แนะนำ การแทรก swf ไฟล์ ด้วย jQuery SWFObject Plugin

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
plugin swf swfobject jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ plugin swf swfobject jqueryสามารถเข้าไปศึกษา และดูรายละเอียดได้ด้วยตัวเองที่
http://jquery.thewikies.com/swfobject/

การใช้งาน jQuery SWFObject Plugin ทำให้สะดวกในการแทรกไฟล์ swf หรือที่เราชอบเรียกกันว่าไฟล์ flash ลงในเว็บไซต์

ตัวอย่างการใช้งานรวมโค้ดตัวอย่าง และการใช้งาน
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>use swfobject</title>
</head>

<body><div id="my_flash"></div>
<br />
<div id="my_flash2"></div>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.swfobject.1-1-1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){  
	//  การใช้งานทั่วไป
	 $("#my_flash").flash({ // แทรกไฟล์ swf ใน div id=my_flash
		swf:"http://flowplayer.org/swf/flash10.swf", // ตำแหน่ง path ไฟล์ swf ที่ต้องการแทรก
		width: 800, // กำหนดความกว้าง หากไม่กำหนด ค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 320
		height: 300, // กำหนดความสูง หากไม่กำหนด ค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 180
		allowFullScreen: true, // กำหนดให้สามารถแสดงเต็มจอได้ **
		wmode: 'transparent', //  กำหนดกรณีให้ flash อยู่ด้านล่าง เมื่อมีส่วนอื่นมาบัง **
//		expressInstaller: 'heyUseThisExpressInstaller.swf', // กำหนดไฟล์สำหรับติดตั้ง flash plugin แบบทันที **	
//		hasVersion:10,  // กำหนด flash player เวอร์ชั่นที่ต้องการ  **
//		encodeParams: false, // กำหนดให้เข้ารหัส ค่า params หากไม่กำหนดค่าเริ่มต้น เท่ากับ true **
//		hasVersionFail:function(options){ // ฟังก์ชัน กรณีเวอร์ชั่นของ flash ไม่รองรับ หรือตรงกับที่กำหนด **
//			// console.dir(options); // look at all the useful goodies
//			return false; // returning false means the expressInstaller document will not be used
//			return true; // would have let the expressInstaller document be used
//		},
//		flashvars: { // กำหนดตัวแปร สำหรับใช้งานร่วมกับ flash ชื่อ และค่าตัวแปร ขึ้นอยู่กับไฟล์ swf กำหนด **
//			myvar:'my var value'
//		}		
	 });


// 		กำหนดให้เข้ารหัส ค่า params หากไม่กำหนดค่าเริ่มต้น เท่ากับ true
//		$.flash.encodeParams = false;


//		สำหรับตรวจสอบว่า browser ใช้ flash ผ่านทาง activeX ถ้าเป็น ie จะเป็น true
//		return $.flash.activeX; // returns true or false


// 		กำหนดไฟล์สำหรับติดตั้ง flash plugin แบบทันที 
//		$.flash.expressInstaller = 'myFlashPath/expressInstall.swf';

//		สำหรับตรวจสอบว่าใช้ flash เวอร์ชั่นที่เท่ากับ หรือมากกว่าที่กำหนดหรือไม่
//		return $.flash.hasVersion(9.1); // returns true if at least Flash 9.1 or greater is detected

// 		สำหรับตรวจสอบเวอร์ชันของ flash plugin
//		return $.flash.version
//		
//		ตัวอย่างการคืนค่าเมื่อเรียกใช้
//		/* returns {
//			array: [10, 0, 45],
//			major: 10,
//			minor: 0,
//			release: 22,
//			original: 'Shockwave Flash 10.0 r45',
//			string: '10.0.45'
//		} */


//		ตรวจสอบว่า flash plugin ได้ติดตั้งแล้วหรือไม่ คืนค่าเป็น true หรือ false
//		return $.flash.available; // returns true or false//	สร้าง flash object ไว้ในตัวแปร สำหรับ เรียกใช้ภายหลัง
	var useLater = $.flash.create(
		{
			swf:"http://flowplayer.org/swf/flash10.swf", 
			width: 800,
			height: 300
		}
	);	 
// เรียกใช้งาน flash object จากตัวแปร ด้วย jQuery	
	$("#my_flash2").html(useLater);
	 
//  **  	 กำหนดหรือไม่ ก็ได้
//		ส่วนที่ comment และมีคำอธิบาย เป็นการแสดงคุณสมบัติเพิ่ม
//		เติมที่เราสามารถเรียกใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเสมอไป
//		จะกำหนดเมื่อต้องการใช้คุณสมบัติ หรือเรียกใช้งาานส่วนเพิ่มติม
//		เท่านั้น
});
</script></body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ