เริ่มต้นใช้งาน jquery ui autocomplete อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery autocomplete jquery ui

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery autocomplete jquery uiตัวอย่างโค้ด พร้อมคำอธิบายต่อไปนี้ เป็นแนวทางการใช้งาน jQuery UI สำหรับสร้าง autocomplete โดยเรียกใช้ jQuery UI และ theme จาก google และเรียกใช้งาน jQuery จาก jquery.com

autocomplete ตามโค้ดตัวอย่างด้านล่าง เป็นการเรียกใช้งานจากค่าที่กำหนดตายตัวด้วย javascript เหมาะกับการใช้งานกับข้อมูลจำนวนไม่มากนัก หรือข้อมูลที่ไม่ต้องติดต่อกับฐานข้อมูล

ตัวอย่าง

คำอธิบายแสดงไว้ในโค้ดตัวอย่าง
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui autocomplete</title>
<style type="text/css">
body {
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
</style>
<?php
$jquery_ui_v="1.8.5";
$theme=array(
	"0"=>"base",
	"1"=>"black-tie",
	"2"=>"blitzer",
	"3"=>"cupertino",
	"4"=>"dark-hive",
	"5"=>"dot-luv",
	"6"=>"eggplant",
	"7"=>"excite-bike",
	"8"=>"flick",
	"9"=>"hot-sneaks",
	"10"=>"humanity",
	"11"=>"le-frog",
	"12"=>"mint-choc",
	"13"=>"overcast",
	"14"=>"pepper-grinder",
	"15"=>"redmond",
	"16"=>"smoothness",
	"17"=>"south-street",
	"18"=>"start",
	"19"=>"sunny",
	"20"=>"swanky-purse",
	"21"=>"trontastic",
	"22"=>"ui-darkness",
	"23"=>"ui-lightness",
	"24"=>"vader"
);
$jquery_ui_theme=$theme[11];
?>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />
<style>
/*   css ส่วนของรายการที่แสดง  */
.ui-autocomplete {
	/*	width:230px;*/
/*	max-height:200px;
	overflow:scroll;*/
}
.ui-button {
	margin-left: -1px;
}

.ui-button-icon-only .ui-button-text {
	padding: 0.35em;
}
/* css ส่วน textbox  */
.ui-autocomplete-input {
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;	
	height:18px;
	width:200px;
}
/*  css  ส่วนปุ่มคลิกเลือกแสดงรายการทั้งหมด*/
.myselect{
/*	border:0px solid;*/
	width:20px;
	height:25px;
}
</style>
</head>

<body>  <label for="tags">Tags: </label>
  <input id="tags" />

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script class="jsbin" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
	$(function() {
		// กำหนดค่าแบบตายตัวสำหรับ ใช้งาน autocomplete
		var availableTags = [
			"ActionScript",
			"AppleScript",
			"Asp",
			"BASIC",
			"C",
			"C++",
			"Clojure",
			"COBOL",
			"ColdFusion",
			"Erlang",
			"Fortran",
			"Groovy",
			"Haskell",
			"Java",
			"JavaScript",
			"Lisp",
			"Perl",
			"PHP",
			"Python",
			"Ruby",
			"Scala",
			"ทดสอบข้อความภาษาไทย"
		];
		$( "#tags" ).autocomplete({ // ใช้งาน autocomplete กับ input text id=tags
			minLength: 0, // กำหนดค่าสำหรับค้นหาอย่างน้อยเป็น 0 สำหรับใช้กับปุ่ใแสดงทั้งหมด
			source: availableTags, // กำหนดให้ใช้ค่าจากตัวแปรที่กำหนดข้างต้น
			open:function(){ // เมื่อมีการแสดงรายการ autocomplete
				var valInput=$(this).val(); // ดึงค่าจาก text box id=tags มาเก็บที่ตัวแปร
				if(valInput!=""){ // ถ้าไม่ใช่ค่าว่าง
					$(".ui-menu-item a").each(function(){ // วนลูปเรียกดูค่าทั้งหมดใน รายการ autocomplete
						var matcher = new RegExp("("+valInput+")", "ig" ); // ตรวจสอบค่าที่ตรงกันในแต่ละรายการ กับคำค้นหา
						var s=$(this).text();
						var newText=s.replace(matcher, "<b>$1</b>");	// 		แทนค่าที่ตรงกันเป็นตัวหนา
						$(this).html(newText); // แสดงรายการ autocomplete หลังจากปรับรูปแบบแล้ว
					});	
				}
			}
		});

		// สร้างปุ่ม สำหรับคลิกแสดงรายการทั้งหมด
		$( "<button>&nbsp;</button>" )
			.attr( "tabIndex", -1 ) // กำหนด tabindex .ให้กับปุ่ม
			.attr( "title", "Show All Items" ) // กำหนด title เมื่อเลื่อนเมาส์มาอยู่เหนือปุ่ม
			.addClass("myselect") // ให้ปุ่มนี้มี class=myselect
			.insertAfter("#tags") // แทรกปุ่มนี้ต่อจาก input text id=tags
			.button({ // กำหนด รูปแบบของปุ่ม
				icons: {
					primary: "ui-icon-triangle-1-s"
				},
				text: false // กำหนดไม่แสดงข้อความใดๆ ในปุ่ม
			})
			.removeClass( "ui-corner-all" )
			.addClass( "ui-corner-right ui-button-icon" )
			.click(function() { // เงื่อนไขเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้
				// ตรวจสอบถ้ามีการแสดงรายการทั้งหมดอยู่แล้ว
				if ($( "#tags" ).autocomplete( "widget" ).is( ":visible" ) ) {
					$( "#tags" ).autocomplete( "close" ); // ปิดการแสดงรายการทั้งหมด
					return;
				}
				// ส่งค่าว่างปล่าวไปทำการค้นหา จะได้ผลลัพธ์เป็นรายการทั้งหมด
				$( "#tags" ).autocomplete( "search", "" );
				$( "#tags" ).focus(); //ให้ cursor ไปอยู่ที่ input text id=tags
			});


	});
</script>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ