แนะนำ underscore.js JavaScript library หลากฟังก์ชั่นดี มีประโยชน์

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript underscore

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript underscoreunderscore.js เป็น javascript labrary ที่มีฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์
จำนวนมาก ให้เราได้ใช้ เป็นผู้ช่วยสำหรับการใช้งาน object, array,
function และอื่นๆ มากมายใน javascript 
เท่าที่ลองใช้ดู เบื้องต้น น่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานต่างๆ
ได้อย่างหลากหลาย
 
โค้ดและวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก เลือกใช้ตามรูปแบบงานที่เราทำ
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ 
 
 
มาอธิบายการใช้งานบางส่วน
 
object
 
_.object(list, [values]) 
 
ใช้สำหรับแปลง array เป้น object 
วิธีการคือ ส่งค่าลิสรายการ key และ value เข้าไป
เช่น
var a=['moe', 'larry', 'curly'];  // เป้นตัวแปร array สำหรับกำหนดเป็น key
var b=[30, 40, 50];  // เป็นตัวแปร array สำหรับกำหนดเป็น value
//สมมติเราสร้างเป็น object ชื่อตัวแปร c
var c=_.object(a,b);
//ก็จะได้ตัวแปร c เป็นตัวแปรประเภท object มีค่าเท่ากับ
// => {moe: 30, larry: 40, curly: 50}
 
ถ้า ค่า key มีค่าซ้ำกัน ค่า value ที่จะถูกกำหนด จะเป็นค่าสุดท้าย เช่น
var a=['moe', 'larry', 'curly', 'larry']; 
var b=[30, 40, 50, 30];
var c=_.object(a,b);
// จะได้ตัวแปร c เป็นตัวแปรประเภท object มีค่าเท่ากับ
// => {moe: 30, larry: 30, curly: 50}
 
จะเห็นว่าในตัวอย่างที่ 2 ค่า larry ซึ่งมี key ซ้ำกัน แต่ค่า value มีสองค่าคือ 40 และ 30
คำสั่งจะใช้ค่าสุดท้าย คือ 30 ในการกำหนด
 
แบบนี้เป็นต้น
 
ยังมีรายละเอียดในส่วนอื่นๆ อีกมาก สามารถเข้าไปศึกษา และใช้งานได้
* ปล. อาจจะมีการนำ javascript library นี้มาใช้งาน ในการแนะนำโค้ดต่างๆ
ในเว็บไซต์ www.ninenik.com


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ