แก้ปัญหา การดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล เมื่อเปลี่ยน charset ใน แท็ก meta

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ฐานข้อมูล charset meta

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ฐานข้อมูล charset meta

การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยน charset ใน แท็ก meta เช่น เปลี่ยนจาก windows-874 เป็น utf-8

เดิม

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

เปลี่ยนเป็น

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ข้อมูลที่แสดงอาจจะมีการแสดงผลที่ผิดพลาดเกิดขึ้น เช่นข้อความอ่านไม่ออก หรือเป็น ตัวอักษรแปลกๆ เป็นต้น ลองแก้ปัญหาโดยการ set ค่า character set ในขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูล ให้ตรงกับ ค่า charset ใน แท็ก meta ในหน้าเว็บเพจนั้นๆ เช่น ถ้า charset ใน แท็ก meta เป็น utf-8 ก็ให้กำหนดคำสั่ง sql เป็น mysql_query("set character set utf8"); เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","123456"); // เชื่อมต่อ Server
mysql_select_db("example_db");  // ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล
?>


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 14-03-2019


ปัจจุบันจะใช้ HTML 5 แทน ให้ปรับเป็น

<meta charset="utf-8">

ตัวอย่างการใช้งาน

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

สำหรับคำสั่ง mysql จะใช้รูปแบบ mysqli แทน 


<?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
require_once("dbconnect.php");
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ