PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


แสดง การแจ้งเตือน ให้เปิด หรือ บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด ด้วย php

28 May 2010 By Ninenik Narkdee
download ยันทึกไฟล์ php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ download ยันทึกไฟล์ phpตัวอย่าง
เช่นเว็บไซต์ชือ http://www.ninenik.com
มีโฟลเดอร์ สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ ชื่อ loaddir
path ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด คือ http://www.ninenik.com/loaddir/
ให้สร้างไฟล์ ชื่อ index.php ตามโค้ดด้านล่าง

PHP Code ไฟล์ index.php
 

<?php
if($_GET['dfile']){
$file =$_GET['dfile']; 
if(!file) {   
die('file not found'); 
} else {  
header("Cache-Control: public");  
header("Content-Description: File Transfer");  
header("Content-Disposition: attachment; filename=$file");  
header("Content-Transfer-Encoding: binary");   
readfile($file); 
} 
}
?>

อัพโหลดไฟล์ index.php ไปไว้ในโฟลเดอร์ loaddir
อัพโฟลดไฟล์ทดสอบ เช่น testword.docx ไปในโฟลเดอร์ loaddir
url เรียกไฟล์สำหรับดาวน์โหลด ดังนี้

http://www.ninenik.com/loaddir/?dfile=testword.docx

จะขึ้น การแจ้งเตือน ให้เปิด หรือ บันทึกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เช่น
- สร้าง mod_rewrite จัดรูปแบบ url สำหรับเรียกดาวน์โหลดไฟล์
- เข้ารหัสชื่อไฟล์
เป็นต้นอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php ยันทึกไฟล์ downloadURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ