '-', 'NewPage', 'Preview', '-', 'Templates' ] },	// Defines toolbar group with name (used to create voice label) and items in 3 subgroups.
		[ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ],	// Defines toolbar group without name.
		'/',		// Line break - next group will be placed in new line.
		{ name: 'basicstyles', items: [ 'Bold', 'Italic' ] }
];
var my_toolbar_group = [
	{ name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },
	{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
	{ name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },
	{ name: 'forms' },
	'/',
	{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
	{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
	{ name: 'links' },
	{ name: 'insert' },
	'/',
	{ name: 'styles' },
	{ name: 'colors' },
	{ name: 'tools' },
	{ name: 'others' },
	{ name: 'about' }
];
var cke_config={
	language: 'th',	//กำหนดภาษา เช่น th en us de
	extraPlugins:'youtube',
	enterMode:CKEDITOR.ENTER_BR, // ENTER_P - ENTER_BR - ENTER_DIV
	shiftEnterMode:CKEDITOR.ENTER_P, // // ENTER_P - ENTER_BR - ENTER_DIV
	skin:'office2013',
	uiColor: '#A1CFF3',
	toolbar:toolbar_basic
//	toolbarGroups:my_toolbar_group
}
 
ก่อนอื่น แนะนำการกำหนด การปรับแต่งใน ckeditor สองส่วนเพิ่มเติม คือ
 
1. การกำหนดการกดปุ่ม ENTER เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยมีรูปแบบดังนี้
 
enterMode:CKEDITOR.ENTER_BR, 
 
ตามโค้ดในไฟล์ cke_config.js บรรทัดที่ 50
ค่า ENTER_BR สามารถกำหนดได้ 3 ค่า หากไม่กำหนดจะเป็น ENTER_P
โดย 
ENTER_P ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม ENTER ด้วยแท็ก p
ENTER_BR ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม ENTER ด้วยแท็ก br
ENTER_DIV ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม ENTER ด้วยแท็ก div
 
2. การกำหนดการกดปุ่ม shiftEnter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยมีรูปแบบดังนี้
 
shiftEnterMode:CKEDITOR.ENTER_P,
 
ตามโค้ดในไฟล์ cke_config.js บรรทัดที่ 51
 
ค่า ENTER_P สามารถกำหนดได้ 3 ค่า หากไม่กำหนดจะเป็น ENTER_BR
โดย 
ENTER_P ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม shiftEnter ด้วยแท็ก p
ENTER_BR ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม shiftEnter ด้วยแท็ก br
ENTER_DIV ขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วยการกดปุ่ม shiftEnter ด้วยแท็ก div
 
 
ต่อไปจะเป็นการเพิ่ม skin office2013 ให้กับ ckeditor
เริ่มเต้นให้ดาวน์โหลด skin ได้ที่ 
http://ckeditor.com/addon/office2013
เลือกดาวน์โหลด Version: 1.0 
 
แตกไฟล์ zip แล้ว copy โฟลเดอร์ office2013 ทั้งหมด
ไปไว้ใน ckeditor > skin
 
จากนั้นปรับแต่งไฟล์ cke_config.js ตามโค้ดบรรทัดที่ 52
 
skin:'office2013',
โค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
</head>

<body>

<br />
<br />
<br />

<div style="margin:auto;width:80%;">
<div style="margin:auto;width:80%;">

  <form id="form5" name="form5" method="post" action="">
    <textarea name="message" id="message" cols="45" rows="5"></textarea>
  </form>
  <br />
</div>
</div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
<script src="cke_config.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#message").ckeditor(cke_config);
//	บรรทัดล่างที่ comment ไว้ลบออกได้
//	var editor = $("#message").ckeditor().editor;	
//	$(".emoticon").click(function(){
//		var imgIns=$(this).attr("src");
//		var imgHTML="<img src="+imgIns+" />";
//		editor.insertHtml(imgHTML);
//	});
});
</script>
</body>
</html>
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ckeditorURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ