แปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร Number ด้วยฟังก์ชัน parseInt() และ parseFloat()

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
parsefloat ตัวแปร number แปลงค่า parseint

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ parsefloat ตัวแปร number แปลงค่า parseintตัวอย่างโค้ด และผลลัพธิ์
<script language="javascript">
	var iNum1 = parseInt("1234blue");  // คืนค่า 1234
	var iNum2 = parseInt("0xA");  // คืนค่า 10
	var iNum3 = parseInt("22.5");  // คืนค่า 22
	var iNum4 = parseInt("blue");  // คืนค่า NaN
	
	var iNum5 = parseInt("10", 2);  // คืนค่า 2
	var iNum6 = parseInt("10", 8);  // คืนค่า 8
	var iNum7 = parseInt("10", 10);  // คืนค่า 10
	var iNum8 = parseInt("AF", 16);  // คืนค่า 175
	
	var iNum9 = parseInt("010");  // คืนค่า 8
	var iNum10 = parseInt("010", 8);  // คืนค่า 8
	var iNum11 = parseInt("010", 10);  // คืนค่า 10
	
	var fNum12 = parseFloat("1234blue");  // คืนค่า 1234.0
	var fNum13 = parseFloat("0xA");  // คืนค่า NaN
	var fNum14 = parseFloat("22.5");  // คืนค่า 22.5
	var fNum15 = parseFloat("22.34.5");  // คืนค่า 22.34
	var fNum16 = parseFloat("0908");  // คืนค่า 908
	var fNum17 = parseFloat("blue");  // คืนค่า NaN
</script>


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: ตัวแปร number parsefloat parseint แปลงค่าURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ