แปลงข้อความเป็นตัวเล็ก toLowerCase ตัวใหญ่ toUpperCase ด้วย javascript

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
string tolowercase touppercase javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ string tolowercase touppercase javascriptJavascript Code

<script type="text/javascript">
function al(){
	var hello_text="Welcome to Ninenik.com";
	hello_text=hello_text.toLowerCase(); // ฟังก์ชันสำหรับแสดงตัวเล็ก
	alert(hello_text);
}
function al2(){
	var hello_text="Welcome to Ninenik.com";
	hello_text=hello_text.toUpperCase(); // ฟังก์ชันสำหรับแสดงตัวใหญ่
	alert(hello_text);
}
</script>

HTML code การใช้งาน

<button onclick="al()">แสดงตัวเล็ก</button> 
<button onclick="al2()">แสดงตัวใหญ่</button>

ตัวอย่างกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ