ใช้งาน autocomplete ใน google place ไลบรารี่ ของ google map

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
autocomplete google map google place

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ autocomplete google map google placeตัวอย่าง และ โค้ด ต่อไปนี้ 
เป็นการใช้งาน การค้นหาสถานที่ ใน google map แบบแสดง
ตัวเลือกการค้นหา ลักษณะ  autocomplete ใช้คุณสมบัติจาก
google place ไลบรารี่ 

ปรับปรุงการเรียกใช้งาน google map api เล็กน้อย จากการใช้งานปกติ
โดยมีการ เรียกใช้ place ไลบรารี่

<script type="text/javascript">
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize&libraries=places"
	}).appendTo("body");	
});
</script>
 
ตัวอย่าง
 


 

 

 
โค้ดทั้งหมดและคำอธิบาย

<!doctype html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<style type="text/css">
/* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
#contain_map{
	position:relative;
	width:650px;
	height:400px;
	margin:auto;	
}	
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	top:0px;
	width:100%;
	height:400px;
	margin:auto;
}
/*css กำหนดรูปแบบ ของ input สำหรับพิมพ์ค้นหา effect */
.controls_tools {
	margin-top: 16px;
	border: 1px solid transparent;
	border-radius: 2px 0 0 2px;
	box-sizing: border-box;
	-moz-box-sizing: border-box;
	height: 32px;
	outline: none;
	box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
/*css กำหนดรูปแบบ ของ input สำหรับพิมพ์ค้นหา*/
#pac-input {
	background-color: #fff;
	padding: 0 11px 0 13px;
	width: 60%;
	font-family: Roboto;
	font-size: 15px;
	font-weight: 300;
	text-overflow: ellipsis;
}
/*css กำหนดรูปแบบ ของ input สำหรับพิมพ์ค้นหา ขณะ focus*/
#pac-input:focus {
	width: 60%;
	border-color: #4d90fe;
	margin-left: -1px;
	padding-left: 14px; /* Regular padding-left + 1. */   
}

</style>
<br />
<br />
&nbsp;
</p>
<div id="contain_map">
 <input id="pac-input" class="controls_tools" type="text"placeholder="Enter a location"> 
 <div id="map_canvas">&nbsp;</div>
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var geocoder; // กำหนดตัวแปรสำหรับ เก็บ Geocoder Object ใช้แปลงชื่อสถานที่เป็นพิกัด
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var inputSearch; // กำหนดตัวแปร สำหรับ อ้างอิง input สำหรับพิมพ์ค้นหา
var infowindow;// กำหนดตัวแปร สำหรับใช้แสดง popup สถานที่ ที่ค้นหาเจอ
var autocomplete; // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บค่า การใช้งาน places Autocomplete
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	geocoder = new GGM.Geocoder(); // เก็บตัวแปร google.maps.Geocoder Object
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

	inputSearch = $("#pac-input")[0]; // เก็บตัวแปร dom object โดยใช้ jQuery
	// จัดตำแหน่ง input สำหรับการค้นหา ด้วย คำสั่งของ google map
	map.controls[GGM.ControlPosition.TOP_LEFT].push(inputSearch);
	
	// เรียกใช้งาน Autocomplete โดยส่งค่าจากข้อมูล input ชื่อ inputSearch
	autocomplete = new GGM.places.Autocomplete(inputSearch);
	autocomplete.bindTo('bounds', map); 
	
	infowindow = new GGM.InfoWindow();// เก็บ InfoWindow object ไว้ในตัวแปร infowindow
	// เก็บ Marker object พร้อมกำหนดรูปแบบ ไว้ในตัวแปร my_Marker
	my_Marker = new GGM.Marker({
		map: map,
		anchorPoint: new GGM.Point(0, -29)
	});
	
	// เมื่อแผนที่มีการเปลี่ยนสถานที่ จากการค้นหา
	GGM.event.addListener(autocomplete, 'place_changed', function() {
		infowindow.close();// เปิด ข้อมูลตัวปักหมุด (infowindow)
		my_Marker.setVisible(false);// ซ่อนตัวปักหมุด (marker) 
		var place = autocomplete.getPlace();// เก็บค่าสถานที่จากการใช้งาน autocomplete ไว้ในตัวแปร place
		if (!place.geometry) {// ถ้าไม่มีข้อมูลสถานที่ 
			return;
		}
		
		// ถ้ามีข้อมูลสถานที่ และรูปแบบการแสดง ให้แสดงในแผนที่
		if (place.geometry.viewport) {
			map.fitBounds(place.geometry.viewport);
		} else { // ให้แสดงแบบกำหนดเอง
			map.setCenter(place.geometry.location);
			map.setZoom(17); // แผนที่ขยายที่ขนาด 17 ถือว่าเหมาะสม
		}
		my_Marker.setIcon(/** // กำหนดรูปแบบของ icons การแสดงสถานที่ */({
			url: place.icon,
			size: new GGM.Size(71, 71),
			origin: new GGM.Point(0, 0),
			anchor: new GGM.Point(17, 34),
			scaledSize: new GGM.Size(35, 35)
		}));
		
		// ปักหมุด (marker) ตำแหน่ง สถานที่ที่เลือก
		my_Marker.setPosition(place.geometry.location);
		my_Marker.setVisible(true);// แสดงตัวปักหมุด จากการซ่อนในการทำงานก่อนหน้า
		
		// สรัางตัวแปร สำหรับเก็บชื่อสถานที่ จากการรวม ค่าจาก array ข้อมูล
		var address = '';
		if (place.address_components) {
			address = [
				(place.address_components[0] && place.address_components[0].short_name || ''),
				(place.address_components[1] && place.address_components[1].short_name || ''),
				(place.address_components[2] && place.address_components[2].short_name || '')
			].join(' ');
		}
		
		// แสดงข้อมูลในตัวปักหมุด (infowindow)
		infowindow.setContent('<div><strong>' + place.name + '</strong><br>' + address);
		infowindow.open(map, my_Marker);// แสดงตัวปักหมุด (infowindow)
		
	});


}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize&libraries=places"
	}).appendTo("body");	
});
</script>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ