แนะนำ highcharts สร้างกราฟง่ายๆ รองรับการ export

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
กราฟ export chart highcharts

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ กราฟ export chart highchartsHighcharts เป็นระบบกราฟ API ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิในรูปบแบบต่างๆ ได้หลากหลาย พร้อม
สามารถ export เป้นไฟล์ในรุปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูป ภาพนามสกุล
jpg,png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf หรือภาพเวกเดอร์นามสกุล svg (ไฟล์ svg 
รองรับในบางบราวเซอร์)
 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์
 
ตัวอย่าง
 
 
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Highcharts</title>
</head>

<body>

<div style="width:80%;margin:auto;">

  <div id="hc_container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="//code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="//code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#hc_container').highcharts({
    chart: {
      type: 'column'
    },
    title: {
      text: 'Monthly Average Rainfall'
    },
    subtitle: {
      text: 'Source: WorldClimate.com'
    },
    xAxis: {
      categories: [
        'Jan',
        'Feb',
        'Mar',
        'Apr',
        'May',
        'Jun',
        'Jul',
        'Aug',
        'Sep',
        'Oct',
        'Nov',
        'Dec'
      ],
      crosshair: true
    },
    yAxis: {
      min: 0,
      title: {
        text: 'Rainfall (mm)'
      }
    },
    tooltip: {
      headerFormat: '<span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>',
      pointFormat: '<tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td>' +
        '<td style="padding:0"><b>{point.y:.1f} mm</b></td></tr>',
      footerFormat: '</table>',
      shared: true,
      useHTML: true
    },
    plotOptions: {
      column: {
        pointPadding: 0.2,
        borderWidth: 0
      }
    },
    series: [{
      name: 'Tokyo',
      data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4]

    }, {
      name: 'New York',
      data: [83.6, 78.8, 98.5, 93.4, 106.0, 84.5, 105.0, 104.3, 91.2, 83.5, 106.6, 92.3]

    }, {
      name: 'London',
      data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2]

    }, {
      name: 'Berlin',
      data: [42.4, 33.2, 34.5, 39.7, 52.6, 75.5, 57.4, 60.4, 47.6, 39.1, 46.8, 51.1]

    }]
  });
});
</script>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ