แนะนำ php ip 2 country สำหรับเช็ค ip ว่ามาจากประเทศอะไร

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ประเทศ ip php country

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ประเทศ ip php countryได้ idea จากคำถามในเว็บบอร์ด เลยเอามาแนะนำ php ip 2 country
สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลด ไฟล์ได้ด้วยตัวเองที่
http://code.google.com/p/php-ip-2-country/

เป็น class php ที่เข้าเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับหา ว่า ip นั้นๆ ที่กำหนด มาจาก
ประเทศอะไร โดยจะเป็นการใช้งานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
หลังจากทำการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว
จะมีไฟล์ อยู่ 3 ไฟล์
คือ
1. ไฟล์ sql (ip_to_country.sql) ข้อมูลสำหรับค่า ip range กับประเทศ ให้ import ไฟล์นี้เข้าฐานข้อมูลไว้ใช้งาน
2. ไฟล์ php class (phpip2country.class.php)
3. ไฟล์ index.php เป็นไฟล์ตัวอย่างการใช้งาน และข้อมูลของค่าต่างๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างการเอามาประยุกต์ใช้งาน
 

<?php
require("phpip2country/phpip2country.class.php");
    
$dbConfigArray = array(
    'host' => 'localhost', //example host name
    'port' => 3306, //3306 -default mysql port number
    'dbName' => 'test', //example db name
    'dbUserName' => 'root', //example user name
    'dbUserPassword' => 'test', //example user password
    'tableName' => 'ip_to_country', //example table name
);

// ฟังก์ชันสำหรับหา IP Address  
function getIP(){
  // ตรวจสอบ IP กรณีการใช้งาน share internet
  if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
   $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  }else{
   $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  }
	return $ip;
}
 
  
// การเรียกใช้ IP 
$visitorIP = getIP();     
$phpIp2Country = new phpIp2Country($visitorIP,$dbConfigArray);

 //  แสดงรายละเอียด ของ ip ของผู้ใช้งาน
echo "<pre>";	  
print_r($phpIp2Country->getInfo(IP_INFO));
echo "</pre>";	  
?>

สามารถนำรายละเอียดข้างต้น ไปประยุกต์ใช้งาน ตามต้องการ

เพิ่มเติม http://ip-to-country.webhosting.info/book/print/5 อาจมีประโยชน์กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ