แนะนำ php ip 2 country สำหรับเช็ค ip ว่ามาจากประเทศอะไร

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ประเทศ ip country

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ประเทศ ip countryได้ idea จากคำถามในเว็บบอร์ด เลยเอามาแนะนำ php ip 2 country
สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลด ไฟล์ได้ด้วยตัวเองที่
http://code.google.com/p/php-ip-2-country/

เป็น class php ที่เข้าเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับหา ว่า ip นั้นๆ ที่กำหนด มาจาก
ประเทศอะไร โดยจะเป็นการใช้งานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
หลังจากทำการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว
จะมีไฟล์ อยู่ 3 ไฟล์
คือ
1. ไฟล์ sql (ip_to_country.sql) ข้อมูลสำหรับค่า ip range กับประเทศ ให้ import ไฟล์นี้เข้าฐานข้อมูลไว้ใช้งาน
2. ไฟล์ php class (phpip2country.class.php)
3. ไฟล์ index.php เป็นไฟล์ตัวอย่างการใช้งาน และข้อมูลของค่าต่างๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างการเอามาประยุกต์ใช้งาน
 

<?php
require("phpip2country/phpip2country.class.php");
    
$dbConfigArray = array(
    'host' => 'localhost', //example host name
    'port' => 3306, //3306 -default mysql port number
    'dbName' => 'test', //example db name
    'dbUserName' => 'root', //example user name
    'dbUserPassword' => 'test', //example user password
    'tableName' => 'ip_to_country', //example table name
);

// ฟังก์ชันสำหรับหา IP Address  
function getIP(){
  // ตรวจสอบ IP กรณีการใช้งาน share internet
  if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
   $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  }else{
   $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  }
	return $ip;
}
 
  
// การเรียกใช้ IP 
$visitorIP = getIP();     
$phpIp2Country = new phpIp2Country($visitorIP,$dbConfigArray);

 //  แสดงรายละเอียด ของ ip ของผู้ใช้งาน
echo "<pre>";	  
print_r($phpIp2Country->getInfo(IP_INFO));
echo "</pre>";	  
?>

สามารถนำรายละเอียดข้างต้น ไปประยุกต์ใช้งาน ตามต้องการ

เพิ่มเติม http://ip-to-country.webhosting.info/book/print/5 อาจมีประโยชน์กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ