ใช้งาน cookie ในการจำค่าชื่อผู้ใฃ้และรหัสผ่าน ด้วย javascript และ php

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript php cookie

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript php cookieJavascript Code

<script type="text/javascript">
function chk_form(){
	var j_keep_login=document.form1.keep_login;
	var i_username=document.form1.username.value;
	var i_password=document.form1.password.value;
	if(j_keep_login.checked==true){
		var days=10; // กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้จำค่า
		var date = new Date();
		date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
		var expires = "; expires="+date.toGMTString();
		document.cookie = "CK_username=" +i_username+ "; expires=" + expires + "; path=/";
		document.cookie = "CK_password=" +i_password+ "; expires=" + expires + "; path=/";
	}else{
		var expires="; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT";
		document.cookie = "CK_username="+expires+";-1;path=/";
		document.cookie = "CK_password="+expires+";-1;path=/";		
	}
}
</script>

PHP Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="" onsubmit="return chk_form()">
 ชื่อผู้ใช้ :
 <input name="username" type="text" id="username" value="<?=$_COOKIE['CK_username']?>" />
 <br />
 รห้สผ่าน :
 <input name="password" type="password" id="password" value="<?=$_COOKIE['CK_password']?>" />
 <br />
 <input name="keep_login" type="checkbox" id="keep_login" value="1" <?=(isset($_COOKIE['CK_username']) && $_COOKIE['CK_username']!="")?"checked":""?> />
 จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้<br />
 <input type="submit" name="Submit" value="เข้าสู่ระบบ" />
</form>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ