แนะนำ สร้างกราฟแนวตั้ง ด้วย google chart อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google chart

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google chartเนื้อหาบทความนี้เน้นแนะนำ การใช้งาน google chart สำหรับสร้างกราฟแนวตั้ง
โดยโค้ด จะเป็นแค่ตัวอย่าง ทำความรู้จักอย่างง่าย สำหรับใครที่สนใจ
สามารถดู รายละเอียดได้ที่ https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/gallery/columnchart

ตัวอย่างโค้ด google_column_chart.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

<div style="margin:auto;width:80%;">
<div id="chart_div" style="margin:auto;width:600px;height:400px;"></div> 
</div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
  // สร้างตัวแปร array เก็บค่า ข้อมูล
  var dataArray1=[
   ['ปี', 'ยอดขาย', 'ค่าใช้จ่าย'],
   ['2004', 1000,   400],
   ['2005', 1170,   460],
   ['2006', 660,    1120],
   ['2007', 1030,   540]      
  ];
    
  // แปลงข้อมูลจาก array สำหรับใช้ในการสร้าง กราฟ
  var data = google.visualization.arrayToDataTable(dataArray1);

  // ตั้งค่าต่างๆ ของกราฟ เพิ่มเติม https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/columnchart
  var options = { 
    title: "หัวข้อกราฟ",
    hAxis: {title: 'ข้อความแนวนอน', titleTextStyle: {color: 'red'}},
    vAxis: {title: 'ข้อความแนวตั้ง', titleTextStyle: {color: 'blue'}},
    width: 600,
    height: 400,
    bar: {groupWidth: "70%"},
    legend: { position: 'right', maxLines: 3 },
    tooltip: { trigger: 'select' }
  };

  // สร้างกราฟแนวตั้ง แสดงใน div id = chart_div
  var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div'));
  chart.draw(data, options); // สร้างกราฟ
  
}
</script>    
</body>
</html>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: google chartURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ