แนวทางการประยุกต์ใช้งาน Navs และ Navbar ใน Bootstrap 4 ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
navbar sticky top navs bootstrap 4 fixed top

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ navbar sticky top navs bootstrap 4 fixed top

ดูแล้ว 18,067 ครั้ง


อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า bootstrap เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการออกแบบ web site / web application ที่รองรับ
การแสดงผลแบบ responsive และให้ความสำคัญกับการใช้งานในมือถือ หรือที่เรียกว่า mobile first  ดังนั้นในเนื้อหา
ต่อไปนี้เราจะเน้นไปที่รูปแบบที่ใช้งานในมือถือเป็นหลัก 
 

การใช้งาน Navbar

    เริ่มต้นที่โค้ดตัวอย่างรูปแบบการแสดงที่เรามักพบเห็น สำหรับการใช้งาน bootstrap โดยทั่วไป 
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">  
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
	}
	.pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  </style>
</head>
<body>

<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-light">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent" >
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>

<!--	เนื้อหาเมนูเพิ่มเติม เมื่อกดที่ปุ่มด้านบน เพื่อซ่อนหรือแสดง-->
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbaCollapseContent">
  <ul class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">About Us</a>
   </li>
<!--   ส่วนของเมนูที่แสดงแบบ dropdown-->
   <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" 
    role="button" data-toggle="dropdown">
     Dropdown
    </a>
    <div class="dropdown-menu">
     <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
     <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
     <div class="dropdown-divider"></div>
     <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
    </div>
   </li>
  </ul>
 </div>
</nav>

 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=7;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning pic_preview" style="background-image:url('https://www.ninenik.com/images/9.jpg')">

      </div>
    	<div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
      	<div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

});
</script>
</body>
</html>
 
ตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นของเราจะเป็นลักษณะแสดงปุ่มเมนูเนด้านซ้าย และขวา มีหัวข้อโปรเจ็คหรือชื่อเรื่องตรงกลาง
และมีเมนูเพิ่มเติมที่จะแสดงเมื่อกดปุ่มแสดงเมนูด้านซ้าย หรือด้านขวาด้านบน หน้าตา เริ่มต้นจะประมาณนี้
 
 


 
 


 
 
เราสามารถกำหนดตำแหน่งส่วนของปุ่มซ้าย ขวา และหัวข้อตรงกลางได้ดังนี้คือ ถ้าเรากำหนดให้แสดงทั้ง 3 รายการ
รูปแบบการแสดง ก็จะเป็นดังรูปด้านบน หากเราตัดปุ่มด้านซ้าย หรือด้านขวาด้านด้านหนึ่งออก ตัวหัวข้อ จะไปแสดง
ฝั่งอีกด้าน ไม่แสดงตรงกลาง อย่างสมมติเช่น เราตัดปุ่มด้านซ้ายออก แสดงเฉพาะด้านขวา ก็จะได้เป็น
 
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar บางส่วน-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-light">
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent" >
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
</nav>
 
 
ในกรณีเราต้องการแสดงหัวข้อตรงกลาง แต่ไม่แสดงปุ่มด้านซ้าย เราสามารถใช้ "invisible" class เพื่อไม่เห็นปุ่มนั้นได้ดังนี้
 
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar บางส่วน-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-light">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler invisible" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent" >
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
</nav>
 
 
เราสามารถกำหนดรูปแบบสีของ navbar โดยใช้ "navbar-dark" class สำหรับ พื้นหลังสีเข้ม+เมนูสีขาว หรือ "navbar-light" 
สำหรับพื้นหลังสีอ่อน+เมนูสีเข้มสีดำ โดยใช้ร่วมกับ "bg-{theme} เช่น
 
<nav class="navbar navbar-dark bg-primary">
<!-- Navbar content -->
</nav>
 
 
<nav class="navbar navbar-light bg-white">
<!-- Navbar content -->
</nav>
 
 
<nav class="navbar navbar-light" style="background-color:#f3ff78;">
<!-- Navbar content -->
</nav>
 
 
เราสามารถกำหนด style โดยใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังได้ อย่างในกรณีที่เราต้องการแสดงแถบ navbar เป็นโลโก้
พร้อมพื้นหลังที่ต้องการ ก็สามารถกำหนด background-image ลงไปแทน และไม่ใช้งานส่วนของหัวข้อ ก็ได้


 
 

ใช้งาน Fontawesome ร่วมกับ Navbar

    เราสามารถใช้งาน fontawesome icon มาประยุกต์เพิ่มใช้งานร่วมกับปุ่มใน navbar โดยเราสร้าง css class เพิ่มเติม
ชื่อ "cus-icon" เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของ icon ให้ใกล้เคียงกับรูปแบบของ bootstrap แล้วใช้งานร่วมกับ
ดังนี้
 
<style type="text/css">
.cus-icon:before {
	width: 30px;
	height: 30px;
}
</style>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light" style="background-color:#f3ff78;">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent" >
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
</nav>
 

 
 
รูป icon ด้านซ้ายเป็นการใช้งานผ่าน frontawesome ด้านขวาเป็นรูปแบบของ bootstrap เดิม 
 
ดูตัวอย่างการประยุกต์เพิ่มเติม
 
<style type="text/css">
.cus-icon:before {
	width: 30px;
	height: 30px;
}
</style>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light" style="background-color:#f3ff78;">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 
 
 

การตรึง Navbar ไว้ด้านบน

    เราสามารถใช้ "fixed-top" class สำหรับ ตริงส่วนของ navbar ไว้ด้านบนโดยไม่เลื่อนหายไปตามการเลื่อนของ
scrollbar อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการฟิกตำแหน่งของ navbar จะทำให้ส่วนของเนื้อหาจะเลื่อนไปอยู่ใต้ navbar ในตอน
เริ่มต้น ดังนั้น หากมีการใช้งาน fixed-top เราต้องเพิ่ม padding-top ให้กับ <body> ตามค่าความสูงของ navbar 
ซึ่งในที่นี้มีค่าเท่ากับ 56px ให้เราเพิ่ม padding-top:56px; ให้กับส่วนของ <body> และกำหนด fixed-top ให้กับ
navbar ตามโค้ดบางส่วนดังนี้
 
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
		padding-top:56px;
	}
	.pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
	.cus-icon:before {
		width: 30px;
		height: 30px;
	}
  </style>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light fixed-top" style="background-color:#f3ff78;">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 


 
 
จะเห็นว่าส่วนของ navbar จะถูกตรึงไว้ด้านบนของเพจ แม้ว่าเราจะเลื่อนขึ้นไปก็ตาม


 
 

การใช้งาน Navbar ย่อย

    เราสามารถเพิ่มส่วนของ navbar ย่อยเพิ่มเติมได้ สมมติเราจะประยุกต์ว่า navbar ย่อยเป็นส่วนของการค้นหา
เมื่อกดที่ปุ่ม ค้นหา ใน navbar แรก ให้แสดงส่วนของการค้น ใน navbar ย่อย สามารถกำหนดได้ดังนี้
 
<style type="text/css">
.cus-icon:before {
	width: 30px;
	height: 30px;
}
</style>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light" style="background-color:#f3ff78;">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbaCollapseContent">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2" onClick="$('#subnavbar').toggle()">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 

<!--	เนื้อหาเมนูเพิ่มเติม เมื่อกดที่ปุ่มด้านบน เพื่อซ่อนหรือแสดง-->
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbaCollapseContent">
  <ul class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">About Us</a>
   </li>
<!--   ส่วนของเมนูที่แสดงแบบ dropdown-->
   <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" 
    role="button" data-toggle="dropdown">
     Dropdown
    </a>
    <div class="dropdown-menu">
     <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
     <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
     <div class="dropdown-divider"></div>
     <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
    </div>
   </li>
  </ul>
 </div>
</nav>
 <nav class="navbar navbar-light collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
  <form class="w-100">
  <div class="input-group">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">
    <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
    </button>
   </div>
  </div>   
  </form>
</nav>
 


 
 


 
 
เมื่อเรากดที่ icon ค้นหา ก็จะแสดง navbar ย่อย และถ้ากดอีกครั้ง navbar ย่อยก็จะหายไป โดยการซ่อน navbar ย่อย
เมื่อโหลดขึ้นมาครั้งแรกเราใช้ "collapse" class และกำหนด  id="subnavbar" ให้กับ navbar ย่อยไว้อ้างอิงผ่าน jquery
และในปุ่ม ค้นหา ใน navbar หลัก เราก็เรียกใช้คำสั่ง jquery อย่างง่ายคือ onClick="$('#subnavbar').toggle()" โดย
เมื่อคลิกให้ navbar ย่อย ซ่อนหรือแสดง
    เราสามารถเพิ่มลูกเล่นเพิ่มให้กับ navbar ย่อย โดยใช้ "sticky-top" class ซึ่งจะต่างจาก "fixed-top" โดย "sticky-top"
คือ เมื่อ element นั้นเดิมไม่ได้อยู่ติดขอบด้านบน แต่พอเราเลื่อน scrollbar ขึ้นไป เมื่อ element นั้นชิดขอบบน ก็จะตรึง
ตำแหน่งไว้ที่ขอบบนอัตโนมัติ และพอเราเลื่อน scrollbar กลับลงมา element นั้นก็จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม 
    ตัวอย่างผลลัพธ์เมื่อเราเพิ่ม "sticky-top" ให้กับ navbar ย่อย
 
 <nav class="navbar navbar-light sticky-top collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
 


 
 
และเมื่อเลื่อน scrollbar ลงมา ส่วนของ navbar ย่อยก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิม ตามรูปด้านล่าง
 
 


 
 
เนื้อหาตอนแรกของแนวทางการประยุกต์ใช้งาน Navbar ใน bootstrap 4 ขอจบไว้เท่านี้ก่อน ค่อยมาต่อตอนที่สอง
รอติดตาม
 
สำหรับตัวอย่างดูได้ที่ DEMO ด้านล่าง
 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ