แนวทางการใช้งาน Table แบบ Responsive ใน Bootstrap 4 อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 5 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
checkbox button tabl responsive bootstrap 4

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ checkbox button tabl responsive bootstrap 4เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการใช้งานตาราง table แบบ responsive โดยจะเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่ เหตุผล
เงื่อนไข และรูปแบบการใช้งาน นอกจากนั้น จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน checkbox แบบ button รวมถึงการ
ใช้งานปุ่ม ยืนย้นการลบข้อมูล ที่เรามักพักบ่อยในรายการข้อมูลในตาราง เพื่อให้ผู่ใช้งานลบรายการข้อมูลที่ต้องการ
 
 

การใช้งาน Table แบบ Responsive

    หัวข้อนี้ เราจะมาดูตัวอย่างผลลัพธ์ของกรณีใช้งานการแสดงตารางแบบ responsive และแบบไม่ใช้งาน ดูโค้ด
ตัวอย่างสำหรับแสดงตารางเบื้องต้นดังนี้
 
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">#</th>
   <th scope="col">Col 1</th>
   <th scope="col">Col 2</th>
   <th scope="col">Col 3 ยาวกว่าปกติ</th>
   <th scope="col">Col 4</th>
   <th scope="col">Col 5</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	for($i=1;$i<=5;$i++){
 ?>
  <tr>
   <th scope="row"><?=$i?></th>
   <td>ข้อมูลคอลัมน์ 1</td>
   <td>ข้อมูลคอลัมน์ 2 </td>
   <td>ข้อมูลคอลัมน์ 3 ยาวกว่าปกติ</td>
   <td>ข้อมูล 4</td>
   <td>ข้อมูลคอลัมน์ 5 </td>
  </tr>  
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
 
ตัวอย่างโค้ด เราสมมติรายการโดยการวนลูปมาแสดง 5 บรรทัด มีคอลัมน์ข้อมูล 5 คอลัมน์ ซึ่งปกติแล้ว
ถ้าเรามีการใช้งานตารางใน bootstrap โดยไม่ได้กำหนดความกว้างของคอลัมน์ ตัวตารางจะทำการปรับขนาด
ของตารางให้อยู่ในหน้าจออัตโนมัติ ทั้งหัวข้อในคอลัมน์ และรายการข้อมูล จะถูกตัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ยกเว้นว่า
ข้อมูลนั้นๆ มีการกำหนดขนาดหรือความกว้างไว้ จะไม่มีการตัดขึ้นบรรทัดใหม่ ดูรูปตัวอย่างด้านล่างประกอบ
กรณีข้อมูลตัดขึ้นบรรทัดใหม่

 


 
 
แต่ถ้าหากว่า เราไม่ต้องการให้ข้อมูล มีการตัดขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ หรือคอลัมน์มีการกำหนดความกว้างไว้
ด้วย width ในที่นี้ยกตัวอย่าง เราไม่ต้องการให้รายการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยใช้ class "text-nowrap" เพื่มเข้าไป
ในคอลัมน์ข้อมูล ดังนี้
 
 
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">#</th>
   <th scope="col">Col 1</th>
   <th scope="col">Col 2</th>
   <th scope="col" class="text-nowrap">Col 3 ยาวกว่าปกติ</th>
   <th scope="col">Col 4</th>
   <th scope="col">Col 5</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	for($i=1;$i<=5;$i++){
 ?>
  <tr>
   <th scope="row"><?=$i?></th>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 1</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 2 </td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 3 ยาวกว่าปกติ</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูล 4</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 5 </td>
  </tr>
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
 


 
 
รูปดังผลลัพธ์ข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อเรากำหนด class "text-nowrap" เข้าไปใน <td> หรือ <th> ของข้อมูล
ทำให้ไม่มีการตัดข้อความลง ตารางจึงยืดออกในแนวนอน และข้อมูลถูกซ่อนไปโดยมี scrollbar ในแนวนอน
ดูรูปด้านล่าง กรณีเราเลื่อน scrollbar ไปด้านซ้าย
 
 


 
 
จะเห็นว่า ส่วนของเนื้อหา <div> ด้านบนที่เราทำไว้เพื่อทดสอบตรงข้อความ Content Test จะออกนอกขอบเขต
หน้าจอแสดงผล เกิดช่องว่างขึ้นด้านขวา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ เราต้องการให้ table responsive โดยสามารถ
เลื่อนดูข้อมูลตารางในแนวนอน โดยที่ส่วนอื่นไม่ขยับไปด้วย 
 
วิธีการแก้ปัญหาคือ ให้เราทำการกำหนด <div> ที่มี class "table-responsive" คลุมส่วนของตาราง ดังนี้
 
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">#</th>
   <th scope="col">Col 1</th>
   <th scope="col">Col 2</th>
   <th scope="col" class="text-nowrap">Col 3 ยาวกว่าปกติ</th>
   <th scope="col">Col 4</th>
   <th scope="col">Col 5</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	for($i=1;$i<=5;$i++){
 ?>
  <tr>
   <th scope="row"><?=$i?></th>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 1</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 2 </td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 3 ยาวกว่าปกติ</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูล 4</td>
   <td class="text-nowrap">ข้อมูลคอลัมน์ 5 </td>
  </tr>
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
</div>
 


 
 
จะเห็นว่า เมื่อเราคลุมส่วนของตารางด้วย <div class="table-responsive"></div> เข้าไปแล้ว ถ้ามีการ
เลื่อนรายการตารางไปในแนวนอน ส่วนของ content text ไม่มีการเลื่อนตาม เกิด scrollbar เฉพาะในส่วน
ของตารางเท่านั้น
 
การใช้งาน "table-responsive" class จะทำให้ที่ขนาดหน้าจอใดๆ ถ้าหากว่าความกว้างหน้าจอนั้นๆ เกิดการซ่อน
ของรายการในตารางขึ้น หรือก็คือหน้าจอนั้น กว้างน้อยกว่าความกว้างของตารางที่จะแสดงได้ ตัวตารางก็จะแสดง
แบบ responsive ทันที 
อย่างไรก็ตามเราสามารถกำหนด Breakpoint สำหรับใช้งาน table-responsive แบบเจาะจง ได้ในรูปแบบดังนี้
 
.table-responsive{-sm|-md|-lg|-xl} 
 
ตัวอย่างเช่น
 
<div class="table-responsive-sm">
	<table>....</table>
</div>
 
การใช้งานแบบระบุเจาะจง breakpoint ข้างต้น คือ ที่ขนาดหน้าจอ breakpoint ขึ้นไป ไม่ต้องใช้งาน table-responsive
อย่างสมมติที่ sm (576px) ก็คือ ถ้าหน้าจอมีขนาดตั้งแต่ 576px เป็นต้นไป ไม่ต้องใช้งาน table-responsive ให้แสดง
ตารางแบบปกติ
 
 

การยืนยันการลบข้อมูลในตาราง

    หัวข้อนี้ จะเป็นแนวทางการแสดงข้อความยืนยัน ก่อนทำการลบข้อมูลในตาราง ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถหา plugin 
เกี่ยวกับการ alert สวยๆ มาใช้งานได้ แต่ในที่นี้เราจะใช้ confirm() ฟังก์ชั่น ซึ่งใช้งานง่ายและสะดวก เราจะสมมมติ
array ของรายการข้อมูล จากนั้นทำการวนลูปแสดงรายการ เพิ่มคอลัมน์จัดการ ที่มีปุ่ม ลบข้อมูล โดยในปุ่มลบข้อมูล
เรากำหนด class ชื่อ "btn-confirm" เป็น ชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาเอง จะใช้ชื่ออื่นก็ได้ ซึ่งเราจะใช้ชื่อนี้อ้างอิงตอน
เรียกใช้งาน นอกจากนั้น ในปุ่ม เราสามารถที่กำหนด title เพื่อบอกว่าปุ่มนี้ใช้ทำอะไร ในที่นี้เรากำหนดเป็น
title="ลบรายการข้อมูล" ซึ่งถ้าไม่กำหนด ค่าที่จะไปแสดงใน confirm ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เรากำหนด 
    รูปแบบการทำงานของเราก็คือ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ลบ ข้อมูล ก็ให้ขึ้นยืนยัน ว่าต้องการลบข้อมูลนี้จริงหรือไม่ และให้ทำ
การ highlight แถวของรายการที่กำลังจะลบ เพื่อแจ้งเตือนว่าเป็นแถวรายการที่ต้องการลบจริงหรือไม่ ดูโค้ดตัวอย่าง
ทั้งหมดด้านล่าง (สามารถดูตัวอย่าง ที่ DEMO 1 ท้ายบทความ)
 
demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
 
<?php
$arr_simple_data = array(
	array("id"=>1,"title"=>"รายการทดสอบ 1"),
	array("id"=>2,"title"=>"รายการทดสอบ 2"),
	array("id"=>3,"title"=>"รายการทดสอบ 3"),
	array("id"=>4,"title"=>"รายการทดสอบ 4"),
	array("id"=>5,"title"=>"รายการทดสอบ 5"),
);
?>
<div class="container mb-2">
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<div class="table-responsive-sm">
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col" class="text-center">#</th>
   <th scope="col">หัวข้อ</th>
   <th scope="col" class="text-center">จัดการ</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	foreach($arr_simple_data as $row){
 ?>
  <tr class="">
   <th scope="row" class="text-center" width="40"><?=$row['id']?></th>
   <td class="text-nowrap">
   	<?=$row['title']?>
   </td>
   <td class="text-nowrap text-center" width="40">
			<a href="?d_item_id=<?=$row['id']?>" title="ลบรายการข้อมูล" class="btn btn-sm btn-danger btn-confirm">ลบ</a>
   </td>
  </tr>
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
</div>

</div> 

 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
	 $(".btn-confirm").on("click",function(){		 
	 	var obj = $(this); // อ้างอิงปุ่ม
	 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // เปลี่ยนสีพื้นหลังแถวที่จะลบ
		// ถ้ามีการกำหนด title ใช้ข้อความใน title มาข้นแจ้ง ถ้าไม่มีใช้ค่าที่กำหนด "ลบรายการข้อมูล"
		 var alertMsg = (obj.attr("title")!=undefined)?obj.attr("title"):"ลบรายการข้อมูล";
		 setTimeout(function(){ // หน่วงเวลาเพื่อให้ การกำหนดสีพืนหลังแถวทำงานได้
			 if(!confirm("ยืนยันการทำรายการ "+alertMsg+" ?")){
				 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // ไม่ยืนยันการลบ เปลี่ยนสีพื้นหลังกลับ
			 }else{
					window.location = obj.attr("href"); // ถ้ายืนยันการลบ ก็ให้ลิ้งค์ทำงาน
			 }
		 },100); // หน่วงเวลา 100 มิลลิวินาที
		 return false; // ไม่ให้ลิ้งค์ทำงานปกติ ให้เข้าไปในเงื่อนไข confirm แทน
	 });
	 
});
</script>
</body>
</html>
 


 
 
รูปแบบการเรียกใช้งานในส่วนของ javascript ข้างต้น เราสามารถสร้างไว้ใน include ไฟล์ แล้วนำไปใช้ในหน้าต่างๆ
ที่มีการลบรายการข้อมูลในแถวได้ ทันที เพียงแค่กำหนด class "btn-confirm" ให้กับปุ่มลบข้อมูล และกำหนด title
ว่าต้องการแจ้งการยืนยันการทำรายการอะไร เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มลิ้งค์นั้นๆ ก็จะขึ้นแจ้งให้ยืนยันการทำรายการ
 
 

การใช้งาน Checkbox Button เพื่ออัพเดทสถานะ

    อีกรูปแบบการใช้งานในตารางที่เรามักพบก็คือ การปิดเปิดสถานะใดๆ ของรายการข้อมูล ทั้งนี้เพราะ การเพิ่ม 
checkbox เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข สถานะของรายการนั้นได้ ทันที โดยไม่ต้องไปอัพเดทในหน้าแก้ไขข้อมูล
จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น ยกตัวอย่าง เราจะเพิ่มสถานะของรายการเข้าไป เป็น "ใช้งาน" กับ "ปิดใช้งาน" โดย
ให้ค่าเป็น 1 และ 0 ตามลำดับ ลงไปในข้อมูลทดสอบ (สามารถดูตัวอย่าง ที่ DEMO 2 ท้ายบทความ)
 
demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
 
<?php
$arr_simple_data = array(
	array("id"=>1,"title"=>"รายการทดสอบ 1","status"=>0),
	array("id"=>2,"title"=>"รายการทดสอบ 2","status"=>0),
	array("id"=>3,"title"=>"รายการทดสอบ 3","status"=>1),
	array("id"=>4,"title"=>"รายการทดสอบ 4","status"=>0),
	array("id"=>5,"title"=>"รายการทดสอบ 5","status"=>0),
);
?>
<div class="container mb-2">
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<div class="table-responsive-sm">
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col" class="text-center">#</th>
   <th scope="col">หัวข้อ</th>
   <th scope="col" class="text-center">สถานะ</th>    
   <th scope="col" class="text-center">จัดการ</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	foreach($arr_simple_data as $row){
 ?>
  <tr class="">
   <th scope="row" class="text-center" width="40"><?=$row['id']?></th>
   <td class="text-nowrap">
   	<?=$row['title']?>
   </td>
   <td class="text-nowrap text-center" width="50">
    <div class="btn-group-toggle btn-status-check" data-toggle="buttons">
     <label class="btn btn-sm <?=($row['status']==1)?"btn-success":"btn-light"?>">
      <input type="checkbox" <?=($row['status']==1)?"checked":""?> value="<?=$row['id']?>" > ใช้งาน
     </label>
    </div>
   </td>   
   <td class="text-nowrap text-center" width="40">
			<a href="?d_item_id=<?=$row['id']?>" title="ลบรายการข้อมูล" class="btn btn-sm btn-danger btn-confirm">ลบ</a>
   </td>
  </tr>
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
</div>

</div> 

 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 
 	$(".btn-status-check").on("click",function(){
		var obj = $(this);
		var checkStatus = obj.find(":checkbox").prop("checked");
		var dataID = obj.find(":checkbox").val();
		var checkVal = (checkStatus)?0:1; // สลับจากค่าเดิม ถ้าเดิมถูกเลือก แสดง่ว่าเป็น 1 ต้องสลับเป็น 0
		setTimeout(function(){ // หน่วงเวลานิดหน่อย เพื่อให้บางค่าอัพเดทถูกต้อง
			if(checkStatus){ // ถ้าเดิมมีการเลือกไว้อยู่แล้ว หรือในที่นี้มีสถานะเป็น 1
			// สถานะจะสลับเป็น 0 หรือถุกติ้กออก
				obj.find("label").addClass("btn-light").removeClass("btn-success active");
				obj.find("label :checkbox").prop("checked",false);
			}else{ // ถ้าเดิมยังไม่ถูกเลือก
				// สถานะจะสลับเป็น 1 หรือถุกติ้กเลือก
				obj.find("label").addClass("btn-success").removeClass("btn-light active");
				obj.find("label :checkbox").prop("checked",true);
			}		
			console.log(dataID); // ค่า id ของรายการที่เราจะอัพเดท	
			console.log(checkVal);	// ค่าการกำหนดสถานะใหม่ 1 หรือ 0
			// นำค่า id และ ค่าสถานะ 1 และ 0 ไปอัพเดทผ่าน ajax
		},5); // หน่างเวลา 5 มิลลิวินาที
		
	});
   
	 $(".btn-confirm").on("click",function(){		 
	 	var obj = $(this); // อ้างอิงปุ่ม
	 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // เปลี่ยนสีพื้นหลังแถวที่จะลบ
		// ถ้ามีการกำหนด title ใช้ข้อความใน title มาข้นแจ้ง ถ้าไม่มีใช้ค่าที่กำหนด "ลบรายการข้อมูล"
		 var alertMsg = (obj.attr("title")!=undefined)?obj.attr("title"):"ลบรายการข้อมูล";
		 setTimeout(function(){ // หน่วงเวลาเพื่อให้ การกำหนดสีพืนหลังแถวทำงานได้
			 if(!confirm("ยืนยันการทำรายการ "+alertMsg+" ?")){
				 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // ไม่ยืนยันการลบ เปลี่ยนสีพื้นหลังกลับ
			 }else{
					window.location = obj.attr("href"); // ถ้ายืนยันการลบ ก็ให้ลิ้งค์ทำงาน
			 }
		 },100); // หน่วงเวลา 100 มิลลิวินาที
		 return false; // ไม่ให้ลิ้งค์ทำงานปกติ ให้เข้าไปในเงื่อนไข confirm แทน
	 });
	 
});
</script>
</body>
</html>
 


 
 
ตัวอย่างส่วนของโค้ดสำหรับนำค่าไปอัพเดทสถานะในฐานข้อมูล ตัดมาเฉพาะส่วนของ javascript
 
$(".btn-status-check").on("click",function(){
	var obj = $(this);
	var checkStatus = obj.find(":checkbox").prop("checked");
	var dataID = obj.find(":checkbox").val();
	var checkVal = (checkStatus)?0:1; // สลับจากค่าเดิม ถ้าเดิมถูกเลือก แสดง่ว่าเป็น 1 ต้องสลับเป็น 0
	setTimeout(function(){
		if(checkStatus){ // ถ้าเดิมมีการเลือกไว้อยู่แล้ว หรือในที่นี้มีสถานะเป็น 1
		// สถานะจะสลับเป็น 0 หรือถุกติ้กออก
			obj.find("label").addClass("btn-light").removeClass("btn-success active");
			obj.find("label :checkbox").prop("checked",false);
		}else{ // ถ้าเดิมยังไม่ถูกเลือก
			// สถานะจะสลับเป็น 1 หรือถุกติ้กเลือก
			obj.find("label").addClass("btn-success").removeClass("btn-light active");
			obj.find("label :checkbox").prop("checked",true);
		}		
		console.log(dataID); // ค่า id ของรายการที่เราจะอัพเดท	
		console.log(checkVal);	// ค่าการกำหนดสถานะใหม่ 1 หรือ 0
		// ตัวอย่างสมมติเราส่งแบบ ajax ไปที่ไฟล์ ajax_status_json.php
		$.post("ajax_status_json.php",{
			data_id:dataID,
			check_val:checkVal
		},function(res){
			if(res && res!=null){
				if(res.status_code==1){
					console.log("อัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว");
				}
			}
		});
	},5);
	
});
 
ไฟล์ dbconnect.php
 
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 
ตัวอย่างไฟล์ ajax_staus_json.php
 
<?php
session_start();
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("dbconnect.php");

$json_data = array();

if(isset($_POST['data_id']) && $_POST['data_id']!="" 
	&& !is_null($_POST['check_val'])
	){
	$data_id = (int) $_POST['data_id'];
	$data_checkval = (int) $_POST['check_val'];
	$sql = "
	UPDATE simple_table SET
	item_active='".$data_checkval."' 
	WHERE item_id='".$data_id."' 
	";	
	if($mysqli->query($sql)){
		$json_data = array(
			"status_code"=>1,
			"status_message"=>"successful"
		);
	}else{
		$json_data = array(
			"status_code"=>0,
			"status_message"=>"fail"
		);	
	}
}else{
	$json_data = array(
		"status_code"=>0,
		"status_message"=>"fail"
	);	
}
	
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_POST['callback']) && $_POST['callback']!=""){  
  echo $_POST['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>
 
 

การซ่อนแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในตาราง

    ก่อนจบเนื้อหา ขอเพิ่มเติมเทคนิคเล็กน้อย สำหรับการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในตาราง ที่บางครั้งเราจำเป็นต้อง
แสดงข้อมูลบางอย่างในตาราง แต่เราไม่ต้องการที่จะแสดงข้อมูลนั้นๆ ทันที แต่จะซ่อนไว้ก่อน หากต้องการแสดง
ข้อมูลของรายการใด ให้ผู้ใช้คลิกเลือกที่รายการนั้น รายการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะแสดง หากคลิกอีกทีข้อมูลก็จะถูกซ่อน
ไป วิธีการนี้ เราใช้เทคนิค jquery อย่างง่ายคือ เรียกใช้ css class "d-none" สำหรับ ซ่อนรายการ และ "d-table-row"
สำหรับแสดงแถวรายการ (สามารถดูตัวอย่าง ที่ DEMO 3 ท้ายบทความ)
 
demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
 
<?php
$arr_simple_data = array(
	array("id"=>1,"title"=>"รายการทดสอบ 1","status"=>0),
	array("id"=>2,"title"=>"รายการทดสอบ 2","status"=>0),
	array("id"=>3,"title"=>"รายการทดสอบ 3","status"=>1),
	array("id"=>4,"title"=>"รายการทดสอบ 4","status"=>0),
	array("id"=>5,"title"=>"รายการทดสอบ 5","status"=>0),
);
?>
<div class="container mb-2">
<div class="row bg-light py-3">
	<div class="col text-center">
  Content Test
  </div>
</div>
<div class="table-responsive-sm">
<table class="table table-sm table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col" class="text-center">#</th>
   <th scope="col">หัวข้อ</th>
   <th scope="col" class="text-center">สถานะ</th>    
   <th scope="col" class="text-center">จัดการ</th>      
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <?php 
 	foreach($arr_simple_data as $row){
 ?>
  <tr class="">
   <th scope="row" class="text-center" width="40"><?=$row['id']?></th>
   <td class="text-nowrap" onClick="$('#item-<?=$row['id']?>').toggleClass('d-none d-table-row')">
   	<?=$row['title']?>
   </td>
   <td class="text-nowrap text-center" width="50">
    <div class="btn-group-toggle btn-status-check" data-toggle="buttons">
     <label class="btn btn-sm <?=($row['status']==1)?"btn-success":"btn-light"?>">
      <input type="checkbox" <?=($row['status']==1)?"checked":""?> value="<?=$row['id']?>" > ใช้งาน
     </label>
    </div>
   </td>   
   <td class="text-nowrap text-center" width="40">
			<a href="?d_item_id=<?=$row['id']?>" title="ลบรายการข้อมูล" class="btn btn-sm btn-danger btn-confirm">ลบ</a>
   </td>
  </tr>
  <tr class="d-none" id="item-<?=$row['id']?>">
  	<td colspan="4" class="bg-light">
    <?=$row['title']?>
    </td>
  </tr>
<?php
	}
?>
 </tbody>
</table>
</div>

</div> 

 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 
 	$(".btn-status-check").on("click",function(){
		var obj = $(this);
		var checkStatus = obj.find(":checkbox").prop("checked");
		var dataID = obj.find(":checkbox").val();
		var checkVal = (checkStatus)?0:1; // สลับจากค่าเดิม ถ้าเดิมถูกเลือก แสดง่ว่าเป็น 1 ต้องสลับเป็น 0
		setTimeout(function(){
			if(checkStatus){ // ถ้าเดิมมีการเลือกไว้อยู่แล้ว หรือในที่นี้มีสถานะเป็น 1
			// สถานะจะสลับเป็น 0 หรือถุกติ้กออก
				obj.find("label").addClass("btn-light").removeClass("btn-success active");
				obj.find("label :checkbox").prop("checked",false);
			}else{ // ถ้าเดิมยังไม่ถูกเลือก
				// สถานะจะสลับเป็น 1 หรือถุกติ้กเลือก
				obj.find("label").addClass("btn-success").removeClass("btn-light active");
				obj.find("label :checkbox").prop("checked",true);
			}		
			console.log(dataID); // ค่า id ของรายการที่เราจะอัพเดท	
			console.log(checkVal);	// ค่าการกำหนดสถานะใหม่ 1 หรือ 0
		},5);
		
	});
   
	 $(".btn-confirm").on("click",function(){		 
	 	var obj = $(this); // อ้างอิงปุ่ม
	 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // เปลี่ยนสีพื้นหลังแถวที่จะลบ
		// ถ้ามีการกำหนด title ใช้ข้อความใน title มาข้นแจ้ง ถ้าไม่มีใช้ค่าที่กำหนด "ลบรายการข้อมูล"
		 var alertMsg = (obj.attr("title")!=undefined)?obj.attr("title"):"ลบรายการข้อมูล";
		 setTimeout(function(){ // หน่วงเวลาเพื่อให้ การกำหนดสีพืนหลังแถวทำงานได้
			 if(!confirm("ยืนยันการทำรายการ "+alertMsg+" ?")){
				 	obj.parents("tr").toggleClass("table-danger"); // ไม่ยืนยันการลบ เปลี่ยนสีพื้นหลังกลับ
			 }else{
					window.location = obj.attr("href"); // ถ้ายืนยันการลบ ก็ให้ลิ้งค์ทำงาน
			 }
		 },100); // หน่วงเวลา 100 มิลลิวินาที
		 return false; // ไม่ให้ลิ้งค์ทำงานปกติ ให้เข้าไปในเงื่อนไข confirm แทน
	 });
	 
});
</script>
</body>
</html>
 

 
 
 
หวังว่าเนื้อหาข้างต้นจะเป็นแนวทางสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ