แปลงตัวแปร String เป็นค่าตัวเเลข

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
string ตัวเลข

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ string ตัวเลข<script language="javascript">
	var a="hello35";
	/* กรณีนี้ไม่สามารถใช้ ฟังก์ชัน parseInt(a);  แปลงเป็นตัวเลขได้
		จึงใช้ replace(/[^0-9]/g,'') แทนดังต่อไปนี้
	*/
	var num_a=a.replace(/[^0-9]/g,'');
	alert(num_a);
	// จะได้ 35
</script>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ