แนะนำ PHP Simple HTML DOM Parser สำหรับ ดึงข้อมูล เฉพาะส่วนที่ต้องการ

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
dom parser php html

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ dom parser php html

ดูแล้ว 25,054 ครั้ง


php class ตัวนี้ เหมาะสำหรับใช้งาน ในการค้นหา และดึงข้อมูล จาก แท็ก HTML เฉพาะส่วนที่ต้องการ เช่น

// หาลิ้งค์ทั้งหมดใน แท็ก HTML คืนค่ากลับมาเป็นตัวแปร array
$ret = $html->find('a');

// หาลิ้งค์ ลำดับที่ต้องการใน แท็ก HTML คืนค่าเป็น Object  ที่ค้นเจอ หากไม่มีคืนค่าเป็น null
$ret = $html->find('a', 0); // ลำดับตัวแรกเริ่มต้นที่เลข 0 (zero based)

// หาแท็ก div ที่มี id=foo ทั้งหมดใน HTML คืนค่ากลับมาเป็นตัวแปร array
$ret = $html->find('div[id=foo]'); // <div id="foo"></div>

// หาแท็ก div ทั้งหมดใน HTML ที่มี attribute ชื่อ id
$ret = $html->find('div[id]');

// หาแท็กใดก็ได้ที่มี attribute ชื่อ id
$ret = $html->find('[id]');

อ่านวิธีการใช้งานแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองได้ที่
http://simplehtmldom.sourceforge.net/manual.htm

ดาวน์โหลดไฟล์ php class สำหรับใช้งานได้ที่
http://sourceforge.net/projects/simplehtmldom/files/

แนะนำให้โหลดเก็บไว้ใช้งาน รวมทั้งบันทึกวิธีการใช้งานไว้ด้วย

คู่มือ

PHP Simple HTML DOM Parser

Index

Top

How to create HTML DOM object?

Top
// Create a DOM object from a string
$html = str_get_html('<html><body>Hello!</body></html>');

// Create a DOM object from a URL
$html = file_get_html('http://www.google.com/');

// Create a DOM object from a HTML file
$html = file_get_html('test.htm');
// Create a DOM object
$html = new simple_html_dom();

// Load HTML from a string
$html->load('<html><body>Hello!</body></html>');

// Load HTML from a URL
$html->load_file('http://www.google.com/');

// Load HTML from a HTML file
$html->load_file('test.htm');

How to find HTML elements?

Top
// Find all anchors, returns a array of element objects
$ret = $html->find('a');

// Find (N)th anchor, returns element object or null if not found (zero based)
$ret = $html->find('a', 0);

// Find all <div> which attribute id=foo
$ret = $html->find('div[id=foo]');

// Find all <div> with the id attribute
$ret = $html->find('div[id]');

// Find all element has attribute id
$ret = $html->find('[id]');
// Find all element which id=foo
$ret = $html->find('#foo');

// Find all element which class=foo
$ret = $html->find('.foo');

// Find all anchors and images
$ret = $html->find('a, img');

// Find all anchors and images with the "title" attribute
$ret = $html->find('a[title], img[title]');
Supports these operators in attribute selectors:

Filter Description
[attribute] Matches elements that have the specified attribute.
[attribute=value] Matches elements that have the specified attribute with a certain value.
[attribute!=value] Matches elements that don't have the specified attribute with a certain value.
[attribute^=value] Matches elements that have the specified attribute and it starts with a certain value.
[attribute$=value] Matches elements that have the specified attribute and it ends with a certain value.
[attribute*=value] Matches elements that have the specified attribute and it contains a certain value.
// Find all <li> in <ul>
$es = $html->find('ul li');

// Find Nested <div> tags
$es = $html->find('div div div');

// Find all <td> in <table> which class=hello
$es = $html->find('table.hello td');

// Find all td tags with attribite align=center in table tags
$es = $html->find(''table td[align=center]');
// Find all text blocks
$es = $html->find('text');

// Find all comment (<!--...-->) blocks
$es = $html->find('comment');
// Find all <li> in <ul>
foreach($html->find('ul') as $ul)
{
       foreach($ul->find('li') as $li)
       {
             // do something...
       }
}

// Find first <li> in first <ul>
$e = $html->find('ul', 0)->find('li', 0);

How to access the HTML element's attributes?

Top
// Get a attribute ( If the attribute is non-value attribute (eg. checked, selected...), it will returns true or false)
$value = $e->href;

// Set a attribute(If the attribute is non-value attribute (eg. checked, selected...), set it's value as true or false)
$e->href = 'my link';

// Remove a attribute, set it's value as null!
$e->href = null;

// Determine whether a attribute exist?
if(isset($e->href))
        echo 'href exist!';
// Example
$html = str_get_html("<div>foo <b>bar</b></div>");
$e = $html->find("div", 0);

echo $e->tag; // Returns: " div"
echo $e->outertext; // Returns: " <div>foo <b>bar</b></div>"
echo $e->innertext; // Returns: " foo <b>bar</b>"
echo $e->plaintext; // Returns: " foo bar"

Attribute Name Usage
$e->tag Read or write the tag name of element.
$e->outertext Read or write the outer HTML text of element.
$e->innertext Read or write the inner HTML text of element.
$e->plaintext Read or write the plain text of element.
// Extract contents from HTML
echo $html->plaintext;

// Wrap a element
$e->outertext = '<div class="wrap">' . $e->outertext . '<div>';

// Remove a element, set it's outertext as an empty string
$e->outertext = '';

// Append a element
$e->outertext = $e->outertext . '<div>foo<div>';

// Insert a element
$e->outertext = '<div>foo<div>' . $e->outertext;

How to traverse the DOM tree?

Top
// If you are not so familiar with HTML DOM, check this link to learn more...

// Example
echo $html->find("#div1", 0)->children(1)->children(1)->children(2)->id;
// or
echo $html->getElementById("div1")->childNodes(1)->childNodes(1)->childNodes(2)->getAttribute('id');
You can also call methods with Camel naming convertions.
Method Description
mixed
$e->children ( [int $index] )
Returns the Nth child object if index is set, otherwise return an array of children.
element
$e->parent ()
Returns the parent of element.
element
$e->first_child ()
Returns the first child of element, or null if not found.
element
$e->last_child ()
Returns the last child of element, or null if not found.
element
$e->next_sibling ()
Returns the next sibling of element, or null if not found.
element
$e->prev_sibling ()
Returns the previous sibling of element, or null if not found.

How to dump contents of DOM object?

Top
// Dumps the internal DOM tree back into string
$str = $html->save();

// Dumps the internal DOM tree back into a file
$html->save('result.htm');
// Dumps the internal DOM tree back into string
$str = $html;

// Print it!
echo $html;

How to customize the parsing behavior?

Top
// Write a function with parameter "$element"
function my_callback($element) {
        // Hide all <b> tags
        if ($element->tag=='b')
                $element->outertext = '';
}

// Register the callback function with it's function name
$html->set_callback('my_callback');

// Callback function will be invoked while dumping
echo $html;

Author: S.C. Chen (me578022@gmail.com)
Original idea is from Jose Solorzano's HTML Parser for PHP 4.
Contributions by: Yousuke Kumakura (Attribute Filters)


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ