แยก ที่ละบรรทัด ข้อความใน textarea เก็บเป็นตัวแปร array ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
array บรรทัด jquery textarea

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ array บรรทัด jquery textarea ใช้สำหรับแยกข้อความจาก textarea ที่มีหลายบรรทัด มาเก็บไว้ในตัวแปร array ของ javascript
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพิ่มเติมตามต้องการ

ตัวอย่าง

 

 

ตัวอยางโค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>
<div style="margin:auto;text-align:center;">
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <p>
   <textarea name="my_textarea" id="my_textarea" cols="45" rows="5">aaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccc
dddddddddddd</textarea>
  </p>
  <p>
   <input type="button" name="bt_getit" id="bt_getit" value="get it!" />
  </p>
 </form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#bt_getit").click(function(){
		var gText=$("#my_textarea").val().split("\n");
		var gTextLength=gText.length;
		for(i=0;i<gTextLength;i++){
			var returnVal=$.trim(gText[i]);
//			console.log(returnVal);
			alert(returnVal);
		}
//		console.log(gText);
//		console.log(gText[3]);
//		console.log(gTextLength);
	});
});
</script>
</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ