แนวทางแทรก สัญลักษณ์ สมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน CKEditor CDN

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor ckeditor cdn

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditor ckeditor cdn

ดูแล้ว 5,134 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการแทรก สัญลักษณ์สมการทางคณิตศาสตร์ ลงในเว็บไซต์ หรือบทความในเว็บ
โดยใช้งานร่วมกับ ตัวจัดการเนื้อหาที่ชื่อ CKEditor CDN ซึ่งส่วนของสัญลักษณ์สมการทางคณิตศาสตร์ จะเป็น plugin เสริม
สามารถดูต่อยอดจากเนื้อหาด้านล่างนี้
    แนวทาง การใช้งาน plugin เสริม ร่วมกับ CKEditor CDN http://niik.in/738 
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง การใช้งาน CKEditor CDN 
 
และสมมติเราทพสอบไฟล์ที่ path http://localhost/demo/ckeditor_cdn/
แตกไฟล์เราจะได้ไฟล์ โครงสร้างไฟล์ดังนี้
 • - picupload โฟลเดอร์เก็บรูปที่อัพโหลด
 • - ckeditor_cdn.php ไฟล์ตัวอย่างเรียกใช้งาน CKEditor CDN 
 • - ckeditor_config.js ไฟล์การตั้งค่า CKEditor CDN 
 • - uploadfunc.php  ไฟล์  php สำหรับการอัพโหลดไฟล์
 
ให้เราสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ ckeditor_cdn ดัง้นี้
> ckeditor > plugins
 
ก็คือสร้างโฟลเดอร์ ckeditor แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ plugins เข้าไปในโฟลเดอร์ ckeditor อีกที
เราจะได้โฟลเดอร์ plugins สำหรับเก็บ plugin เสริมที่จะดาวน์โหลดมาใช้แล้ว
 
จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลด plugin ที่จำเป็นในการใช้งาน สัญลักษณ์สมการทางคณิตศาสตร์ ได้ที่ลิ้งค์ด่านล่าง

 
หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้แตกไฟล์ เราจะได้โฟลเดอร์ plugin ที่จำเป็น 4 ตัวตามรูปด้านล่าง
 
 

 
 
ประกอบด้วย 
 • mathjax
 • widget
 • lineutils
 • widgetselection
 
ให้เรา นำโฟลเดอร์ plugin ทั้ง 4 ตัวไปไว้ในโฟลเดอร์  > ckeditor > plugins
ตามที่เราได้สร้างไว้ในตอนต้น
 
เมื่อได้ทำการเตรียมไฟล์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป้นการตั้งค่า และเรียกใช้งาน
 
ให้เป็ดไฟล์ ckeditor_cdn.php ที่เป็นไฟล์เรียกใช้งาน CKEditor CDN  แล้วเพิ่มโค้ดการเรียก plugin 
เสริมมาใช้ ดังนี้ (ขอนำมาเฉพาะในส่วนของ javascript ที่เรียกใช้งาน)
โดยแทรกโค้ดนี้เข้าไป
 
 
CKEDITOR.plugins.addExternal( 'widgetselection', pathURL+'ckeditor/plugins/widgetselection/', 'plugin.js' );	
CKEDITOR.plugins.addExternal( 'lineutils', pathURL+'ckeditor/plugins/lineutils/', 'plugin.js' );	
CKEDITOR.plugins.addExternal( 'widget', pathURL+'ckeditor/plugins/widget/', 'plugin.js' );	
CKEDITOR.plugins.addExternal( 'mathjax', pathURL+'ckeditor/plugins/mathjax/', 'plugin.js' );
 
จะได้เป็น
 
<script>
	var pathURL= 'http://localhost/demo/ckeditor_cdn/'; // เปลี่ยนเป็น path ที่เก็บไฟล์ ckeditor_config.js
	CKEDITOR.plugins.addExternal( 'widgetselection', pathURL+'ckeditor/plugins/widgetselection/', 'plugin.js' );	
	CKEDITOR.plugins.addExternal( 'lineutils', pathURL+'ckeditor/plugins/lineutils/', 'plugin.js' );	
	CKEDITOR.plugins.addExternal( 'widget', pathURL+'ckeditor/plugins/widget/', 'plugin.js' );	
	CKEDITOR.plugins.addExternal( 'mathjax', pathURL+'ckeditor/plugins/mathjax/', 'plugin.js' );
	CKEDITOR.plugins.addExternal( 'youtube', pathURL+'ckeditor/plugins/youtube/', 'plugin.js' ); // สมมติเดิมมีใช้งาน youtube		
	var cke = CKEDITOR.replace( 'detail', {
		customConfig: pathURL+'ckeditor_config.js?<?=time()?>'	
	});
</script>	
 
สังเกตว่า เวลาทดสอบเราจะใช้ค่า ?<?=time()?> ต่อเข้าไปในไฟล์ ckeditor_config.js เพื่อให้เรียกไฟล์ที่อัพเดทแล้ว
ไม่เรียกไฟล์ที่ cache มา ทำให้เวลาเราแก้ไขไฟล์ จะเห็นผลลัพธ์การทำงาน  แต่เวลานำไปใช้จริง ให้ลบ ?<?=time()?> ออก
 
หลังจากกำหนด path การเรียกไฟล์ plugin แล้ว ต่อไปจะเป็นการตั้งค่า CKEditor CDN ให้แสดง icon แทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใน
toolbar โดยแก้ไขไฟล์ ckeditor_config.js เป็นดังนี้
 
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
	config.extraPlugins = 'youtube,mathjax';		
	config.toolbarGroups = [
		{ name: 'clipboard',  groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
/*		{ name: 'editing',   groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },*/
		{ name: 'links' },
		{ name: 'insert' },
/*		{ name: 'forms' },*/
/*		{ name: 'tools' },*/
/*		{ name: 'document',  groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },*/
		{ name: 'others' },
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
		{ name: 'paragraph',  groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
		{ name: 'styles' },
		{ name: 'colors' }
	];	
	config.mathJaxLib = '//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML';
	config.mathJaxClass = 'equation';		
  config.language = 'th';
 	config.removePlugins = 'magicline';
	config.enterMode = 3;
	config.width = '700';
  config.uiColor = '#EFE4B0';
	config.allowedContent = true; 
	config.removeDialogTabs = 'image:advanced'; // ซ่อนปุ่มชั่นสูง
//	config.extraPlugins = 'filebrowser';	
//	config.filebrowserBrowseUrl = '/browser/browse.php';
	config.filebrowserUploadUrl = 'uploadfunc.php'; // แสดงแท็บอัพโหลดไฟล์รูป เมือ่แทรกรูป
// การตั่งค่าอื่นๆ ใด เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ 
// http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.config	
};
 
 
ส่วนของการตั้งค่าที่เราเพิ่มเข้าไป คือบรรทัดที่ 2 18 และ 19
 
config.extraPlugins = 'youtube,mathjax'; 
 
บรรทัดที่ 2 สมมติเดิมเรามี plugin เสริม ที่แทรกมาก่อนหน้าแล้ว  เราต้องการเพิ่ม plugin เสริมเข้าไปอีก ก็สามารถต่อรายการ
ด้วย ( , ) ในที่เราเพิ่ม mathjax ซึ่งเป็น plugin จัดการสัญลักษณ์สมการทางคณิตศาสตร์
 
{ name: 'others' },
 
บรรทัดที่ 11 เป็นกลุ่มของเครื่องมืออื่นๆ ที่แสดงใน toolbar รวมถึง เครื่องมือจาก plugin เสริม ที่เราเพิ่มเข้าไปด้วย ก็จะแสดงในส่วนนี้
 
รูปผลลัพธ์ทีแสดง icon ใน toolbar
 
 

config.mathJaxLib = '//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML';
config.mathJaxClass = 'equation';
 
ตามด้วยบรรทัดที่ 18  ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญ ถ้าหากไม่ระบุส่วนนี้ ก็จะไม่สามารถใช้งาน การแทรกสัญลักษณ์ได้
สำหรับบรรทัดที่ 19 เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อ css classs ให้กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสรต์ที่เราสร้างขึ้น โดยได้ไม่มีการตั้งค่าในส่วนนี้
ค่าเดิมเป็น css class ที่ชื่อ math-tex ตัวอย่างเช่น
 
<span class="math-tex"></span>
 
ในตัวอย่างเรากำหนดเป็น equation ซึ่ง css class ที่เราต้องการกำหนดเอง ส่วนของชื่อ css class นี้ทำให้เราสามารถนำไปอ้างอิงการกำหนด css style
ให้กับการแสดงผลได้ เช่น เปลี่ยนสีของสมการ เป็นต้น ก็เพิ่ม css class เข้าไปเช่น
 
<style>
.equation{color:red};
</style>
 
 
การจัดรูปแบบของ toolbar สามารถกำหนดได้หลายแบบ เช่น ตัวอย่างด้านบนกำหนดโดยใช้
 
config.toolbarGroups เรียกผ่านชื่อ group ของ CKEDITOR ดูการปรับแต่ง toolbar เพิ่มเติมได้ที่
 
 
แต่เนื่องจาก Mathjax เป็น Plugin เสริม เราจะไม่สามรรถกำหนดตำแหน่งเองได้ ถ้าใช้งานผ่าน config.toolbarGroups
ดังนั้นให้เรากำหนดโดยใช้ config.toolbar  เป็นแบบนี้แทน
 

config.toolbar = [
  { name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
  { name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Scayt' ] },
  { name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
  { name: 'insert', items: [ 'Image', 'Table', 'HorizontalRule', 'SpecialChar'] },
  { name: 'tools', items: [ 'Maximize' ] },
  { name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source' ] },
  { name: 'others', items: [ '-' ] },
  '/',
  { name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'Strike', '-', 'RemoveFormat' ] },
  { name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote' ] },
  { name: 'styles', items: [ 'Styles', 'Format' ] },
  { name: 'myextra', items: [ 'Youtube','Mathjax' ] },
  { name: 'about', items: [ 'About' ] }
];
 
จะได้ผลลัพธ์ ตำแหน่งของ toolbar ดังรูป
 

 
 
 
เรามาทดสอบการแทรกสมการทางคณิตศาตร์ ดู ตามรูปขึ้นตอนด้านล่าง
 
 

 
 


 
 
ถ้าเราใช้เครื่องมือดูรหัส HTML เราจะพบว่า รูปสัฐลักษณ์สมการทางคณิตศาสตร์ จะรูปในรูป tag HTML และข้อความ ที่เป็น Syntax 
เฉพาะสำหรับกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆ 
 
 


 
 
สามารถดูวิธีการกำหนด syntax ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
 
เวลาเราทำการบันทึกลงฐานข้อมูล ก็จะเป็นการบันทึกเป็นข้อความธรรมดา ไม่ได้บันทึกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นตามรูปใน CKEditor
 
มาดูตัวอย่างทดสอบการส่งค่า และแสดงผล ค่าจากข้อมูลใน CKEditor
 
 


 
 
สังเกตจากรูปด้านบน เป็นค่าจาก CKEditor ที่เรา submit ทดสอบการค่า ข้อความธรรมดา ไม่ได้เป็นรูปสัญลักษณ์ที่เราต้องการ 
 
ดังนั้นเวลาใช้งาน เราต้องเพิ่มส่วนของการจัดการ หรือส่วนที่แปลง ข้อความให้เป็นสัญลักษณ์ ก่อน โดยแทรก javascript ไฟล์นี้เข้าไปในส่วน </head>
ของหน้าที่ต้องการแสดง ดังนี้
 
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML"></script>
 
ทดสอบ ส่งค่าและแสดงอีกครั้งตามรูปด้านล่าง
 
 

 
 
 
เท่านี้เราก็สามารถนำเครื่องหมาย รูปสัญลักษณ์ สมการทางคณิตศาสตร์ มาแสดงประกอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่าย หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์
ในการนำไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมต่อไปได้
 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ