แสดงตัวอักษร เหมือนกับกำลังพิมพ์ คล้าย www.manager.co.th

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ตัวอักษร พิมพ์

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ตัวอักษร พิมพ์ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่ แสดงตัวอักษร เหมือนกับกำลังพิมพ์ คล้าย http://www.manager.co.th
 <html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>แสดงตัวอักษร เหมือนกับกำลังพิมพ์ คล้าย http://www.manager.co.th</title>
</head>
<body>
<style type="text/css">
	input#f_txt{
		border-style:solid;
		border-width:1px;
		border-color:#999999;
		color:#FF0000;
		font-size:13px;
		width:390px;
	}
</style>
<input name="f_txt" type="text" id="f_txt" size="50" />
<script language="javascript">
		var v=0;
		var s=1;
		var mo;
		var yu=new Array();
		yu[0]="สวัสดีครับ";		
		yu[1]="สู้ไม่สู้";		
// เพิ่มค่า yu[xxx] ตามต้องการ
		function f_te(){
		mo=yu[v];
		var obj1=document.getElementById('f_txt');
		var mo_l=mo.length;
		var c_tim_m=0;
		if(s<=mo_l+20){
			obj1.value=mo.substr(0,s);
			obj1.value+="_";
			s++;
		}else{
			s=1;
			v++;
		}
		if(v==yu.length){
			v=0;
		}
	}
	c_tim_m=setInterval("f_te()",100);
</script>
</body>
</html>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ