แสดงป้ายโฆษณา banner แบบสุ่ม random ด้วย ajax อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ajax random banner

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ajax random banner

<script language="javascript" src="ajax.js"></script> 
<script language="javascript">
function doajax(){
	var ajax1=createAjax();  
	ajax1.onreadystatechange=function(){
		if(ajax1.readyState==4 && ajax1.status==200){
			document.getElementById('myplace').innerHTML=ajax1.responseText;
		}else{
			return false;
		}
	}
	ajax1.open("GET","get_banner.php",true);
	ajax1.send(null);
}
window.onload=function(){
	setInterval("doajax()",2000); // กำหนดให้สลับแบนเนอร์ทุกๆ 2 วินาที
}
</script>
<div id="myplace">
<img src="images/mybanner_1.jpg"  />
</div>

โค้ด get_banner.php

<?php
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
	$banner_img_arr=array(
		"0"=>"images/mybanner_1.jpg", // key 0 เก็บรูป banner ที่ 1
		"1"=>"images/mybanner_2.jpg", // key 1 เก็บรูป banner ที่ 2
		"2"=>"images/mybanner_3.jpg"	// สามารถเพิ่มจำนวนได้
	);
	$banner_link_arr=array(
		"0"=>"http://www.google.com", // เก็บค่า link เรียงลำดับให้ตรงคู่กับรูปภาพ
		"1"=>"http://www.yahoo.com",
		"2"=>"http://www.hotmail.com"	// สามารถเพิ่มจำนวนได้
	);
	$rand_banner=rand(0,2); // ค่า key 0 ถึง 2
	$banner_img=$banner_img_arr[$rand_banner];
	$banner_link=$banner_link_arr[$rand_banner];
	$html_banner="<a href='".$banner_link."' target='_blank'>";
	$html_banner.="<img src='".$banner_img."' border='0'></a>";
	echo $html_banner; // แสดง แบนเนอร์
?>

ดาวน์โหลด ajax.js คลิกดาวน์โหลด

ดูตัวอย่าง คลิกดูตัวอย่างกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: banner random ajaxURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ