แนวทาง การไม่แสดงข้อมูลซ้ำ ในตารางที่มีการจัดเรียงข้อมูล

25 May 2015 By Ninenik Narkdee
ข้อมูลไม่ซ้ำ php mysql เรียงข้อมูล

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ข้อมูลไม่ซ้ำ php mysql เรียงข้อมูลตัวอย่างโค้ด php ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเลือกไม่แสดงข้อมูลซ้ำ กรณีตาราง
ข้อมูลมีการเรียงข้อมูลแบบจัดกลุ่ม
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลที่มีการแรียงข้อมูล
 
Top Sub
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
 
สิ่งที่ต้องการ
 
Top Sub
1 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
 
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<div style="margin:auto;width:500px;">

<table class="table table-condensed table-hover" width="300">
 <tr>
  <td align="center">Top</td>
  <td align="center">Sub</td>
 </tr>
 
<?php 
for($i=1;$i<=3;$i++){
  $temp_data1=null;
  $temp_data2=null;
  $data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง
  for($v=1;$v<=3;$v++){
    $temp_data1=$i;
    if($temp_data2==null){
      $temp_data2=$temp_data1;
      $data_show=1;  
    }else{
      if($temp_data1==$temp_data2){
        $data_show=0; 
        $temp_data2=$temp_data1;
      }
    }  
?> 
  
 <tr>
  <td align="center">
  <?php if($data_show==1){?>
  <?=$i?>
  <?php } ?>
  </td>
  <td align="center"><?=$v?></td>
 </tr>
<?php } } ?>
</table>  
  
</div>  
  
</body>
</html>
 
 
ตัวอย่างการประยุกต์กับฐานข้อมูล
 
<table width="300" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0"> 
 <tr> 
  <td align="center">Top</td> 
  <td align="center">Sub</td> 
 </tr> 
<?php  
.... ... 
... ..   
$temp_data1=null; 
$temp_data2=null; 
$data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง 
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ 

  $temp_data1=$rs['ฟิลด์เทียบ']; 
  if($temp_data2==null){ 
    $temp_data2=$temp_data1; 
    $data_show=1;   
  }else{ 
    if($temp_data1==$temp_data2){ 
      $data_show=0;  
      $temp_data2=$temp_data1; 
    }else{
      $temp_data2=$temp_data1; 
      $data_show=1;        
    }
  }   
   
?>  
   
 <tr> 
  <td align="center"> 
  <?php if($data_show==1){?> 
  <?=$rs['ฟิลด์เทียบ']?> 
  <?php } ?> 
  </td> 
  <td align="center"><?=$v?></td> 
 </tr> 
<?php } ?> 
</table> 


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: เรียงข้อมูล ข้อมูลไม่ซ้ำ mysql phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ