แบ่งหน้า ด้วย Code แบบง่าย

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
code แบ่งหน้า php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ code แบ่งหน้า phpในตัวอย่างข้างล่างเป็นการนำเสนอรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย
โดยจะทำการนำมาแสดงหน้าละ 10 รายการ
สามารถดูตัวอย่าง โค้ด และ ดาต้าเบสจังหวัดในประเทศไทย ได้ดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดตัวอย่างดาต้าเบส
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดูตัวอย่างคลิก
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
<style type="text/css">
body{
	font-size:12px;
}
</style>
<?php
	// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า
	function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p){
		echo $before_p." to ".$plus_p." of ".$total." | Go to Page ";
		for($i=0;$i<$total_p;$i++){
			echo "<a href='?s_page=$i'>".intval($i+1)."</a> ";
		}
	}
?>
</head>

<body>
<?php
// ทำการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root","123456") or die("error".mysql_error());
 mysql_select_db("test",$link); 
?>
<?php
	$q="select * from province "; // แก้ไขขื่อตารางตามต้องการ
	$qr=mysql_query($q);
	$total=mysql_num_rows($qr);
	$e_page=10;	// กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า
	if(!isset($s_page)){
		$s_page=0;
	}else{
		$chk_page=$s_page;	
		$s_page=$s_page*$e_page;
	}
 	$q.=" limit $s_page,$e_page";
	$qr=mysql_query($q);
	if(mysql_num_rows($qr)>=1){
		$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);
	}else{
		$plus_p=($chk_page*$e_page);	
	}
	$total_p=ceil($total/$e_page);
	$before_p=($chk_page*$e_page)+1;
?>   
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td bgcolor="#CCCCCC">จังหวัด</td>
 </tr>
  <tr>
 <td>
 <fieldset>
 <?php
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p); 
 ?>
 </fieldset>
 </td>
 </tr> 

 <?php
 	$q="select * from province limit $s_page,$e_page"; // แก้ไขขื่อตารางตามต้องการ
	$qr=mysql_query($q);
	while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
 ?>
 <tr>
  <td bgcolor="#F2F2F2"><?=$rs['name_province']?></td>
 </tr> 
 <?php } ?>
 <tr>
 <td>
 <fieldset>
 <?php
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p); 
 ?>
 </fieldset>
 </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


-- 
-- Table structure for table `province`
-- 

CREATE TABLE `province` (
 `id_province` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `name_province` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id_province`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=tis620 AUTO_INCREMENT=77 ;

-- 
-- Dumping data for table `province`
-- 

INSERT INTO `province` VALUES (1, 'กรุงเทพมหานคร');
INSERT INTO `province` VALUES (2, 'กระบี่');
INSERT INTO `province` VALUES (3, 'กาญจนบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (4, 'กาฬสินธุ์');
INSERT INTO `province` VALUES (5, 'กำแพงเพชร');
INSERT INTO `province` VALUES (6, 'ขอนแก่น');
INSERT INTO `province` VALUES (7, 'จันทบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (8, 'ฉะเชิงเทรา');
INSERT INTO `province` VALUES (9, 'ชลบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (10, 'ชัยนาท');
INSERT INTO `province` VALUES (11, 'ชัยภูมิ');
INSERT INTO `province` VALUES (12, 'ชุมพร');
INSERT INTO `province` VALUES (13, 'เชียงราย');
INSERT INTO `province` VALUES (14, 'เชียงใหม่');
INSERT INTO `province` VALUES (15, 'ตรัง');
INSERT INTO `province` VALUES (16, 'ตราด');
INSERT INTO `province` VALUES (17, 'ตาก');
INSERT INTO `province` VALUES (18, 'นครนายก');
INSERT INTO `province` VALUES (19, 'นครปฐม');
INSERT INTO `province` VALUES (20, 'นครพนม');
INSERT INTO `province` VALUES (21, 'นครราชสีมา');
INSERT INTO `province` VALUES (22, 'นครศรีธรรมราช');
INSERT INTO `province` VALUES (23, 'นครสวรรค์');
INSERT INTO `province` VALUES (24, 'นนทบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (25, 'นราธิวาส');
INSERT INTO `province` VALUES (26, 'น่าน');
INSERT INTO `province` VALUES (27, 'บุรีรัมย์');
INSERT INTO `province` VALUES (28, 'ปทุมธานี');
INSERT INTO `province` VALUES (29, 'ประจวบคีรีขันธ์');
INSERT INTO `province` VALUES (30, 'ปราจีนบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (31, 'ปัตตานี');
INSERT INTO `province` VALUES (32, 'พระนครศรีอยุธยา');
INSERT INTO `province` VALUES (33, 'พะเยา');
INSERT INTO `province` VALUES (34, 'พังงา');
INSERT INTO `province` VALUES (35, 'พัทลุง');
INSERT INTO `province` VALUES (36, 'พิจิตร');
INSERT INTO `province` VALUES (37, 'พิษณุโลก');
INSERT INTO `province` VALUES (38, 'เพชรบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (39, 'เพชรบูรณ์');
INSERT INTO `province` VALUES (40, 'แพร่');
INSERT INTO `province` VALUES (41, 'ภูเก็ต');
INSERT INTO `province` VALUES (42, 'มหาสารคาม');
INSERT INTO `province` VALUES (43, 'มุกดาหาร');
INSERT INTO `province` VALUES (44, 'แม่ฮ่องสอน');
INSERT INTO `province` VALUES (45, 'ยโสธร');
INSERT INTO `province` VALUES (46, 'ยะลา');
INSERT INTO `province` VALUES (47, 'ร้อยเอ็ด');
INSERT INTO `province` VALUES (48, 'ระนอง');
INSERT INTO `province` VALUES (49, 'ระยอง');
INSERT INTO `province` VALUES (50, 'ราชบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (51, 'ลพบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (52, 'ลำปาง');
INSERT INTO `province` VALUES (53, 'ลำพูน');
INSERT INTO `province` VALUES (54, 'เลย');
INSERT INTO `province` VALUES (55, 'ศรีสะเกษ');
INSERT INTO `province` VALUES (56, 'สกลนคร');
INSERT INTO `province` VALUES (57, 'สงขลา');
INSERT INTO `province` VALUES (58, 'สตูล');
INSERT INTO `province` VALUES (59, 'สมุทรปราการ');
INSERT INTO `province` VALUES (60, 'สมุทรสงคราม');
INSERT INTO `province` VALUES (61, 'สมุทรสาคร');
INSERT INTO `province` VALUES (62, 'สระแก้ว');
INSERT INTO `province` VALUES (63, 'สระบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (64, 'สิงห์บุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (65, 'สุโขทัย');
INSERT INTO `province` VALUES (66, 'สุพรรณบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES (67, 'สุราษฎร์ธานี');
INSERT INTO `province` VALUES (68, 'สุรินทร์');
INSERT INTO `province` VALUES (69, 'หนองคาย');
INSERT INTO `province` VALUES (70, 'หนองบัวลำภู');
INSERT INTO `province` VALUES (71, 'อ่างทอง');
INSERT INTO `province` VALUES (72, 'อำนาจเจริญ');
INSERT INTO `province` VALUES (73, 'อุดรธานี');
INSERT INTO `province` VALUES (74, 'อุตรดิตถ์');
INSERT INTO `province` VALUES (75, 'อุทัยธานี');
INSERT INTO `province` VALUES (76, 'อุบลราชธานี');กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ