แนวทาง การไม่แสดงข้อมูลซ้ำ ในตารางที่มีการจัดเรียงข้อมูล

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เรียงข้อมูล php ข้อมูลไม่ซ้ำ mysql

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เรียงข้อมูล php ข้อมูลไม่ซ้ำ mysqlตัวอย่างโค้ด php ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเลือกไม่แสดงข้อมูลซ้ำ กรณีตาราง
ข้อมูลมีการเรียงข้อมูลแบบจัดกลุ่ม
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลที่มีการแรียงข้อมูล
 
Top Sub
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
 
สิ่งที่ต้องการ
 
Top Sub
1 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
 
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<div style="margin:auto;width:500px;">

<table class="table table-condensed table-hover" width="300">
 <tr>
  <td align="center">Top</td>
  <td align="center">Sub</td>
 </tr>
 
<?php 
for($i=1;$i<=3;$i++){
  $temp_data1=null;
  $temp_data2=null;
  $data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง
  for($v=1;$v<=3;$v++){
    $temp_data1=$i;
    if($temp_data2==null){
      $temp_data2=$temp_data1;
      $data_show=1;  
    }else{
      if($temp_data1==$temp_data2){
        $data_show=0; 
        $temp_data2=$temp_data1;
      }
    }  
?> 
  
 <tr>
  <td align="center">
  <?php if($data_show==1){?>
  <?=$i?>
  <?php } ?>
  </td>
  <td align="center"><?=$v?></td>
 </tr>
<?php } } ?>
</table>  
  
</div>  
  
</body>
</html>
 
 
ตัวอย่างการประยุกต์กับฐานข้อมูล
 
<table width="300" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0"> 
 <tr> 
  <td align="center">Top</td> 
  <td align="center">Sub</td> 
 </tr> 
<?php  
.... ... 
... ..   
$temp_data1=null; 
$temp_data2=null; 
$data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง 
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ 

  $temp_data1=$rs['ฟิลด์เทียบ']; 
  if($temp_data2==null){ 
    $temp_data2=$temp_data1; 
    $data_show=1;   
  }else{ 
    if($temp_data1==$temp_data2){ 
      $data_show=0;  
      $temp_data2=$temp_data1; 
    }else{
      $temp_data2=$temp_data1; 
      $data_show=1;        
    }
  }   
   
?>  
   
 <tr> 
  <td align="center"> 
  <?php if($data_show==1){?> 
  <?=$rs['ฟิลด์เทียบ']?> 
  <?php } ?> 
  </td> 
  <td align="center"><?=$v?></td> 
 </tr> 
<?php } ?> 
</table> 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ