แนะนำ การประยุกต์ ใช้งาน jQuery Countdown นับเวลาถอยหลัง

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
countdown jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ countdown jquery

ดูแล้ว 10,819 ครั้ง


ตัวอย่างและโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางอย่างง่ายในการใช้งาน jquery countdown
เพื่อนับเวลาถอยหลัง ก่อนถึงจุดเวลาที่กำหนด อาจจะเคยเห็นได้จาก 
รายการที่มีการจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมที่มีกำหนดเวลา ต้องการแสดงเวลากำกับ
แบบนี้เป็นต้น 
 
สามารถเข้าไปดูวิธีใช้านทั้งหมดได้ที่ 
 
หากต้องการประยุกต์ตามตัวอย่างด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วเก็บ 2 ไฟล์นี้ไว้ใช้งาน
jquery.plugin.min.js
jquery.countdown.min.js
 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน  
จะแสดงให้เห็นถึงการนับถอยหลังเวลา จนครบกำหนดของส่วนแสดง พร้อมๆ กันทั้ง
สี่รายการ
 

 
ตัวอย่างโค้ดสำหรับการประยุตก์ใช้งาน
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>

</head>
<body>

<br><br>
 <div style="margin:auto;width:80%;">
  <div id="time1"></div>
  <div id="time2"></div>
  <div id="time3"></div>
  <div id="time4"></div>
 
  </div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.plugin.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(function(){

  var opt={
    labels: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    labels1: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    whichLabels: null,   
    padZeroes: true, 
    timeSeparator: ':',
    format: 'HMS',    
  }
  
  
  $("#time1").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+2 minute"))?>'),
  }));
  
  $("#time2").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1 hour +5 minute +28 second"))?>'),
  }));
  
  $("#time3").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+30 minute +11 second"))?>'),
  }));
  
  $("#time4").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+2 hour"))?>'),
  }));    

  
});
  
</script>      
</body>
</html>
 
หากใช้กับข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น สมมติเวลาวันที่และเวลาสิ้นสุดคือ
อยู่ในรูปแบบ 2014-11-30 11:13:30
เมื่อเราดึงจากฐานข้อมูลได้เป็นตัวแปร $rs['datetime_end']
 
เวลานำไปใช้งานก็ได้ว่า
 
  var opt={
    labels: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    labels1: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    whichLabels: null,   
    padZeroes: true, 
    timeSeparator: ':',
    format: 'HMS',    
  }
  
  $("#time1").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=$rs['datetime_end']?>'),
  }));    
    
 
หรือหากต้องการบวกเพิ่มจากเวลาในฐานข้อมูล ก็สามารถทำได้เป็น
 
  var opt={
    labels: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    labels1: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', ':', ':', ''], 
    whichLabels: null,   
    padZeroes: true, 
    timeSeparator: ':',
    format: 'HMS',    
  }
  
  $("#time1").countdown($.extend(opt,{
    until: new Date('<?=date("Y-m-d H:i:s",strtotime($rs['datetime_end']." +1 hour +5 minute +28 second"))?>'),
  }));    
 
 
ขอยกวิธีใช้งานแบบรวบรัด มาแปะไว้ที่เว็บ
 
$(selector).countdown({ 
  labels: ['Years', 'Months', 'Weeks', 'Days', 'Hours', 'Minutes', 'Seconds'], 
    // The expanded texts for the counters 
  labels1: ['Year', 'Month', 'Week', 'Day', 'Hour', 'Minute', 'Second'], 
    // The display texts for the counters if only one 
  compactLabels: ['y', 'm', 'w', 'd'], // The compact texts for the counters 
  whichLabels: null, // Function to determine which labels to use 
  digits: ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'], // The digits to display 
  timeSeparator: ':', // Separator for time periods 
  isRTL: false, // True for right-to-left languages, false for left-to-right 
 
  until: null, // new Date(year, mth - 1, day, hr, min, sec) - date/time to count down to 
    // or numeric for seconds offset, or string for unit offset(s): 
    // 'Y' years, 'O' months, 'W' weeks, 'D' days, 'H' hours, 'M' minutes, 'S' seconds 
  since: null, // new Date(year, mth - 1, day, hr, min, sec) - date/time to count up from 
    // or numeric for seconds offset, or string for unit offset(s): 
    // 'Y' years, 'O' months, 'W' weeks, 'D' days, 'H' hours, 'M' minutes, 'S' seconds 
  timezone: null, // The timezone (hours or minutes from GMT) for the target times, 
    // or null for client local 
  serverSync: null, // A function to retrieve the current server time for synchronisation 
  format: 'dHMS', // Format for display - upper case for always, lower case only if non-zero, 
    // 'Y' years, 'O' months, 'W' weeks, 'D' days, 'H' hours, 'M' minutes, 'S' seconds 
  layout: '', // Build your own layout for the countdown 
  compact: false, // True to display in a compact format, false for an expanded one 
  padZeroes: false, // True to add leading zeroes 
  significant: 0, // The number of periods with values to show, zero for all 
  description: '', // The description displayed for the countdown 
  expiryUrl: null, // A URL to load upon expiry, replacing the current page 
  alwaysExpire: false, // True to trigger onExpiry even if never counted down 
  onExpiry: null, // Callback when the countdown expires - 
    // receives no parameters and 'this' is the containing division 
  onTick: null, // Callback when the countdown is updated - 
    // receives int[7] being the breakdown by period (based on format) 
    // and 'this' is the containing division 
  tickInterval: 1 // Interval (seconds) between onTick callbacks 
}); 
 
$.countdown.regionalOptions[] // Language/country-specific localisations 
 
$.countdown.setDefaults(settings) // Set global defaults 
 
$.countdown.UTCDate(tz, time) // Standardise a date to UTC format 
$.countdown.UTCDate(tz, year, month, day, hours, mins, secs, ms) 
 
$.countdown.periodsToSeconds(periods) // Convert periods into equivalent seconds 
 
$(selector).countdown('option', options) // Change instance settings 
$(selector).countdown('option', name, value) // Change a single instance setting 
 
$(selector).countdown('option', name) // Retrieve instance settings 
 
$(selector).countdown('destroy') // Remove countdown functionality 
 
$(selector).countdown('pause') // Stop the countdown but don't clear it 
$(selector).countdown('lap') // Stop the display but continue the countdown 
$(selector).countdown('resume') // Restart a paused or lap countdown 
$(selector).countdown('toggle') // Toggle between pause/resume 
$(selector).countdown('toggleLap') // Toggle between lap/resume 
 
$(selector).countdown('getTimes') // Retrieve the current time periods


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: countdown jquery
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ